Jaostot

 

OAJ Pohjanmaassa on neljä jaostoa: OAY, OAO, LTO, YLL.

Jaostot tuovat esille omia edunvalvonnallisia asioitaan, toimivat pedagogisina asiantuntijaeliminä ja valmistavat oman ryhmänsä asioita hallitukselle.

 

Sektioner

 

Det finns fyra sektioner i OAJ Österbotten: OAY, OAO, LTO, YLL.

Sektioner påverkar sina egna intressebevakningsfrågor, verkar som ett pedagogiskt expertorgan och förbereder sin egen grupps ärenden till styrelsen.