OAY-jaosto

Kari Nieminen, pj
Ossi Viitala vpj.
Sinikka Sulin
Felix de Silva
Arja Andersson
Riitta Palovuori
Panu Saari
Anne Kärki
Katja Hakala
Ari Honkanen
Marjut Pohjonen
Tiina Hagström
Tanja-Tupuna Kumara
Veli-Matti Kukkola
Pia Latomäki
Aino Sillanpää
Kaj-Christer Ingves
Heli Saari
Minna Eliala-Kangas
Jari Jaakonaho
Maarit Hotakainen
Kyösti Pihlajamäki
Malla Kamkeris
Mikko Ulfves
Jenni Saarinen
Anne Sankelo
Petri Somppi
Jenni Vilén
Jaana Tahvanainen

+valtuutetut
Jaakko Syrjänen
Maija Huuki-Anthopoulou
Inger Damlin
Martin Ahlskog
Linda Felixson
Paula Kotirinta

+Timo Rajaniemi