Yhdistyksen tarkoitus

  

OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry.


Kokoaa kaikki alueen opettajaryhmät yhteiseksi alueelliseksi vaikuttajaksi 

Toimii alueella suoraan ja välillisesti opettajien aseman, kasvatus- ja opetustyön arvostuksen ja tehokkaan edunvalvonnan edistämiseksi

Vaikuttaa OAJ:n tavoitteiden ja päämäärien toteuttamiseen maakuntatasolla

 

OAJ:s regionförening i Österbotten rf. 

Påverkar förverkligandet av OAJ:s mål och syften på landskapsnivå

Samlar alla lärargrupper inom vårt verksamhetsområde till en gemensam, regional påverkare

Verkar direkt och indirekt inom verksamhetsområdet för att främja lärarnas position, för en effektiv intressebevakning och för att höja statusen för det arbete som görs inom utbildnings- och undervisningsbranschen