Jaostot

OAJ Pohjanmaassa on neljä jaostoa: YSI, OAO, VAKA, YLL.

Jaostot tuovat esille omia edunvalvonnallisia asioitaan, toimivat pedagogisina asiantuntijaeliminä ja valmistavat oman ryhmänsä asioita hallitukselle.

Sektioner

Det finns fyra sektioner i OAJ Österbotten´: OAY, OAO, LTO, YLL.

Sektioner påverkar sina egna intressebevakningsfrågor, verkar som ett pedagogiskt expertorgan och förbereder sin egen grupps ärenden till styrelsen.