Kokouskalenteri


OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksen etäkokous 27.5.2020

OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksen kokous Vaasassa 5.9.2020

OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen hallituksen kokous Härmässä 9.11.2020