Puheenjohtajien blogi/Ordförandenas blogg

Suomen oppiaineen peijaiset

Tiistai 9.5.2017 klo 9:40 - Heli Katajamäki, OAJ Pohjanmaan YLL-jaoston pj. Suomen kielen lehtori, Kielipalvelut, Vaasan yliopisto


Sain kutsun suomen oppiaineen peijaisiin. Peijaisilla viitattiin aikanaan karhun kaadon kunniaksi järjestettyihin pitoihin. Näissä peijaisissa ei juhlisteta kuitenkaan elollisen olennon kaatamista, vaan yhden oppialan lakkauttamista osana instituutiota ja toisaalta sen jatkumista osana toista instituutiota. Suomen oppiaineen lisäksi Vaasan yliopistossa lakkautetaan englannin, saksan ja pohjoismaisten kielten oppiaineet. 

Vaikka kukaan ei kuollut, lakkauttamisella on monenlaisia vaikutuksia ihmisiin. Ensinnäkin instituutiot koostuvat ihmisistä. Monella vakinaisella työntekijällä on edessä iso elämänmuutos, jonka järjestelemiseen annettu aika on valtion virastojen siirtämiseen verrattuna ollut ennätyksellisen lyhyt. Osa työntekijöistä siirtyy Jyväskylään töihin, Vaasan asunnot on jouduttu myymään, uudet ovat etsinnässä ja mukaan lähtee perhe tai matkalaukku. Osa on löytänyt muita töitä. Osa vielä miettii, miten näissä järjestelyissä voi onnistua niin, ettei arki osoittaudu liian raskaaksi itselle tai muulle perheelle. Osa on päättänyt olla lähtemättä, ja määräaikaisilla työntekijöillä ei ole edes vaihtoehtoja. Työntekijöiden lisäksi lakkauttamisella on vaikutuksia tietysti opiskelijoihin ja opiskelijoiden jatko-opinto- ja urasuunnitelmiin.

Näihin peijaisiin päädyttiin, koska tällä hetkellä korkeakoulujen kehittämisessä uskotaan profiloitumiseen ja huippututkimukseen. Aika näyttää, mihin tämä uskomus meitä vie alueellisesti ja valtakunnallisesti. Profiloitumisen ja huippututkimukseen painottamisen lisäksi korkeakoulujen kehittämisessä näytetään uskovan yliopisto-opetuksen ulkoistamiseen ammattikorkeakouluille (tai toisinpäin), mikä yhdenmukaistaa paitsi yliopisto- ja amk-opiskelijan opintopolkua, myös opetusta. Nämä kehityskulut saattavat olla toisilleen ristiriitaisia, ainakin mikäli se johtaa yliopistoissa annettavaan opetukseen, joka ei nojaudu tutkimukseen. Löytyykö lisää karhuja kaadettavaksi?

Heli Katajamäki

OAJ Pohjanmaan YLL-jaoston pj. Suomen kielen lehtori, Kielipalvelut, Vaasan yliopisto

Jaktfest för finskan

Jag har fått en inbjudan till en jaktfest, ”peijaiset”, av universitetsämnet finska. Med ”peijaiset” hänvisade man i tiderna till en fest som hölls då man fällt en björn. Den här jaktfesten ordnas emellertid inte för att man fällt ett levande djur, utan för att man lagt ner ett läroområde som en del av en institution och att det fortsätter som en del av en annan. Det är inte endast finskan som läggs ner som läroämne på Vasa universitet, utan även engelskan, tyskan och de nordiska språken försvinner som läroämnen.

Även om ingen har dött, påverkar nedläggningen människorna på många sätt. För det första består institutionerna av människor. Många fast anställda står inför en stor förändring. Den tid som man fått för arrangemangen är rekordkort jämfört med den tid som statliga myndigheter brukar få. En del av de anställda flyttar till Jyväskylä universitet och har sålt sin bostad i Vasa. De söker nu efter en ny bostad och familjen eller en resväska följer med. En del har hittat ett annat arbete. En del funderar fortfarande hur de ska lyckas med arrangemangen så att vardagen inte blir för tung för dem själva eller den övriga familjen. En del har beslutat att stanna kvar, och de som har en tidsbestämd anställning har inte ens några val. Utöver de anställda innebär nedläggningen naturligtvis även konsekvenser för studenterna och deras fortsatta studie- och karriärplaner.

Denna jaktfest ordnas för att man i utvecklingen av högskolorna för tillfället tror på profilering och toppforskning. Tiden kommer att utvisa vart denna tanke för oss både på ett regionalt och på ett nationellt plan. Förutom att betona profilering och toppforskning verkar man i utvecklingen av högskolorna tro på att man kan lägga ut universitetsundervisningen till yrkeshögskolorna (eller tvärtom). Detta skapar en enhetlig studieväg, och även en enhetlig undervisning, för universitets- och yrkeshögskolestuderandena. Vägarna kan stå i konflikt med varandra, åtminstone om det leder till att den undervisning som erbjuds på universiteten inte stöder sig på forskning. Finns det fler björnar att fälla?