Puheenjohtajien blogi/Ordförandenas blogg

Millaista opetusta yliopistoissa annetaan?

Maanantai 7.1.2019 klo 10:44


Yliopistoissa annettavaan opetukseen vaikuttaa se, millä tavoin yliopistoja rahoitetaan. Jos rahoitus on riittävä, tutkimus on monipuolista, tehtävät eivät ole niin sirpaleisia ja tutkijoiden aikaa jää opettamiseen samoin kuin opettajien aikaa jää tutkimiseen. Tällaiseen yliopistoon on henkilökunnan helppo sitoutua.

Nykyisyys on kuitenkin usein toisenlainen, ja tulevaisuudesta emme tiedä. Paljon on kiinni myös siitä, millaisia päättäjiä meillä on eduskunnassa tulevina vuosina. Eduskuntavaaliehdokkaiden ajatuksia pääset kuuntelemaan OAJ Pohjanmaan eduskuntavaalipaneelissa. Erityisesti la 19.1. pidettävässä paneelissa keskitytään korkeakoulujen toiminnan edellytyksiin. Tule kuuntelemaan, miten ehdokkaat vastaavat kysymyksiimme.

Arvoisa ehdokas/asiantuntija,

1. Mitä tiedät yliopiston tämänhetkisestä tilanteesta?

2. Mitä mieltä olet uudesta rahoitusmallista? Pitäisikö mallin tai ohjauksen korostaa monipuolisen kieltenopiskelun tärkeyttä?

3. Missä määrin yhteiskunnan pitää varmistaa se, että kaikilla on mahdollisuus opiskella yliopistossa (tuloihin katsomatta, riittävän hyvät pohjaopinnot päiväkodeista toiselle asteelle)?

4. Miten jatkuva oppiminen (vanha elinikäinen oppiminen) pitäisi toteuttaa? Mikä on mielestäsi avoimen yliopiston rooli?

5. Mitä mieltä olet yliopistojen ja lukioiden yhteistyöstä (yliopistojen uusi velvollisuus)?

6. Pitääkö yliopisto-opetuksen olla alueellisesti kattavaa?

7. Mitä mieltä olet siitä, pitäisikö yliopistossa opettavien myös tutkia? Miksi, miksi ei?

8. Pitääkö yliopisto-opetukseen lisätä resursseja, mikäli opiskelijamäärät ovat niin suuret, etteivät opiskelijat saa palautetta oppimisestaan?

9. Kuinka suuri merkitys tieteellä on nyky-yhteiskunnassa?

10. Pitääkö tieteen kehittää talouttamme? Miksi? Miksi ei?

11. Pitäisikö yliopisto-opiskelun olla mielestäsi suomalaisille maksullista? Miksi, miksi ei?

Tervetuloa seuraamaan eduskuntavaalipaneeliamme!

Heli Katajamäki
YLL-jaoston puheenjohtaja
OAJ Pohjanmaa

Lisätietoa tapahtumasta:

OAJ Pohjanmaan järjestämä eduskuntavaalipaneeli pidetään Vaasan Rewell Centerissä la 19.1.2018 klo 12–14. Paneelin teemana on Uutta kasvua tutkimuksella, kehityksellä ja innovaatioilla. Koulutus ja kasvatus seuraavan hallituksen kärkihankkeeksi.

OAJ Pohjanmaan alueyhdistys järjestämissä eduskuntavaalipaneeleissa nostetaan alueellisesti esille kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen asioita. Paneeliin on kutsuttu kansanedustajaehdokkaita kaikista puolueista ja alueellisia asiantuntijoita. Paneelit ovat Vaasassa ja Kokkolassa (la 16.2. Chydenia-kauppakeskuksessa klo 12–14, teema: Kasvatus ja koulutus pelastavat syrjäytymiseltä. Koulutus ja kasvatus seuraavan hallituksen kärkihankkeeksi) kaksikielisiä. Seinäjoella (la 2.2.2018 Torikeskuksessa klo 12–14, teema: Koulutuksen tasa-arvo on suurin voimavaramme Koulutus ja kasvatus seuraavan hallituksen kärkihankkeeksi) vain suomeksi.

Paneelit juontaa radiopersoona Hippi Hovi. Paneelia ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan kaikki opettajat eri kouluasteilta. Toivommekin runsasta osallistumista!

OAJ lanseeraa eduskuntavaaleissa ratkaisuina Suomen koulutuksen eri ongelmiin omia perusteltuja ratkaisumallejaan. Näihin ratkaisumalleihin voit käydä tutustumassa paneelikeskusteluissa käytettävässä materiaalissa:

Linkki

Hurdan undervisning erbjuds på universiteten?

Undervisningen på universiteten påverkas av på vilket sätt universitetet finansieras. Om universitetet har en tillräcklig finansiering innebär det att universitetet bedriver mångsidig forskning, inte har splittrade uppgifter och att forskarna har tid över för undervisning och att lärarna också har tid för forskning. På ett sådant universitet är det lätt för de anställda att engagera sig.

Idag är situationen däremot ofta en annan och vi vet ingenting om framtiden. Mycket hänger också på hurdana beslutfattare vi har i riksdagen under de kommande åren. I OAJ Österbottens riksdagsvalpanel kan du höra riksdagskandidaternas tankar. I synnerhet under den panel som ordnas lördagen den 19 januari koncentrerar sig diskussionen på högskolornas verksamhetsförutsättningar. Kom med och lyssna vilka svar kandidaterna har på våra frågor!

Bästa kandidat/expert,

1. Vad vet du om läget på universitetet just nu?

2. Vad anser du om den nya finansieringsmodellen? Borde modellen eller styrningen framhäva vikten av mångsidiga språkstudier?

3. I vilken mån ska samhället säkerställa att alla har möjlighet att studera på universitet (oberoende inkomster, tillräckligt goda baskunskaper ända från daghemmet till andra stadiet)?

4. Hur borde man förverkliga fortgående lärande (tidigare livslångt lärande)? Vilken roll anser du att det öppna universitetet har?

5. Vad anser du om universiteten och gymnasiernas samarbete (universitetens nya skyldighet)?

6. Måste universitetsundervisningen vara regionalt täckande?

7. Vad anser du, borde de som undervisar på universiteten också bedriva forskning? Varför/varför inte?

8. Måste man rikta mer resurser till universitetsundervisningen om antalet studenter är så stort att studenterna inte får respons på sitt lärande?

9. Hur stor betydelse har vetenskapen i dagens samhälle?

10. Måste forskningen utveckla vår ekonomi? Varför/varför inte?

11. Anser du att universitetsstudierna borde vara avgiftsbelagda för finländarna? Varför/varför inte?

Välkommen med för att följa vår riksdagsvalpanel!

Heli Katajamäki
ordförande för universitetslärarnas sektion
OAJ Österbotten

Mer information om evenemanget:

Riksdagsvalpanelen ordnas av OAJ Österbotten i Rewell Center i Vasa lördagen den 19 januari 2019 kl. 12–14. Temat för panelen är Ny tillväxt genom forskning, utveckling och innovationer. Utbildning och fostran till spetsprojekt för nästa regering.

I de riksdagsvalpaneler som ordnas av OAJ Österbottens regionförening lyfter man fram frågor som berör fostran, utbildning och forskning ur ett regionalt perspektiv. Till panelen inbjuds riksdagskandidater från alla partier samt regionala sakkunniga. Panelerna i Vasa och Karleby (lördagen den 16 februari i köpcentret Chydenia kl. 12–14, tema: Fostran och utbildning räddar från utslagning. Utbildning och fostran till spetsprojekt för nästa regering). Panelerna i Vasa och Karleby hålls både på svenska och på finska. I Seinäjoki (lördagen den 2 februari 2019 kl.12–14) ordnas en enspråkigt finsk panel med temat En jämlik utbildning är vår största resurs. Utbildning och fostran till spetsprojekt för nästa regering.

Panelerna leds av radiopersonen Hippi Hovi. Alla lärare från olika utbildningsstadier är varmt välkomna med för att följa med panelen. Vi hoppas på många deltagare!

OAJ framför egna motiverade modeller som lösning på problem i den finländska utbildningen inför riksdagsvalet. Du kan bekanta dig med lösningsmodellerna i materialet för paneldiskussionerna:

Mera