Puheenjohtajien blogi/Ordförandenas blogg

SMÅBARSPEDAGOGIK BÖR VARA EN GRUNDRÄTTIGHET

Maanantai 15.4.2019 klo 21:21


Finland måste höja deltagandet i småbarnspedagogiken och trygga kvaliteten genom att satsa på personalens utbildning och höga pedagogiska kompetens. Andreas Schleicher ( OECD:s utbildningsdirektör ) talade vid det internationella utbildningstoppmötet ISTP som Undervisningsministeriet och OAJ ordnade i mars 2019 i Helsingfors tillsammans med OECD och Världslärarorganisationen EI, påpekar att i Finland deltar betydligt färre barn i åldern 3–5 år i småbarnspedagogiken än i de övriga nordiska länderna. Finland ligger också långt efter OECD-ländernas medeltal. Under de tio senaste åren har de flesta länderna främjat 3–5-åringarnas deltagande i småbarnspedagogiken. Enligt OECD-statistiken har knappt ingen sådan utveckling skett i Finland.

Vad ska då göras för att höja kvaliteten på småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen? OECD:s linje är tydlig; man måste uppmärksamma arbetsförhållandena för att locka en kunnig och utbildad arbetskraft till branschen. I många länder och även i Finland är lärarnas anställningsvillkor med börjande från lönerna mycket sämre inom småbarnspedagogiken än inom den grundläggande utbildningen. Det är helt avgörande att man i Finland nu måste arbeta hårdare för att lyfta småbarnspedagogiken till en jämlik ställning med den grundläggande utbildningen, säger Schleicher.

https://www.oaj.fi/sv/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/2019/oecds-utbildningsdirektor-forebrar-finland-for-landets-sed-nu-maste-det-satsas-pa-smabarnspedagogiken/

Riksdagsval har vi framför oss och jag önskar att det väljs politiker som satsar och tror på utbildning. Även om småbarnspedagogiken har genomgått förändringar i positiv bemärkelse de senaste åren, finns det mycket att göra ännu. Lagen om småbarnspedagogik behöver öppnas och där behöver man bl.a. definiera stödet för tillväxt och lärande och trygga resurser för föreståndarna så att de kan bemästra helheten och har tid för det pedagogiska ledarskapet.

DRA ÅT LAHTIS! Kom ihåg att anmäla dig till Nationella Barnträdgårdslärardagarna i Lahtis i september!

Önskar alla en god fortsättning på våren!

Källa: OAJ artikel om toppmötet

Christel Sandell
BTL sektionens ordförande

VARHAISKASVATUS PERUSOIKEUDEKSI

Suomen tulee lisätä osallistumista varhaiskasvatukseen ja varmistaa sen laatu panostamalla henkilökunnan koulutukseen ja korkeatasoiseen pedagogiseen osaamiseen. Maaliskuussa 2019 Opetusministeriön ja OAJ:n yhdessä OECD:n ja maailman opettajajärjestön EI:n kanssa järjestämässä kansainvälisessä koulutuksen huippukokouksessa ISTP:ssä puhunut Andreas Schleicher (OESCD:n koulutusjohtaja) huomauttaa, että Suomessa varhaiskasvatukseen osallistuu huomattavasti pienempi osa 3–5-vuotiaista kuin muissa Pohjoismaissa, ja Suomi jää kauas myös OECD-maiden keskiarvosta. Viimeisten 10 vuoden aikana suurin osa maista on edistänyt sitä, että 3–5-vuotiaat pääsisivät varhaiskasvatuksen piiriin. Suomessa kehitystä ei OECD:n tilastojen mukaan ole juuri tapahtunut.

Mitä sitten pitäisi tehdä, jotta varhaiskasvatukseen ja esiopetuksen laatua saadaan parannettua? OECD:n linja on selvä: täytyy kiinnittää huomiota työoloihin, jotta alalle houkutellaan osaavaa ja koulutettua työvoimaa. Opettajien työolot palkasta lähtien ovat monessa maassa, Suomessakin, huomattavasti huonommat varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa. On kriittistä, että Suomessa tehdään enemmän töitä sen eteen, että varhaiskasvatus nousee tasa-arvoiseen asemaan perusopetuksen kanssa, Schleicher sanoo.

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/oecdn-koulutusjohtaja-moittii-suomen-maan-tapaa-nyt-on-kriittista-satsata-varhaiskasvatukseen/

Eduskuntavaalit ovat tulossa ja toivon, että valitsemme eduskuntaan sellaisia poliitikkoja, jotka panostavat ja uskovat koulutukseen. Vaikka varhaiskasvatuksessa on viimeisten vuosien aikana tapahtunut positiivisia muutoksia, alalla on vielä paljon tehtävää. Varhaiskasvatuslakia on täsmennettävä, ja siinä on tärkeä määritellä kasvun ja oppimisen tuki sekä turvattava, että päiväkotien johtajilla on tarpeeksi varoja kokonaisuuden hallitsemiseksi ja aikaa pedagogisen maiseman huomioimiseksi.

SUKSI LAHTEEN! Muista ilmoittautua Valtakunnallisiin Lastentarhanopettajapäiville, jotka järjestetään syyskuussa Lahdessa!

Toivon kaikille hyvää kevään jatkoa!

Lähde: OAJ:n artikkeli huippukokouksesta

Christel Sandell
LTO-jaoston puheenjohtaja