Puheenjohtajien blogi/Ordförandenas blogg

Med blicken framåt

Perjantai 13.9.2019 klo 13:23


En ny regering bildades då verksamhetsåret 2018 – 2019 tog slut och många löften gjordes bl.a. om småbarnspedagogiken. En glädjande nyhet och ett steg i rätt riktning lanserades redan under Suomi Arena i juli som var löftet om att återinföra den subjektiva rätten till dagvård ( eventuellt redan från 1.8 2020 ). Hörandet om lagförslaget skedde i augusti.

Det finns ett skriande stort behov av både lärare och speciallärare inom småbarnspedagogiken inte enbart i Österbotten utan i hela landet som är ett viktigt led för jämlikhet och hög kvalitet inom småbarnspedagogiken. Det är en stor utmaning för framtiden.

Även i publikationen VARHAISKASVATUKSEN LAATU ARJESSA / SMÅBARNSPEDAGOGIKENS KVALITET I VARDAGEN som KARVI / NCU ( Nationella Centret för Utbildningsutvärdering ) som publicerades 6.9.2019 kan man läsa att det finns personalbrist inom området. Vidare påpekas det i rapporten att det bör finnas tillräcklig och bestående personal som fått en högklassig basutbildning för att en god och kvalitativ småbarnspedagogik skall nå alla barn.

Här har vi alla en stor utmaning at försöka påverka beslutsfattare både lokalt och nationellt så att småbarnspedagogiken får tillräckliga resurser. Men det är också oerhört viktigt att vi själva allt mer pratar om vårt arbete i positiva ord och berättar om allt det som är bra med yrket. Var stolt över dit yrke!

  • Att vara lärare inom småbarnspedagogiken har en enorm betydelse för andra – speciellt med tanke på barnets utveckling.

  • Tänk att få vara med och lägga grunden för ett livslångt lärande.

Dessutom kan man ju hoppas att den nya avtalsrundan för med sig en överföring från AKTA till UKTA som åtminstone skulle höja statusen av vårt arbete inom småbarnspedagogiken. OAJ anser att vi lärare inom småbarnspedagogiken hör till AKTA som en kvarleva från den tiden då småbarnspedagogik erbjöds som en del av kommunernas socialtjänster. Lärarna inom småbarnspedagogik har den lägsta lönen bland lärargrupperna. Det är oskäligt att man dessutom förhandlar om våra arbetsvillkor vid andra förhandlingsbord än för övriga lärare.

Med andra ord finns det många utmaningar med tanke på framtiden – både för oss lärare inom småbarnspedagogiken men även för beslutsfattarna på olika nivåer.

Önskar alla en god start på hösten och siktet inställt på framtiden.

Christel Sandell

Speciallärare inom småbarnspedagogiken

BTL sektionens ordförande

Katse eteenpäin

Toimintavuoden 2018–2019 lopussa muodostettiin uusi hallitus, ja muun muassa varhaiskasvatuksen suhteen annettiin monta lupausta. Ilahduttava uutinen ja askel oikeaan suuntaan esitettiin jo heinäkuussa järjestetyssä Suomi Areenassa, jossa esitettiin lupaus subjektiivisen päivähoidon palauttamisesta (mahdollisesti jo 1.8.2020 alkaen). Kuuleminen lakiesityksestä pidettiin elokuussa.

Sekä varhaiskasvatuksen opettajista että erityisopettajista on huutava pula. Tämä ei koske pelkästään Pohjanmaata, vaan koko maata. Asialla on suuri merkitys tasa-arvoisen ja korkealaatuisen varhaiskasvatuksen varmistamiseksi. Tämä on suuri haaste tulevaisuudessa.

Myös KARVI:n 6.9.2019 julkaisemassa VARHAISKASVATUKSEN LAATU -raportissa voidaan lukea alalla vallitsevasta henkilökuntapulasta. Raportissa huomautetaan, että hyvän ja laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoaminen kaikille lapsille edellyttää, että varhaiskasvatuksessa on tarpeeksi pysyvää henkilökuntaa, jolla on korkealuokkainen koulutus.

Päättäjien vakuuttaminen siitä, että varhaiskasvatus tarvitsee tarpeeksi resursseja sekä paikallisesti että valtakunnallisesti, on meille kaikille suuri haaste. On kuitenkin erittäin tärkeää, että myös itse puhumme työstämme positiivisesti ja kerromme kaikista ammatin hyvistä puolista. Ole ylpeä ammatistasi!

  • Varhaiskasvatuksen opettajilla on erittäin suuri merkitys muille ­– erityisesti lasten kehitykselle.

  • On hienoa olla mukana luomassa perustaa elinikäiselle oppimiselle.

Toivottavasti myös uusi sopimuskierros johtaa siihen, että voimme siirtyä KVTES:sta OVTES:iin. Se nostaisi ainakin varhaiskasvatustyömme statusta. OAJ:n mukaan meidän varhaiskasvatuksen opettajien kuuluminen KVTES:iin on jäänne ajoilta, jolloin varhaiskasvatusta järjestettiin osana kuntien sosiaalipalveluita. Varhaiskasvatuksen opettajien palkka on opettajaryhmien alhaisin. On kohtuutonta, että neuvotteluita työehdoistamme käydään lisäksi muissa neuvottelupöydissä kuin muiden opettajien.

Toisin sanoen tulevaisuudessa on monia haasteita – niin meille varhaiskasvatuksen opettajille kuin myös eri tasojen päättäjille.

Toivon kaikille hyvää alkanutta syksyä! Pitäkää katse eteenpäin!

Christel Sandell

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

LTO-jaoston puheenjohtaja