Puheenjohtajien blogi/Ordförandenas blogg

Småbarnspedagogikens föreståndare hårt utsatta

Torstai 17.9.2020 klo 17:37


Ett nytt verksamhetsår har börjat efter en mycket annorlunda vår och sommar. Trots den märkliga våren fick vi efter en långtutdragen förhandling ett nytt avtal även för AKTA sista veckan i maj. Det mest glädjande är att lärarna, speciallärarna och föreståndarna inom småbarnspedagogik överförs från det allmänna kommunala AKTA-avtalet till undervisningssektorns UKTA-avtal 1.9.2021.  En strävan som gjorts i årtionden. Det nya avtalet medförde också att arbetstidsförlängningen med de 24 extra timmarna ( kiky timmarna ) slopas 31.8.2020 samt en skrivelse om löneprogram. Avvikande omständigheter råder fortfarande och en rädsla för en andra våg av viruset finns.

Förmännen / föreståndarna har länge haft en stor arbetsbörda men den blev antagligen betydligt större med det undantagstillstånd vi hade på våren och försommaren. VAKA sektionen gjorde förfrågan bland förmännen i regionen på våren 2020 och i den framkom helt klart att det behöver satsas på denna grupp. Resultaten går ganska långt hand i hand med den undersökning OAJ gjorde för ett par år sedan där man också konstaterade att arbetsglädjen, arbetsinspirationen och arbetstillfredsställelsen inte längre stöder daghemsföreståndarnas välmående. Sektionens planerade seminarium i Härmä som speciellt var tänkt på förmännen inom småbarnspedagogiken tvingades avbokas men sektionen kommer att ordna något på annat sätt ( eventuellt ett web seminarium  ).

Precis som OAJ uttrycker sig så behövs det tillräckliga resurser för daghemsföreståndarna. Bland annat behövs en stark lagstiftning som tryggar och reglerar daghemsföreståndarens ansvar och ställning, arbetsuppgifterna borde dimensioneras så att arbetet kan utföras under ordinarie arbetstid.

De förtroendemän som representerar lärarna inom småbarnspedagogik får en allt större betydelse. Viktigt att regelbunden kontakt sker med dem så att de på riktigt har en möjlighet att bevaka småbarnspedagogikens intressen. Vet DU vem som är huvudförtroendeman och /eller förtroendeman för lärarna inom småbarnspedagogik din kommun?

 

Önskar alla en god fortsättning på hösten! Ta hand om varandra!

Ta gärna kontakt om det är något DU funderar över!

Christel Sandell

Ordförande för VAKA sektionen

Varhaiskasvatuksen johtajat kovan paineen alla

Uusi toimintavuosi on lähtenyt käyntiin hyvin erilaisen kevään ja kesän jälkeen. Poikkeuksellisesta keväästä huolimatta saimme pitkien neuvotteluiden jälkeen uuden KVTES-sopimuksen toukokuun viimeisellä viikolla. Riemastuttavinta on se, että varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja johtajat siirtyvät yleisestä kunnallisesta KVTES-sopimuksesta koulutussektorin OVTES-sopimuksen piiriin 1.9.2021 alkaen. Tätä on haettu vuosikymmeniä. Uusi sopimus toi mukanaan myös sen, että 24 tunnilla pidennetty työaika (kiky-tunnit) poistuu 31.8.2020. Sopimukseen saatiin myös kirjaus palkkaohjelmasta. Elämme edelleen poikkeuksellisia aikoja toisen aallon pelon keskellä.

Esimiesten/johtajien työkuorma on ollut suuri jo pitkään, mutta kevään ja kesän 2020 poikkeusolot lisäsivät luultavasti työkuormaa entisestään. Keväällä 2020 VAKA-jaosto teetti kyselyn alueen esimiehille. Kyselyssä ilmeni, että tähän ryhmään on panostettava. Tulokset noudattavat hyvin pitkälti OAJ:n pari vuotta sitten tekemän tutkimuksen tuloksia, joissa todettiin, että työilo, innostus ja työn antama mielihyvä eivät enää tue päiväkotien johtajien hyvinvointia. Jaoston suunnittelema Härmässä järjestettävä erityisesti varhaiskasvatuksen esimiehille suunnattu seminaari jouduttiin perumaan, mutta jaosto tulee järjestämään tämän sijaan jotain muuta (mahdollisesti webinaari).

Kuten OAJ on jo todennut, päiväkotien johtajille täytyy suunnata tarpeeksi resursseja. Muun muassa tarvitaan vahva lainsäädäntö, joka varmistaa ja säätää päiväkotien johtajien vastuuta ja asemaa. Työtehtävät tulisi mitoittaa siten, että työt voidaan hoitaa tavallisen työajan puitteissa.

Varhaiskasvatuksen opettajia edustavien luottamushenkilöiden merkitys kasvaa entisestään. On tärkeää, että luottamushenkilöihin pidetään säännöllisesti yhteyttä, jotta he voivat oikeasti valvoa varhaiskasvatuksen etuja. Tiedätkö SINÄ, kuka on varhaiskasvatuksen opettajien pääluottamushenkilö ja/tai luottamushenkilö sinun kunnassasi?

 

Toivon kaikille hyvää syksyn jatkoa! Pitäkää huolta toisistanne!

Otathan yhteyttä, jos SINÄ mietit jotain!

Christel Sandell

VAKA-jaoston puheenjohtaja