Ohita navigaatio

Ammatillinen koulutus - mihin menet?

Meillä on monia mietteitä tulevasta. Mitä muutoksia oppivelvollisuuden laajentaminen ja toisen asteen maksuttomuus tuovat tullessaan? Miten uudistus rahoitetaan? Onnistutaanko uudistuksella pääsemään tavoitteeseen, takaamaan koko ikäryhmälle toisen asteen tutkinto?
Ammatillinen koulutus on kokenut rajuja leikkauksia ja muutoksia viimeisten vuosien aikana. Nyt hallitus laajentaa oppivelvollisuutta 18 ikävuoteen, joka pitää sisällään toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden. Uudistuksella vahvistetaan ohjausta ja kehitetään valmentavaa koulutusta ja nivelvaiheen ohjausta. Jokaiselle nuorelle taataan toisen asteen tutkinto ja parannetaan työllistymismahdollisuuksia. Uudistuksella pyritään nostamaan myös koulutus- ja osaamistasoa, koska Suomi tarvitsee osaajia. Meidän koko maan talous sekä yritysten kilpailukyky, tuottavuus ja menestyminen ovat aina nojanneet vahvasti koulutukseen.
AO ry hallituksen jäsenet Jokinen ja Viitanen toteavat (HS 11.10.2020) kirjoituksessaan, että nuorille osaamisen hankkiminen on ainoa varma keino päästä työmarkkinoille ja kansainväliseen kilpailuun. He toteavat myös, että koulutusta pitää tarkastella kokonaisuutena, jotta korkea laatu pysyy yllä ensimmäisistä koululuokista aina korkeakoulututkintoon ja valmistumisen jälkeenkin. Myös Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen perusteli uudistusta samaan tapaan syyskuussa OAJ:n oppivelvollisuusseminaarissa. Opetus- ja kulttuuriministeriössä kehitetään koulutusta kokonaisuutena, hän kertoi sen olevan pitkäjänteistä työtä. Tarkoitus on luoda vahva perusta varhaiskasvatuksesta lähtien, on tärkeää saada perusta kuntoon. Oppivelvollisuusuudistus tarvitseekin onnistuakseen vahvoja panostuksia niin varhaiskasvatukseen kuin perusasteellekin.
Koulutuksen tehtävä on varmistaa, että toiselle asteelle siirtyvien opiskeluvalmiudet ovat kunnossa. Syrjäytyminen ja puutteelliset opiskeluvalmiudet kulkevat käsi kädessä. Syrjäytymisen tiedetäänkin alkavan jo ennen toiselle asteelle siirtymistä, joten toimiin on ryhdyttävä aiemmin, oppivelvollisuuden pidentäminen ei yksin tehoa syrjäytymisen syihin. Uudistus saa nyt miettimään, tehdäänkö oppivelvollisuuden pidentäminen liian kiireellä, olisiko parempi siirtää sitä valmentavan koulutuksen kokonaisuudistuksen yhteyteen. Näin saataisiin vuosi lisäaikaa valmistautumiseen.
Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on jatko-opintokelpoisuuden varmistaminen ja se edellyttää ammatillisella toisella asteella nykyistä laajempia resursseja muun muassa kielten, matemaattisten sekä yhteiskunnallisten opintojen järjestämiseen. Tarvitaan rahoituksen nostamista riittävälle tasolle. Tasolle, jolla osaamisperusteinen koulutus voidaan toteuttaa reformin tavoitteiden mukaisesti. Opiskelijat tarvitsevat myös pätevien ja ammattitaitoisten opettajien antamaa opetusta ja ohjausta ja heidän palkkaamiseensa tarvitaan rahaa. Paljon on puhuttu myös ammatillisen koulutuksen kaipaamasta työrauhasta. Jatkuvien hakemuskierrosten sijaan pitäisi päästä keskittymään opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen ja näin vastaamaan paremmin osaamisen vaatimuksiin tulevaisuuden työelämässä. Laadukkaalla ammatillisella koulutuksella Suomessa tulee olemaan riittävästi osaavia työntekijöitä.

Margareeta Verronen
OAO-jaosto

Tapahtumat

Tapahtuma | 7.3.2024

Kutsu Jäsenilta 7.3.2023

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut