Ohita navigaatio

Mitä me teemme

OAJ Pohjanmaa

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800 henkilöjäsentä. Yhdistykseen kuuluvat myös alueen FSL:n jäsenet.

Jaostot

Jaostot ovat keskeisessä roolissa yhdistyksen asioiden valmistelussa ja edunvalvonnassa. Alueyhdistyksen jaostot ovat varhaiskasvatuksen opettajien VAKA, yleissivistävien opettajien YSI, ammatillisten OAO ja yliopistossa työskentelevien jäsenten YLL.

Jaostot muodostetaan siten, että niiden jäsenet edustavat mahdollisimman kattavasti oman toimialueensa opettajaryhmiä.

Jaoston tehtäviä ovat mm.:

  • oman jaoston edunvalvonta
  • tuoda hallituksen käsittelyyn omaa jäsenryhmäänsä koskevia asioita
  • jaoston jäsenyhdistysten tukeminen omalta osaltaan

Jaostoille eli eri opettajaryhmille taataan mahdollisuus valmistella itseään koskevia asioita. Jokaisella jaostolla on lopullinen päätösvalta jäsenistönsä edunvalvontaa koskevissa asioissa.

Jaostojen puheenjohtajat ovat työvaliokunnan ja hallituksen jäseniä.
Jaostojen puheenjohtajina toimivat alueyhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Jaostoilla on oma budjetti, josta vastaavat jaostojen puheenjohtajat.

Jaostoista voit lukea lisää sekä tarkastaa yhteystiedot:

  • VAKA – Varhaiskasvatuksen opettajat
  • OAO – Ammatilliset opettajat
  • YLL – Yliopistojen opetusala
  • YSI – Yleissivistävät opettajat

 

Koulutuspoliittinen edunvalvonta

Kunnissa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan jäsentemme elämään. Eduskunnassa puolestaan päätetään esimerkiksi siitä, kuinka paljon koulutukseen satsataan rahaa. Alueyhdistyksen tehtävänä on pitää yhteyttä alueemme kansanedustajiin ja tuoda heille tiedoksi keskeisiä kasvatukseen, koulutukseen ja tutkimukseen liittyviä asioita, jotka vaikuttavat jäsentemme työhön. Linkki oaj.fi:n Politiikassa-osioon.

 

Sopimusedunvalvonta

Alueyhdistys koordinoi, kokoaa ja kouluttaa alueen edunvalvontatoimijoita, sekä tukee heidän toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksiaan paikallisessa edunvalvontatyössä. Vaikutamme opetus- ja kasvatusalan resurssien vahvistamiseen alueella esimerkiksi päättäjiä tavaten ja tarvittaessa kannanotoin. Paikallisen edunvalvonnan tärkeänä tehtävänä on vaikuttaa siihen, että opettajien työ- ja palkkausoloja kehitetään ostovoiman takaamiseksi. Linkki oaj.fi:n työelämäoppaaseen.

 

Tapahtumat ja koulutukset

Alueyhdistyksen perustehtävänä on tukea jäsenyhdistyksiä edunvalvontatoiminnassa. Järjestämme tapahtumia, joissa tuetaan paikallisen tason aktiivien osaamista, jaksamista ja työhyvinvointia. Jäsenyhdistyksille ja pedagogisille yhdistyksille tarjoamme koulutusapua ja -tukea. Jäsenille suunnatut tapahtumat kohdistuvat työssäjaksamiseen, hyvinvointiin ja edunvalvonnallisen tiedon jakamiseen.

Järjestämme jäsenyhdistyksillemme ja opettajajäsenille erilaisia kohdennettuja koulutuksia. Koulutusten kohderyhmiä ovat esimerkiksi yhdistysten puheenjohtajat, työsuojeluvaltuutetut, luottamusmiehet, esimiehet sekä eri opettajaryhmät. Linkki alueyhdistyksen koulutuksiin ja tapahtumiin.