Skip navigation

Vad gör vi

OAJ ÖSTERBOTTEN

Regionföreningen stöder OAJs lokalföreningar och andra föreningar inom utbildningsområdet med intressebevakning och genom att ordna skolningar. Regionföreningens medlemsföreningar har ca 7800 personmedlemmar. Till föreningen hör även regionens FSL medlemmar.

Sektionerna

Sektionerna har en central roll i förberedelserna av föreningens ärenden och intressebevakning. Regionföreningens sektioner är lärarna inom småbarnspedagogik VAKA, allmänbildande lärarna YSI, yrkeslärarna OAO, personalen vid universiteten YLL.

Sektionerna bildas så att deras medlemmar representerar det egna fältet så brett som möjligt.

Sektionens uppgifter:

  • Intressebevakning för den egna sektionen
  • Ta upp ärenden som berör den egna medlemsgruppen till styrelsen
  • Stöda medlemsföreningarna inom det egna området

Sektionernas olika lärargrupper garanteras möjlighet att förbereda ärenden som berör dem själva. Varje sektion har beslutanderätt kring intressebevakning som berör dem själva.

Sektionernas ordföranden är medlemmar i arbetsutskottet och i styrelsen.

Sektionerna har egen budget som sektionernas ordföranden ansvarar för

Mera om sektionerna samt kontaktuppgifter:

  • VAKA – lärarna inom småbarnspedagogik
  • OAO –  yrkeslärarna
  • YLL – universitets lärarna
  • YSI – allmänbildande lärarna

 

Utbildningspolitisk intressebevakning

Kommunerna gör beslut som direkt påverkar våra medlemmars liv. Riksdagen besluter för sin del t.ex. om hur stora pengar fås för utbildning. Regionföreningens uppgift är att hålla kontakt med regionens riksdagsmän och föra fram centrala ärenden som berör fostran, utbildning och forskning som påverkar våra medlemmars arbete. Länk till OAJ:s i politiken

 

Intressebevakning

Regionföreningen koordinerar, sammankallar och skolar regionens förtroendemän, samt stöder dem i det lokala påverkningsarbetet. Vi påverkar bl.a. genom att träffa beslutsfattare och vid behov skriva ställningstaganden inom området för utbildning och fostran.  En viktig lokal intressebevakningsuppgift är att påverka utvecklingen av arbets- och löneförhållanden.

Länk till oaj.fi:n Arbetslivsguiden

Händelser och skolning

Regionföreningens grunduppgift är att stöda sina medlemsföreningar i intressebevakningsarbetet. Vi ordnar händelser som stöder de lokala aktörernas kunnande, ork och arbetsvälmående. Medlemsföreningarna erbjuds skolningshjälp och stöd. Skolningar som riktar sig till medlemmarna berör ork i arbetet, välmående samt intressebevakning.

Länk till skolningar och händelser