Det finns enkäter och så finns det enkäter

När jag valdes till vice ordförande för FSL såg jag framför mig en roll präglad av nära samarbete med ordföranden. En roll där jag kunde lära känna förbundets verksamhet och samtidigt vara en stark påverkare. Jag tänkte inte tanken på att det skulle vara jag som kliver in som ordförande. Men här är jag. Jag jobbar från och med 14.4 som t.f ordförande för FSL tills vi har valt en ny ordförande.

Det känns roligt och spännande att få ha den här uppgiften. Jag får insyn i alla delar av förbundets verksamhet och jag kan vara med och påverka. Det känns tryggt att jobba med ett kansli som fungerar bra och en styrelse som är engagerad. Dessutom är vi ju i ett läge där det finns massor med aktuella frågor.
Läs mera.

Samhällets ryggrad – Småbarnspedagogiken

Inom småbarnspedagogiken är vi hårt utsatta just nu. Undantagstillstånd åtminstone fram till mitten på maj p.g.a. coronaviruset gör att vår verksamhet ser helt annorlunda ut än vad den annars skulle göra så här i april. Daghemmen är dock öppna för alla som har behov och som vill. Anitta Pakanen ordförande för Småbarnspedagogikens Lärarförbund betonar att det i detta akuta tillstånd är viktigt att komma ihåg att barn framför allt har rätt till pedagogisk och trygg verksamhet av hög kvalitet, även om omständigheterna nu uppmärksammar föräldrarnas möjlighet till att arbeta. – Vår välutbildade personal ombesörjer barnets utveckling och lärande, och garanterar barnen en känsla av trygghet i en osäker situation.
Läs mera.