Toimihenkilöhaku: JÄRJESTÖASSISTENTTI

Opettajien kirjeitä vaikuttamiseen

OAJ Pohjanmaan alueyhdistys kerää kirjeitä päättäjille. Tavoitteenamme on koota vaikuttamistyöhön eri kouluasteilta arkikokemuksista konkreettisia tarinoita ja kuvauksia vietäväksi vaikkapa kansanedustajille, maakuntajohtajille ja päättäjille.

Kirjoita lyhyt kuvaus arkielämän tilanteesta, joka haastaa opettajuuttasi. Kirjoita tiiviisti pieni tarina. Lisää yksityiskohtia ja sellaisia asioita, jotka herättävät päättäjilläkin ajatuksia. Tarinat jäävät mieleen.

Tarinasi voit kirjoittaa: https://my.surveypal.com/Opettajan-kirje-2018

Keräämme tarinoita 13.11.2018 saakka. Jokaisen opettajan tarina on tärkeä! Tarinoilla rakennamme kokonaiskuvaa opettajien arkityöstä juuri tänään! Tarinat esitetään nimettöminä.

Kerro tarinasi. Kiitos tarinastasi!

Tuula
alueasiamies

Verkostotapaamisten kierros alkoi Kurikasta

Keskikonferenssin aktiivit kokoontuivat 27.9.2018 Kurikkaan Hotelli Kurikan salikabinettiin keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Alueasiamies nosti esille OAJ:n kaikessa toiminnassaaan esille tuomaa työhyvinvointia. Aktiivit ruotivat työssäjaksamiseen liittyviä kysymyksiä niin maakunnallisen opetussuunnitelman, opettajien työaikakysymysten kuin paikallisten palkkaratkaisujenkin valossa. Opettajat kokevat yleisesti olevansa väsyneitä ja työaika ei riitä työtehtävien tekemiseen. Jokaisen opettajan pitäisikin herätä omaan edunvalvontaansa ja antaa itselleen lupa pidättyä vain perustehtävissä ja antaa armoa muiden tehtävien tekemisen tehokkuudessa. Pienikin helpotus auttaisi jaksamaan paremmin.
Keskikonferenssi päätti kokoontua seuraavan kerran keväällä 2019 Kauhajoella.

Tuula
alueasiamies

Ensimmäisessä Erityisopettajien EduTeemaillassa puhui OAJ:n erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen

Päivi Lyhykäinen

13.9.2018 pidettiin Härmässä EduTeemailta, joka käsitteli erityisopettajien edunvalvontaa. Illan keskustelussa kävi selkeästi esille se, että erityisopetuksessa on alueellamme hyvin paljon erilaisia käytänteitä. Osa niistä ei ole edes sopimustenkaan mukaisia.

Erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen OAJ:sta kertoi Pisa-tutkimuksen kautta siitä miten tehostettua- ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on noussut erittäin merkittävästi kun taas erityisopettajien määrä on pysynyt samalla tasolla ja osiltaan laskenutkin.

Lisäksi Päivi Lyhykäinen tähdensi laaja-alaisen erityisopettajan ja erityisopettajan tehtävänkuvien selkeää erilaisuutta. Erityisesti arvioinnin osalta erityisluokanopettajalla on oikeus arvioida omaa erityisluokansa oppilaita. Laaja-alaisella erityisopettajalla arviointioikeutta ei ole. Samoin Päivi Lyhykäinen muistutti, että HOJKS:iin kirjattu vaade pienryhmästä pitää opetuksen järjestäjän toteuttaa, jos opettaja katsoo sen oppilaalle tarpeelliseksi. Jos HOJKS:iin on kirjattu, että oppilaan pääsääntöinen opiskelu tapahtuu pienryhmässä, hänen tulee myös olla yli 50% oppitunneista pienryhmässä erityisluokanopettajan opetuksessa. Lisäksi tarkastettiin OVTES:istä, että yhdysluokkahuojennus kuuluu myös erityisluokanopettajalle.

Erityisopettajien edunvalvontaa on syytä tarkastella edelleen. Seuraavan linkin alta löytyy kysely, jonka pyydän kaikkia plm:ä lähettämään oman alueensa erityisopettajille sekä vastaamaan itse PLM alkuliitteellä oleviin kysymyksiin 12.10.2018 mennessä. Erityisopettajia pyydän tarttumaan heti kyselyyn ja täyttämään sen niiltä osin kuin kysymysten alussa on EO liite ja kysymys koskee omaa erityisopettajatehtävääsi.

LINKKI : https://my.surveypal.com/ERITYISOPETUKSEN-EDUNVALVONTA-2018

Kyselyn vastaukset lähetän kaikille kyselyyn vastanneille 24.10.2018 mennessä. Niitä voi käyttää paikallisessa edunvalvonnassa ja erityisopettajat näkevät suhteuttaa omaa työtään alueella oleviin muihin erityisopettajien tehtäviin. Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan pieniä hyvinvointipussukoita.

Tuula
alueasiamies

Kasvatuksen ja koulutuksen tasa-arvo huolestuttaa

OAJ Pohjanmaan alueyhdistys järjesti medialounaan 23.8.2018 Seinäjoella. Lounaalla nostettiin esille koulutukselliseen tasa-arvoon liittyviä asioita alueellamme.

Medialounaalla jaettiin mediatiedote, joka toimitettiin myös kaikille toiminta-alueemme paikallislehdille.

Lue Mediatiedote

Tuula
alueasiamies


OAJ:n uutiskirjeen tilauslinkki

Pohjanmaan opettaja

Lehden vanhoja numeroita löytyy kohdasta: Materiaalia -> Lehti


Opettajan vastuut ja velvollisuudet

OAJ:n sivuilta löytyy paljon hyödyllistä materiaalia. Kirjaudu jäsensivuille jäsennumerollasi. Sitten Opettajan ammatti -> Opettajan vastuut ja velvollisuudet.