OAJ Pohjanmaan vuosikokous Härmän kylpylässä 23.4.2018

Kokoukseen osallistui reilut 60 alueyhdistyksen jäsentä.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Linda Felixson ( vasemmalla ) ja sihteerinä Paula Kotirinta.

Ajankohtaiskatsauksen kokousväelle piti OAJ:n viestintäjohtaja Hanna Ottman.

OAJ Pohjanmaan alueyhdistys muisti toiminta-alueemme uusia valtuutettuja.

OAJ Pohjanmaan puheenjohtaja Kari Nieminen ja sihteeri Paula Kotirinta luovuttivat Felix De Silvalle ( vasemmalla ) ja Hanna Ikoselle OAJ:N pronssisen ansiomerkin hopeisin lehvin.

Kuvat ja teksti:

Lasse Mansikka-aho

Maakuntajohtajat kuvakierroksella alueyhdistyksen matkassa

Perinteinen maakuntajohtajien tapaaminen 19.4.2018 Härmässä toi tullessaan kaksi uutta maakunnallista vaikuttajaa Antti Saartenojan vs. maakuntajohtajan Etelä-Pohjanmaan liitosta sekä Niklas Ulfvensin vs. aluekehitysjohtajan Pohjanmaan liitosta. Alueyhdistys nosti kuvin ja kommentein esille alueemme koulutukseen, kasvatukseen ja tutkimukseen liittyviä aiheita. Alueasiamiehen valmistaman kuvakilpailun kautta käytiin Vaasassa, Kurikassa, Vetelissä, Kauhajoella, Kokkolassa, Ähtärissä, Lappajärvellä, Seinäjoella ja Kruunupyyssä. Yhdessä mietittiin mm. seuraavia kysymyksiä:

Mitä yliopistokoulutus antaa alueellemme?
Mikä on ammatillisen koulutuksen merkitys alueellemme?
Miten taataan pienten lukioiden tulevaisuus?
Miten säilytetään lukioiden vetovoimaisuus?
Miten taataan kaikille oppilaille terveellinen ja turvallinen perusopetus?Miten turvataan jatkokoulutus/muuntokoulutus alueellamme?
Millaisia koulukokonaisuuksia me tarvitsemme tulevaisuudessa?
Miten kunnissa perustellaan koulutuksen merkitys ja resurssien kohdentaminen koulutukseen?
Miten taataan ammatillinen koulutus alueellisesti kattavana, pienet ammattioppilaitokset ?
Mikä on päiväkotien ja varhaiskasvatuksen merkitys alueen kokonaisvaltaiselle kehittämiselle?
Millaista yhteistyötä AMK, yliopistot ja alueen työnantajien välillä tarvitaan, jotta osaavaa työvoimaa tulisi omalle alueelle riittävästi?
Miten alue palvelee eri kielisten perheiden työllistymistä ja kotoutumista sekä heidän lastensa koulupolkua?
Mikä merkitys kyläkouluilla on koko alueen elinvoimaisuuden säilyttäjänä?

Maakuntaliitot ovat erityisen kiinnostuneita ammatillisen, ammattikorkean ja yliopiston koulutusannista. Keskusteluissa tuotiin vahvasti esille, että ammatillisesti monipuolisen osaajan elämässä perustana on antoisa varhaiskasvatus, laadukas perusopetus ja koulupolun turvaaminen jokaisessa vaiheessa. Tulevaisuudessa tarvitaan laajan yleissivistyksen omaavia osaajia, joiden työura voi jatkua nopeastikin eri muuntokoulutuksin työvoimatarpeen mukaisesti. Kaikilla kouluasteilla ja työelämällä on selkeä missio alueemme elinvoimaisena pitämiseksi.

Maakuntajohtajat suunnittelivat kutsuvansa alueyhdistyksen edustajaa pitämään maakuntavaltuuston yhteydessä puheenvuoron, jossa esittäisimme ajatuksiamme alueemme koulutuksen merkityksestä. Tämän alueyhdistyksen pj. Kari Nieminen otti erittäin ilolla vastaan ja lupasi tulla puhumaan heti kun sopiva tilaisuus löytyy. Tällainen vuorovaikutus on juuri sitä, miten alueyhdistys voi edistää myös kaikkien opettajien asemaa alueellamme. Tapaamisessa oli mukana myös OAO jaoston pj. Antti Ylinen, LTO jaoston pj. Christel Sandell ja YLL jaoston pj. Heli Katajamäki.

Tuula
alueasiamies

Varhaiskasvatuksen esimiehet sopimustekstin äärellä Kokkolassa

OAJ:n työmarkkina-asiamies Kristiina Johansson, alueasiamies Tuula Ala-Lantela ja palvelupäällikkö päiväkodinjohtaja Susanne Wickström Kokkolasta olivat erittäin tyytyväisiä illan antiin.

Varhaiskasvatuksen lähiesimiehet kokoontuivat Kokkolinnan opetusravintolaan 19.4.2018 tuvan täydeltä. Mukana oli 30 varhaiskasvatuksen esimiestä kuuntelemassa kun OAJ:n työmarkkina-asiamies Kristiina Johansson kertoi uuden sopimuksen taustoista, kirjaimesta ja tulkinnasta. Monet "ahaa" elämykset ja " ai näin" huokaukset kiersivät osallistujien keskuudessa kun Kristiina antoi asiantuntevia ja käytännönläheisiä vinkkejä siitä, mihin nyt on syytä kiinnittää huomiota ja miten asioita voitaisiin paikallisesti painottaa.

Maittava ruoka ja hyvä seura saivat aikaan sen, että puheen sorinasta ei meinannut tulla loppua. Osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä ja kiittelivät Kristiinaa vuolaasti. Matkalle Helsinkiin Kristiina sai Pohjanmaalta pellavaa sekä Tiuhti ja Viuhti muumimukin, jonka suuri timantti kuvaa varhaiskasvatuksen tavoitteita löytää jokaisesta lapsesta se paras.

Rehtori ja lähiesimiesillalliset jatkuvat 4.10.2018 Seinäjoella aiheella Esimiesten edunvalvonta ja jaksaminen. Sen jälkeen keväällä 2019 tavataan lähiesimiehiä aiheella Muutoksen ja kriisin johtaminen ja syksyllä 2019 aiheena on Johtajuuden eri dimensiot ja jaettu johtaminen. Kaikkiin tuleviin Rehtori ja lähiesimiesiltoihin ovat tervetulleita kaikkien kouluasteiden rehtorit ja lähiesimiehet yhdessä.

Tuula
alueasiamies

Valtuustovaalit toi alueelle uusia valtuutettuja

YSI jaosto kukitti kokouksessaan 11.4.2018 mukana olleet valitut valtuutetut.

Alueyhdistyksen valtuutetut 2018-2022

LTO
Monika Koivumäki
Maaret Siltanen

YSI
Kari Nieminen
Kyösti Pihlajamäki
Jarmo Juupaluoma
Pia Latomäki
Paula Kotirinta
Maija Huuki-Anthopoulou

OAO
Margareeta Verronen
Jussi Kuoppala

FSL
Inger Damlin
Martin Åhlskog
Linda Felixon

Pohjanmaan vaalipiirin äänestysprosentit:ennakkoäänestys 20,7%, lopullinen äänestysprosentti 54,3%.
Kiitos kaikille paikallisyhdistyksille vaalien järjestelyistä. Lämpimät onnittelut myös uusille ja uudelleen valituille valtuutetuille!

Tuula
alueasiamies

Työsuojeluillassa tutustuttiin Aron kouluun ja pohdittiin sisäilmakysymyksiä

Työsuojeluvaltuutetut ja paikalliset aktiivit kokoontuivat ihastelemaan vuoden käytössä ollutta Aron koulua 21.3.2018 Kauhajoella. Koulua esitteli koulunjohtaja Ossi Viitala. Koulun avarat luokat, toimivat tilaratkaisut ja viihtyisät oleskelutilat kertoivat, että opettajat olivat saaneet alusta asti olla vaikuttamassa oman työympäristönsä valintoihin. Uuden koulun eteen kannatti tehdä työtä, totesi Ossi Viitala. Aron koulun taustalla ovat olleet niin pahoiksi äityneet sisäilmaongelmat, että vanha koulu päätettiin kokonaan purkaa ja tilalle rakentaa uusi koulu.

CAFA-tecin Thomas Stoor kertoilikin sisäilmatutkimusten vaiheista ja taustoista. Sisäilmatutkimukset tulee aina tehdä teknisesti toimivasta käytössä olevasta kiinteistöstä. Yksi mittaus ei kerro koko totuutta vaan on osattava etsiä ja tutkia kunnes huonon sisäilman syyt saadaan selville. Rakennusfysiikka eli ilmanvaihto ja lämmitysjärjestelmä tulee ensin saada kuntoon. Useiden kiinteistöjen lämpötila on liian korkea ja sisäilman kosteus ei ole oikea. Kun ilmanvaihdolla korjaillaan muutoin vinksallaan olevaa tilannetta, syntyy sisäilmaongelmia. Tilassa oireilevia tulisi haastatella ja oireet ottaa todesta. Usein tilanteen takana on pieni asia joka on vuosikausia ollut pielessä. Kiinteistön rakentamisen ja korjausten valvonta sekä kiinteistön hoito- ja huoltotoimet tulee tehdä huolella. Erityisesti ilmastoinnin toimivuudesta vastaavan henkilön tulee olla asioista perillä; pelkkä suodattimien vaihto ja mittareihin tuijottelu ei kerro ilmastoinnin koko toimivuudesta.

Illan aikana kuulijat saivat seikkaperäisiä käytännön vinkkejä sisäilmaongelmien havaitsemiseksi ja epäkohtien esille nostamiseksi. Sisäilmaongelmat ovat edelleen kasvamaan päin, ennusti Thomas Stoor ja kannusti nostamaan sisäilma-asioita esille. Kenelläkään ei ole oikeutta aliarvioida sisäilmasta oireilua tai väheksyä sitä terveydellistä haittaa, joka heikosta sisäilmasta on seurauksena. Vaikka oppilaitokset kilpailuttavat hankintansa ja toimivat halvasti; halpa ei aina ole hyvää. Hyvään sisäilmaan satsaamalla luodaan turvallinen ja terveellinen työtila niin oppilaille kuin opettajille.

Työsuojeluillat jatkuvat syksyllä 2018 aiheella henkinen työsuojelu. Paikka on vielä avoin. Seuraathan koulutuskalenteriamme!

Tuula
alueasiamies


OAJ:n uutiskirjeen tilauslinkki

Pohjanmaan opettaja

Lehden vanhoja numeroita löytyy kohdasta: Materiaalia -> Lehti


Opettajan vastuut ja velvollisuudet

OAJ:n sivuilta löytyy paljon hyödyllistä materiaalia. Kirjaudu jäsensivuille jäsennumerollasi. Sitten Opettajan ammatti -> Opettajan vastuut ja velvollisuudet.