Hotelli Kampeli tarjosi ilta-aurinkoa Vetelissä

Pohjoisen konferenssi kokoontui 17.4.2019 Veteliin Hotelli Kampelin auringon puoleisiin ikkunapöytiin keskustelemaan paikallisen toiminnan kehittämiskohteista. Vielä kaivattaisiin paikallisessa neuvottelussa tukevampaa ohjausta todellisten neuvotteluiden vaatimusten toteutumiseksi ja henkilöstön mielipiteiden huomioimiseksi. Kuuleminen ei ole kuuntelemista ellei sanomaa oteta todesta ja olla valmiita muuttamaan toimintaa. Paikallisen neuvottelun onnistumisen kulmakiviksi nouseekin yhä selkeämmin neuvotteluoikeuden vahvistaminen pääluottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutettujen toimivallan kirkastaminen.

Pohjoinen konferenssi kävi läpi pääluottamusmiesvalintoja ja järjestelyvaraerän jakoa sekä pohti yhdessä miten tulorekisterin ilmoitusvelvollisuus muuttaa paikallisyhdistyksen käytänteitä. Pohjoisen konferenssin seuraavana järjestämisvuorossa on syksyllä 2019 Kokkola.

Vetelin paikallisyhdistys kiitti alueasiamiestä yhteistyöstä paikallisen Luonteva-tuotesarjan persoonallisilla tuotteilla sekä kortilla, jossa luki merkitsevästi " Katso taaksesi ja kiitä, katso eteenpäin ja luota, katso ympärillesi ja rakasta". Kiitos lahjasta!

Tuula
alueasiamies

Osallistu kyselyyn Pohjanmaan opettaja-lehden toimittamisesta

OAJ Pohjanmaan tiedotustoimikunta haluaa selvittää jäsenistön mielipidettä kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän Pohjanmaan opettaja -lehden toimittamisesta jatkossa. Jatketaanko nykyisen printtilehden julkaisemista vai julkaistaanko lehti jatkossa ainostaan verkkoversiona? Mielipiteesi on meille tärkeä, joten klikkaa allaolevaa linkkiä ja vastaa kyselyymme !

Pohjanmaan opettaja-lehden kehittämiskysely

Opettajan työn ristiaallokossa

Lakeuden konferenssi kokoontui Lapualla kauniin ilta-auringon paistaessa täydellä terällä. Keskusteluaiheet eivät olleet niinkään valoisia vaan sivusivat ikäluokkien pienenemistä, sairaspoissaolojen lisääntymistä, opettajan työmäärän kasvua ja miljoonien säästötavoitteita. Edunvalvontaa koulupuolella siis todella tarvitaan!

Positiivisen nostaminen esiin kannattaa varmasti. Jossakin kunnassa ikäluokkien pieneneminen on nähty mahdollisuutena pienentää oppilasryhmiä. Jossakin kaupungissa johtoryhmän kokouksissa on aina henkilöstön edustaja mukana. Sisäilman saastuttamien koulukiinteistöjen korvaamiseen hankitaan parakkeja. Hyvääkin on!

Työhyvinvoinnin kannalta on terveellistä saada purkaa mieltä painavat asiat ja vahvistua vertaistuesta. Tämä verkostotapaamisten tärkeä idea toteutui jälleen kerran kun yhdessä pohdimme yhteistoimintamenettelyn merkitystä päätöksenteossa.

Vielä valoisaan aikaan säntäsi Lakeuden konferenssi kotimatkalle. Tulevana syksynä Lakeuden konferenssin järjestämisvuorossa on Kauhava, jos saamme nopeat kauhavalaiset sitä ennen kiinni.

Tuula
alueasiamies

Työsuojeluillassa keskustelu alkoi väkivallasta ja päättyi johtamiseen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tarkastaja Anna Björninen Vaasasta johdatteli 15.4.2019 Työsuojeluillassa keskustelua väkivallasta riskien kartoitukseen ja sisäilmaongelmista kohti johtamisen haasteita. Björninen kertoi myös aluehallintoviraston toiminnasta ja työsuojeluvaltuutettujen merkittävästä roolista paikallisissa työsuojelun tarkastuksissa. Aktiivinen joukko työsuojeluvaltuutettuja toi arjen esimerkkejä ja rohkaisi toinen toistaan toimimaan ja tiukan paikan tullen soittamaan vaikkapa kollegalle.

Väkivallan uhan ja huonon käytöksen vaikutus opettajien työssäjaksamiseen on merkittävä. Niinpä Työsuojeluillassa kannustettiinkin kouluyhteisöjä pureutumaan seuraaviin kysymyksiin:

Miksi kynnyksen ilmoittaa väkivallasta pitää olla kouluissa niin korkea?
Miksi opettajat sietävät väkivaltaa?
Miksi väkivallasta ei koulussa tehdä rikosilmoitusta vaikka muualla tehtäisiin?
Tulevatko kaikki väkivaltatilanteet rehtorin tietoon?
Miten rehtori reagoi väkivaltatilanteisiin?
Miten kouluissa voitaisiin karsia rumaa kielenkäyttöä?
Uskalletaanko väkivaltaisesta käytöksestä tehdä lastensuojeluilmoituksia?
Miten pitäisi varautua väkivaltatilanteiden kohtaamiseen yksittäisenä opettajana ja kouluyhteisönä?
Valmistaudutaanko väkivaltatilanteisiin niin, että opettajan asema ja persoona on turvassa?

Näistä asioista olisi syytä keskustella jokaisella koululla ja kirjata yhteiset näkemykset selkeiksi toimintaohjeiksi. Muita ajatuksia, vinkkejä ja linkkejä alueasiamies keräsi keskustelun pohjalta seuraavaan:

Kaikuja Työsuojeluillasta 15.4.2019

Työsuojeluilta koettiin mielenkiintoiseksi ja tarpeelliseksi. Työsuojeluillan syksyn 2019 aiheeksi toivottiin Väkivallan uhka- toimintamalleja käytäntöön sekä Sosiaalisen median uhat.

Tuula
alueasiamies

SMÅBARSPEDAGOGIK BÖR VARA EN GRUNDRÄTTIGHET

Finland måste höja deltagandet i småbarnspedagogiken och trygga kvaliteten genom att satsa på personalens utbildning och höga pedagogiska kompetens. Andreas Schleicher ( OECD:s utbildningsdirektör ) talade vid det internationella utbildningstoppmötet ISTP som Undervisningsministeriet och OAJ ordnade i mars 2019 i Helsingfors tillsammans med OECD och Världslärarorganisationen EI, påpekar att i Finland deltar betydligt färre barn i åldern 3–5 år i småbarnspedagogiken än i de övriga nordiska länderna. Finland ligger också långt efter OECD-ländernas medeltal. Under de tio senaste åren har de flesta länderna främjat 3–5-åringarnas deltagande i småbarnspedagogiken. Enligt OECD-statistiken har knappt ingen sådan utveckling skett i Finland.
Läs mera.

Keskikonferenssi Valkoisessa Puussa

Kauhajoen paikallisyhdistyksen uusi puheenjohtaja Ossi Viitala toivotti alueasiamiehen lämpimin halauksin tervetulleeksi.

Keskikonferenssi kokoontui 11.4.2019 Kauhajoella Valkoinen Puu -nimisessä lifestyleyrityksessä, joka tekee käsityönä kakkuja ja keramiikkaa. Vahva käden taito ja kauneuden ihannointi näkyi niin tilojen entisöinnissä kuin herkullisten tuotteiden ulkonäössä. Silmä lepäsi!

Illan keskustelut kiteytyivät tulorekisterin vaikutuksiin paikallisyhdistyksen taloudenhoidossa. Esille nostettiin seuraavat tärkeät asiat:
- Tulorekisteriin on ilmoitettava kaikki palkat, palkkiot, matkakorvaukset jne.
- Tulorekisteriin ilmoitettavilla tiedoilla ei ole euromääräistä alarajaa.
- Verovapaat kustannusten korvaukset on ilmoitettava, vaikka rahapalkkaa ei maksettaisi.
- Tulorekisteri ei muuta apurahojen tai stipendien ilmoittamista.
- Sähköinen asiointi on perusedellytys.
- Tiedot on annettava viiden päivän kuluessa maksupäivästä

Keskustelussa harmiteltiin uuden lain työmäärän lisääntymistä paikallisyhdistyksissä ja sitä, vaikuttaako tämä paikallisyhdistykseen tarvittavien uusien aktiivien osallistumishalukkuuteen. Maalaisjärkeä ja harkintaa peräänkuulutettiin.

Keskikonferenssi päätti kokoontua seuraavan kerran syksyllä 2019 Teuvalla alueasiamiehen antaman kansion ohjeita hyödyntäen.

Tuula
alueasiamies

Verkostotapaaminen lämpimästi takkatulen ääressä Evijärvellä

Itäinen konferenssi kokoontui Evijärvellä 9.4.2019 Maalaiskartano Puustellissa maukkaan salaatti-illallisen ja mansikkakakun voimalla. Keskustelussa käytiin läpi pääluottamusmiesvaalien valinnan haasteita, järjestelyvaraerän jakoon liittyviä pulmia sekä verouudistusta, jossa yhdistyksen tulee ilmoittaa maksetuista matkakuluista, palkkioista ja palkoista tulorekisteriin. Pohdittiin miten paikallisyhdistysten tulee toimia ja minkä suuruisia summia on syytä ilmoittaa.

Järjestelyvaraerän kohdalta mielenkiinnon herätti OVTES:in puolella tehty valtakunnallinen rehtorisopimus, jossa 0,3% osuus jaettiin suoraan rehtoreille opetusvelvollisuuden alentamiseen yhdellä tunnilla. Monissa kunnissa tätä ei ole huomioitu ja asia on syytä tarkistaa.
Itäinen konferenssi täytti alueasiamiehen laatiman kehittämiskyselyn verkostotapaamisten jatkosta. Tulokset olivat hyvin kannustavia. Seuraavan kerran Itäinen konferenssi kokoontuu syksyllä 2019 Soinissa.

Tuula
alueasiamies

Perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta

Erityisesti sosiaalisessa mediassa käydään värikästä keskustelua perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta. Yksi keskustelua hankaloittanut asia on, että keskusteluissa sekoittuvat perusopetuksen vuosityöaikakokeilu ja ammatillinen vuosityöaika. Syyt ammatillisen puolen vuosityöaikaan siirtymiselle ovat johtuneet lainmuutoksesta. Vastaavanlaista lainmuutosta ei ole näköpiirissä perusopetuksen osalla.

OAJ:n valtuusto hyväksyi marraskuussa toimintasuunnitelman, jossa todetaan tavoitetilaksi, että ”työaikajärjestelmiä on uudistettu käynnistämällä paikallisia kokeiluja”. Perusopetuksessa kyseessä on nimenomaan kokeilusta toisin kuin ammatillisessa koulutuksessa. Lue lisää.