Työsuojeluilta 10.10.2017 Pietarsaaressa

Työsuojelun alueemme paikalliset aktiivit kokoontuivat Pietarsaaressa Optiman tiloihin. Optima järjestää ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä tarjoaa erilaisia palveluja työelämälle. Kuntayhtymällä on vastuu suomenruotsalaisesta ammatillisesta erityisopetuksesta. Pääosa Optima kuntayhtymän koulutuksesta on ruotsinkielistä.

Illan vieraana oli Walki-konsernin työsuojelupäällikkö Kenneth Granö Pietarsaaresta. Walki on teknisten laminaattien ja suojapakkausmateriaalien tuottaja. Sillä on tehtaita 11 maassa mm. Suomessa, Saksassa, Puolassa, Venäjällä ja Kiinassa.

Kenneth Granö kertoi Walkin tavoitteesta nostaa työsuojelulliset asiat yhdeksi tuloksellisuusosa-alueeksi. Työsuojeluun, työhyvinvointiin ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn kiinnitetään huomiota, mutta vaikuttavin asia on kuitenkin yksittäisen työntekijän on valinta. Nähdäänkö työsuojeluun liittyvät asiat omiksi ja otetaanko ne osaksi omaa työtä.

Kenneth Granö kertoi henkilökohtaisten kokemusten kautta siitä miten työsuojelussa pitää jaksaa tehdä rohkeasti pitkäjänteistä yhteistyötä työnantajan kanssa tuoden esille puutteita ja onnistumisia. Samoin työntekijöitä pitää jaksaa muistuttaa työsuojeluun liittyvistä asioista ja osallistaa työturvallisuuteen esim. havainnoimaan riskejä ja tarkkailemaan omaa käytöstään.

Ilta antoi uutta näkökulmaa, ajattelemisen aihetta ja rohkaisi jatkamaan tärkeää työsuojelutyötä. Seuraavan kerran työsuojelun toimijat kokoontuvat huhtikuussa 2018 Kauhajoelle ja aiheena on sisäilma-asioihin vaikuttaminen.

Tuula
alueasiamies

Liikettä keholle 28.10.2017 Härmässä. Kutsu

Pohjoisen konferenssi kokoontui Perhossa

Tunnelmalliset kynttilät kutsuivat Perhossa Pohjoisen konferenssilaisia 4.10.2017 yhteiseen verkostotapaamiseen Perhon koululle. Alueasiamies kertoili aluksi ajankohtaisissa asioissa mm. seuraavaa:
1. Neuvottelutilanne OVTES/KVTES- nykyinen voimassa 31.1.2018- tulossa liittokierros- palkkaohjelmalla palkankorotuksia- lto:t OVTES:iin liitteenä
2. Opettajan professio- opettajan tehtävät ja rooli- varhaiskasvatus vasut / perusopetus opettajan sijaisuudet/ ammatillinen puoli opettajan tehtäviä ohjaajille
3. YS-ajan seuranta- kannustusta seuraamaan ys-aikaa- pohja työaikamuutoksille
4. Tulevat OAJ Valtuustovaalit- sähköinen äänestys 19.2.-4.3.2018 ( jäsentiedot ajan tasall e )- uurnavaalit 26.-27.3.2018 - ehdokkaita ja onnistuneet vaalit!
5. Paikallisyhdistyksen toimintasuunnitelman laatiminen OAJ:n uuden strategian mukaiseksi - muokataan ja keskustellaan

Keskustelu soljui ja verkostotapaamisten idean mukaisesti jokainen sai kertoa, kysellä ja pohtia ääneen paikallisesti haasteiksi koettuja asioita toisten kommentoidessa ja antaessa vinkkejä asioiden esille nostamiseen ja paikalliseen vaikuttamiseen. Miten rakennetaan palkkausjärjestelmää, miten saadaan opettajat ymmärtämään työajan seuranta, miten vastata paikallisesti kiireellisiksi koettujen asioiden viivästymiseen. Siinä kysymyksiä, joita mm. verkostopalaverissa pohdittiin.
Kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta ja hienosta illasta! Pohjoisen konferenssi kokoontuu seuraavan kerran syksyllä 2018 Kaustiselle.

Tuula
alueasiamies

Itäinen konferenssi starttasi syksyn verkostotapaamisten kierroksen Alajärvellä

Punaisen Tuvan Viinitila tarjosi Suomi 100 tuotteista yhtä eli punaista marjaviiniä Alajärven isännöidessä Itäisen konferenssin tapaamista 26.9.2017. Mukana oli aktiivinen joukko toimijoita, joiden terveisinä oli varovaa positiivisuutta kouluilta kaiken työn ja kiireen keskellä. OPS on työllistänyt opettajia, mutta samalla nähdään tärkeäksi päivittää TVA-järjestelmää, koota kouluasioista päättäviä Koulut kuntoon- tilaisuuksiin ja olla mukana ideoimassa uusia koulurakennuksia.
Verkostotapaamisessa keskusteltiin läpi alueasiamiehen valmistelemaan paikallisyhdistyksen toimintasuunnitelmaa OAJ:n uuden strategian mukaisesti. Siitä on apua ja virikettä paikallisyhdistyksille, jotta paikallisyhdistysten edunvalvonnasta ja vaikuttamisesta tulisi suunnitellumpaa ja vaikuttavampaa.
Tulevana keväänä on edessä OAJ:n valtuustovaalit, jotka teetättävät paikallisyhdistyksillä töitä. Verkostotapaamiseen kokoonnutaan seuraavaksi siksi vasta syksyllä 2018 Alavudella.

Tuula
alueasiamies

Työsuojeluvaltuutetut kokoontuivat ensimmäistä kertaa alueen yhteiseen tilaisuuteen

Anders Holmberg

Härmän kuntokeskuksessa järjestetty ensimmäinen Työsuojeluilta 11.5.2017 kokosi hyvän joukon työsuojeluvaltuutettuja, työsuojelun varavaltuutettuja ja työsuojeluasiamiehenkin keskustelemaan työsuojeluun liittyvistä aiheita. Illan aluksi alueasiamies kertoi OAJ Pohjanmaan tavoitteista ja koulutuksista. Kokkolan päätoiminen työsuojeluvaltuutettu Anders Holmberg valotti huonon sisäilman ja oireilun jatkotoimenpiteitä ja rohkaisi kaikkia työsuojeluvaltuutettuja käyttämään rohkeasti sitä valtuutusta, jolla heidän pitäisi huolehtia opettajien työhyvinvoinnista ja tilojen terveellisyydestä. Vaasan päätoiminen työsuojeluvaltuutettu Margareeta Verronen valotti työn psykososiaalisia kuormitustekijöitä ja penäsi mahdollisuuksia puuttua työuupumukseen ennen kuin se johtaa pitkiin sairaslomiin ja masennukseen. Työuupumus on koko työyhteisön asia.

Margareeta Verronen

Työsuojeluillan tunnelma oli raskaista asioista huolimatta hyvä ja illan loppukeskusteluissa löytyi myös valoisia asioita. Alueyhdistys sai myös kättä pitempää edunvalvontatyönsä tueksi kun koolla ollut joukko nosti esille asioita, joista on hyvä puhua läjhiesimiesten, virkamiesten ja päättäjien kanssa. Alueyhdistys vie yhteisiä asioita eteenpäin. Alueellinen työsuojelutoimijoiden verkottuminen koettiin niin tärkeäksi, että päätettiin kokoontua uudelleen syksyllä jo ennen syyslomaa ja järjestäjäksi tarjoutui Optiman väki Pietarsaaresta.

Alueasiamies kiittää kaikkia mukana olleita rohkeista avauksista, luottamuksellisista keskusteluista ja ennen kaikkea tärkeästä työstänne työsuojelun airueina.

tv.Tuula
alueasiamies

Yhteysopettaja-arvonta kevät 2017 voittajat!

OAJ Pohjanmaan alueyhdistyksen yhteysopettaja-arvonnan kevään 2017 voittajat ovat
Kaj Högdahl Pietarsaari ja
Päivi Mäkelä Alavus.

Voittajille on luvassa tavarapalkinto. Onnea voittajille ja kiitokset kaikille arvontaan osallistuneille!
Uusi Yhteysopettaja-arvonta on alkanut ja voit osallistua arvontaan osoitteessa:
https://my.surveypal.com/Yhteysopettaja-arvonta-2017--3.arvonta

Seuraava arvonta suoritetaan 25.9.2017.

Tuula
alueasiamies

OAJ Pohjanmaan hallitus ja toimihenkilöt

Hallitus

Toimihenkilöt

Lakeuden konferenssi päätti kevään verkostotapaamisten kierroksen

Lapualaiset tarjosivat maittavan illallisen 4.5.2017 Lakeuden konferenssin väelle Lapualla. Keskustelu sivusi ys-ajan määrittelyä ja tulkintoja, työajan seuraamisen haasteita sekä hieman valoisampien taloudellisten näkymien mahdollista vaikutusta opettajien palkkaukseen. Lakeuden konferenssin väki pohti paikallisen edunvalvonnan haasteita sekä keskusteli virkatäyttöihin liittyvistä haasteista. Uuden OPS:in mukainen arviointi, siinä käytettävät kaavakkeet ja ohjelmistot eivät aina toimi niin kuin pitäisi ja opettajien työaikaa kuluu niiden oikkuihin mukautuessa. Kevät on jälleen kiireinen ja täynnä työn tohinaa.

Lopuksi käännettiin katseet tulevaan lukuvuoteen ja kuulosteltiin millaisia koulutuksia alueyhdistys tarjoaa paikallisen edunvalvonnan tueksi. Tulossa on mm. yhteysopettajille elokuvailtoja, EduTeemailtoja työajan seurannasta, kuntapäätöksentekoon vaikuttamisesta ja työhyvinvoinnista sekä lähiesimiehille kouluastekohtaisia keskusteluillallisia. Paljon muuta hyvää koulutusta on myös tarjolla. Uusi puheenjohtaja ja alueasiamies ideoivat myös tulevalle lukuvuodelle rohkeita avauksia alueyhdistyksen ulostulolle mediaan ja yhteydenpitoon opetuksen järjestäjiin. Kannattaa pitää tiedot alueyhdistyksen koulutuksista ajan tasalla tsekkaamalla säännöllisesti nettisivut osoitteessa oajpohjanmaa.fi!
Lakeuden konferenssi kutsui itse itsensä ensi syksyksi Kauhavalle.
Alueasiamies kiittää kaikkia verkostotapaamisiin mukaan tulleita paikallisia edunvalvojia ja toivottaa hyvää kevättä!


tv. Tuula
alueasiamies

Kuva: Matti Sippola

Kari Nieminen Ari Rousun seuraajaksi

JUKON päätoimisena pääluottamusmiehenä Seinäjoella toimiva Kari Nieminen valittiin 24.4 Härmän kuntokeskuksessa pidetyssä OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen vuosikokouksessa yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi jatkamaan vuonna 2009 perustettua yhdistystä alusta asti johtaneen Ari Rousun työtä. Puheenjohtajavaalissa Kari Nieminen voitti vastaehdokkaansa seinäjokelaisen Marika Horilan äänin 51-26. Yhdistyksen hallituksen jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen vahvistettiin vuosikokouksen toimesta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi alla olevan liitteen mukaisesti:

Hallitus 2017-2018


OAJ:n uutiskirjeen tilauslinkki

Pohjanmaan opettaja

Lehden vanhoja numeroita löytyy kohdasta: Materiaalia -> Lehti


Opettajan vastuut ja velvollisuudet

OAJ:n sivuilta löytyy paljon hyödyllistä materiaalia. Kirjaudu jäsensivuille jäsennumerollasi. Sitten Opettajan ammatti -> Opettajan vastuut ja velvollisuudet.