Työhyvinvoinnista johtamiseen - johtamisesta jaksamiseen

Pohjoisen konferenssi Kaustisella.

OAJ pohtii valtakunnallisestikin, miten työolobarometrin tuloksia voitaisiin kääntää synkästä laskusuunnasta nousuun. Väkivaltailmoitusten teon ohjeistaminen ja ilmoituksen jälkeiset keskustelut, kehityskeskustelujen säännöllisyys, töiden jakautuminen tasaisesti ja toimiva työterveyshuolto olivat sellaisia asioita, joihin alueasiamies kannusti puuttumaan paikallisesti ensimmäisiksi.

Osaava ja opettajia kuunteleva lähiesimies jokaisessa koulussa ja päiväkodissa takaisi sen, että työhyvinvoinnillakin nähtäisiin työtulosten kannalta merkitys. Niin kauan kuin opettajilla on intoa kehittää omaa työtään ja voimavaroja ideoida koulutyötä lapsilla ja nuorilla on valoisa tulevaisuus. Nyt yhä kasvava joukko opettajia ei koe arvostusta omalle työlleen. Opettajat väsyvät taakan alla. Opettajien kannattaa siis pitää itsestään parempaa huolta!

Pohjoisen konferenssi kävi värikästä keskustelua tulevan järjestelyvaraerän jaosta ja paikallisista huolista. Keskustelu avasi silmiä ja huojensi mieltä.

Pohjoisen konferenssi päätti kokoontua seuraavan kerran keväällä 2019 Vetelissä.

Tuula
alueasiamies

Tulevia kansanedustajia kiinnosti koulutusasiat

- Syrjäytyminen ja työttömyys
- Eriarvoisuuden lisääntyminen
- Turvattomuus, työrauhanpuute ja epäterveelliset tilat oppimiseen,
- Suomi jää jälkeen kilpailu-ja innovaatiokyvyssä
- Koulutusjärjestelmämme kokonaisuus natisee
olivat aiheita, joista keskusteltiin kansanedustajiksi pyrkivien Eliisa Panttilan, Emma Kivikankaan ja Janne Sankelon kanssa. Alueyhdistyksen esille nostamat Ratkaisut Suomelle sekä käytännön kouluelämästä kerrotut asiat herättivät monipuolista keskustelua ja toivat esille sellaisia puolia, joita ei ole tullut ajatelleeksikaan kiteytti Eliisa Panttila. Tällaiselle keskustelulle oli tilausta!

Tuula
alueasiamies

Lakeuden konferenssi pitkän pöydän ääressä

Lakeuden konferenssin väki tapasi toisensa tummassa syysillassa 6.11.2018 Fooningin pitkän pöydän ääressä Seinäjoella. Illan aikana keskusteltiin syvällisestikin siitä, mikä kaikki vaikuttaa opettajien työhyvinvointiin. Lisääntyneet koulutukset vievät iltoja ja palautumisaikaa. Opettajat ovat tavoitettavissa wilmaviestein kellon ympäri. Vaikeiden, jopa koulukunnottomien, oppilaiden määrä kasvaa ja erityisluokkia tarvittaisiin yhä enemmän. Kuinka paljon opettajan on siedettävä ja milloin opettajien innostus hiipuu? Joko nyt ollaan siinä pisteessä, että sairaspoissaoloissa mitattuna opettajan työ on jo liian raskasta?

Paikallisesti ajankohtaisia olivat tietenkin paikallisten palkkausjärjestelmien ja TVA kriteerien päivittäminen tulevaa järjestelyvaraeräjakoa varten. Neuvottelut ovat hyvässä vauhdissa.
Lakeuden konferenssi päätti kokoontua seuraavan kerran keväällä 2019 Lapualla.

Tuula
alueasiamies

Itäinen konferenssi nautti Maku Pirtin antimista Alavudella

Itäisen konferenssin verkostotapaaminen 1.11.2018 kokosi jo tutuksi tulleen paikallisten edunvalvojien joukon tiiviin ja polveilevan keskustelun äärelle. Kuulumisten ja alueasiamiehen ajankohtaiseen työhyvinvointiin liittyvien aiheiden lisäksi keskusteltiin työterveyshuollon erilaisuudesta eri kuntien sopimuksissa. Samoin tuotiin esille alueelle perustettujen lastensuojeluyksiköiden oppilaiden suoraan yleisopetuksen luokkiin sijoittamisen haasteita. Koska lastensuojeluyksiköiden määrä on kasvussa, alueelle olisi hyvä luoda yhtenäiset käytänteet lastensuojeluyksikön lasten integroitumisesta kouluihin. Näiden käytänteiden luomisessa tulisi kuunnella opettajien näkökulmaa ja varmistaa riittävä tuki (avustaja) siirtymävaiheessa.
Itäinen konferenssi päätti kokoontua seuraavan kerran keväällä 2019 Evijärvellä.

Tuula
alueasiamies

Verkostotapaamisten kierros alkoi Kurikasta

Keskikonferenssin aktiivit kokoontuivat 27.9.2018 Kurikkaan Hotelli Kurikan salikabinettiin keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Alueasiamies nosti esille OAJ:n kaikessa toiminnassaaan esille tuomaa työhyvinvointia. Aktiivit ruotivat työssäjaksamiseen liittyviä kysymyksiä niin maakunnallisen opetussuunnitelman, opettajien työaikakysymysten kuin paikallisten palkkaratkaisujenkin valossa. Opettajat kokevat yleisesti olevansa väsyneitä ja työaika ei riitä työtehtävien tekemiseen. Jokaisen opettajan pitäisikin herätä omaan edunvalvontaansa ja antaa itselleen lupa pidättyä vain perustehtävissä ja antaa armoa muiden tehtävien tekemisen tehokkuudessa. Pienikin helpotus auttaisi jaksamaan paremmin.
Keskikonferenssi päätti kokoontua seuraavan kerran keväällä 2019 Kauhajoella.

Tuula
alueasiamies