Tekijänoikeudet kiinnostivat opettajia Seinäjoella 12.3.2019

Kopioston Juha Kallanranta esitteli opettajille tekijänoikeuksien perusperiaatteita kuten käsitettä teos ja sitä miten tekijänoikeuslaki luo pelisäännöt tekijänoikeuksille. Kallanranta esitteli lupia ja tapoja, joilla voi varmistaa teosten luvallisen käytön esim. Creative Commons –lisenssit. Koulukäyttöön kopiosto on kehittänyt monipuolisen Kopiraittila- sivuston, josta opettajat saavat tietoa ja oppilaat ja opiskelijat pääsevät erilaisten pelien kautta harjoittelemaan taitojaan.

Ira Hietanen-Tanskanen muistutti vakiintuneesta käytännöstä, että työnantajalle ei siirry mitään oikeudet opettajan valmistaman materiaalin käyttämiseen pelkästään palvelussuhteen perusteella. Tekijänoikeuksista kannattaa aina sopia kirjallisesti erikseen ja sopimuksesta on laadittava selkeä ja ymmärrettävä. Hietanen-Tanskanen suosittelikin sopimuksen lähettämistä OAJ:hin hänelle lausunnolle ennen allekirjoittamista. Esimerkkitapaukset olivat herättäviä!

Tekijänoikeusillan aluksi alueasiamies muistutti opettajia siitä, että työajan seurannassa ja työtehtävien tekemisessä on opittava valvomaan omia etujaan. Opettajan ammatti on mahtava virka, mutta uupumus vaanii nurkan takana, jos työtaakka kasvaa liian suureksi ja raskaaksi.

Tuula
alueasiamies

Osallistu kyselyyn Pohjanmaan opettaja-lehden toimittamisesta

OAJ Pohjanmaan tiedotustoimikunta haluaa selvittää jäsenistön mielipidettä kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän Pohjanmaan opettaja -lehden toimittamisesta jatkossa. Jatketaanko nykyisen printtilehden julkaisemista vai julkaistaanko lehti jatkossa ainostaan verkkoversiona? Mielipiteesi on meille tärkeä, joten klikkaa allaolevaa linkkiä ja vastaa kyselyymme !

Pohjanmaan opettaja-lehden kehittämiskysely

Ammatilliset opettajat monien haasteiden keskellä

SUOMEA ON PITKÄÄN PIDETTY koulutuksen tasa-arvon mallimaana. Erot oppimistuloksissa ovat olleet pieniä, ja jokainen lapsi ja nuori käyvät kansallisen opetussuunnitelman raamittaman yhdeksänvuotisen peruskoulun. Kouluttautumisen esteet on pyritty poistamaan koko maan kattavalla koulu- ja oppilaitosverkolla sekä maksuttomalla koulutuksella. Opettajilla on korkean koulutuksen tuoma vankka ammattitaito ja kansakunnalla vahva luotto opettajan työn tuloksellisuuteen. Voidaanko näiden varaan laskea myös tulevaisuudessa?

Lue lisää...

Sinustako uusi alueasiamies?

OAJ Pohjanmaa hakee uutta alueasiamiestä 1.8.2019 alkaen. Alueasiamiehen toimikausi on kolme vuotta 1.8.2019- 31.7.2022.
Jos koet, että alueasiamiehen tehtävä kiinnostaa, niin lähetä OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry:lle vapaamuotoinen hakemus 10.3.2019 mennessä osoitteella: kari.nieminen(at)seinajoki.fi
Lisätietoja: liite

Koulutuksellinen tasa-arvo on ollut Suomen vahvuus – onko enää?

Yhtenä Suomen vahvuutena on pidetty koulutuksellista tasa-arvoa. Kaikki lapset ja nuoret ovat saaneet osallistua laadukkaaseen kasvatukseen ja koulutukseen riippumatta esimerkiksi asuinpaikasta, kielestä tai sosioekonomisesta taustasta. Loistavat tulokset oppimisvertailuissa, maailman parhaat opettajat ja maksuton koulutus ovat olleet suuri ylpeyden aihe ja yksi Suomen menestyksen kulmakivi. Kasvatus ja koulutus on pitkälle vaikuttavaa. Tänä vuonna syntyvät lapset ovat työelämässä vielä 2080-luvulla. Ei ole yhdentekevää, millaista varhaiskasvatusta ja opetusta lapset saavat ensimmäisinä vuosinaan. Muuttuva maailma vaatii vahvan koulutuksellisen pohjan, joka luodaan erityisesti peruskoulussa. Siksi huhtikuussa valittavat kansanedustajat ovat ratkaisevassa asemassa, millaiseksi lasten ja nuorten koulupolku muodostuu.

Lue lisää...

Pohjanmaan opettaja- lehden voittajat selvillä

Pohjanmaan opettaja-lehdessä olleeseen sanasokkeloon oli piilotettuna 45 koulutukseen liittyvää tuttua sanaa. Yhtään täysin oikeaa vastausta ei löytynyt, joten palkinnot arvottiin kaikkien kilpailuun osallistujien kesken.

Alueyhdistyksen repun, penaalin ja karkkirasian voittivat:
Eva Ström-Enroth, Ulla-Maija Kallio ja Sanna Rintamäki.

Palkinnot toimitetaan voittajille. Kiitos kaikille tarkkasilmäisille sanasokkeloa tutkineille!

Tuula
alueasiamies