Ruotsinkielisten oppimateriaalin tarjonta

Ero oppimateriaalitarjonnassa ruotsin- ja suomenkielisen koulutuksen välillä on huikea. Tämä luo lapsille ja nuorille epätasa-arvoisen koulutuksen. Tällaista epätasa-arvoa ei saisi olla, koska perustuslain mukaan kaikkia on kohdeltava samalla tavalla kielestä riippumatta.
Lue lisää.

LASTENTARHANOPETTAJALIITON 100V. JUHLAT HUIPENTUVAT LASTENTARHANOPETTAJAPÄIVÄT LAHDESSA 21.-22.9.2019
Ilmoittaudu mukaan OAJ Pohjanmaan alueyhdistyksen järjestämään yhteiskuljetukseen.

Hotelli Kampeli tarjosi ilta-aurinkoa Vetelissä

Pohjoisen konferenssi kokoontui 17.4.2019 Veteliin Hotelli Kampelin auringon puoleisiin ikkunapöytiin keskustelemaan paikallisen toiminnan kehittämiskohteista. Vielä kaivattaisiin paikallisessa neuvottelussa tukevampaa ohjausta todellisten neuvotteluiden vaatimusten toteutumiseksi ja henkilöstön mielipiteiden huomioimiseksi. Kuuleminen ei ole kuuntelemista ellei sanomaa oteta todesta ja olla valmiita muuttamaan toimintaa. Paikallisen neuvottelun onnistumisen kulmakiviksi nouseekin yhä selkeämmin neuvotteluoikeuden vahvistaminen pääluottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutettujen toimivallan kirkastaminen.

Pohjoinen konferenssi kävi läpi pääluottamusmiesvalintoja ja järjestelyvaraerän jakoa sekä pohti yhdessä miten tulorekisterin ilmoitusvelvollisuus muuttaa paikallisyhdistyksen käytänteitä. Pohjoisen konferenssin seuraavana järjestämisvuorossa on syksyllä 2019 Kokkola.

Vetelin paikallisyhdistys kiitti alueasiamiestä yhteistyöstä paikallisen Luonteva-tuotesarjan persoonallisilla tuotteilla sekä kortilla, jossa luki merkitsevästi " Katso taaksesi ja kiitä, katso eteenpäin ja luota, katso ympärillesi ja rakasta". Kiitos lahjasta!

Tuula
alueasiamies

Osallistu kyselyyn Pohjanmaan opettaja-lehden toimittamisesta

OAJ Pohjanmaan tiedotustoimikunta haluaa selvittää jäsenistön mielipidettä kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän Pohjanmaan opettaja -lehden toimittamisesta jatkossa. Jatketaanko nykyisen printtilehden julkaisemista vai julkaistaanko lehti jatkossa ainostaan verkkoversiona? Mielipiteesi on meille tärkeä, joten klikkaa allaolevaa linkkiä ja vastaa kyselyymme !

Pohjanmaan opettaja-lehden kehittämiskysely

Opettajan työn ristiaallokossa

Lakeuden konferenssi kokoontui Lapualla kauniin ilta-auringon paistaessa täydellä terällä. Keskusteluaiheet eivät olleet niinkään valoisia vaan sivusivat ikäluokkien pienenemistä, sairaspoissaolojen lisääntymistä, opettajan työmäärän kasvua ja miljoonien säästötavoitteita. Edunvalvontaa koulupuolella siis todella tarvitaan!

Positiivisen nostaminen esiin kannattaa varmasti. Jossakin kunnassa ikäluokkien pieneneminen on nähty mahdollisuutena pienentää oppilasryhmiä. Jossakin kaupungissa johtoryhmän kokouksissa on aina henkilöstön edustaja mukana. Sisäilman saastuttamien koulukiinteistöjen korvaamiseen hankitaan parakkeja. Hyvääkin on!

Työhyvinvoinnin kannalta on terveellistä saada purkaa mieltä painavat asiat ja vahvistua vertaistuesta. Tämä verkostotapaamisten tärkeä idea toteutui jälleen kerran kun yhdessä pohdimme yhteistoimintamenettelyn merkitystä päätöksenteossa.

Vielä valoisaan aikaan säntäsi Lakeuden konferenssi kotimatkalle. Tulevana syksynä Lakeuden konferenssin järjestämisvuorossa on Kauhava, jos saamme nopeat kauhavalaiset sitä ennen kiinni.

Tuula
alueasiamies

Työsuojeluillassa keskustelu alkoi väkivallasta ja päättyi johtamiseen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tarkastaja Anna Björninen Vaasasta johdatteli 15.4.2019 Työsuojeluillassa keskustelua väkivallasta riskien kartoitukseen ja sisäilmaongelmista kohti johtamisen haasteita. Björninen kertoi myös aluehallintoviraston toiminnasta ja työsuojeluvaltuutettujen merkittävästä roolista paikallisissa työsuojelun tarkastuksissa. Aktiivinen joukko työsuojeluvaltuutettuja toi arjen esimerkkejä ja rohkaisi toinen toistaan toimimaan ja tiukan paikan tullen soittamaan vaikkapa kollegalle.

Väkivallan uhan ja huonon käytöksen vaikutus opettajien työssäjaksamiseen on merkittävä. Niinpä Työsuojeluillassa kannustettiinkin kouluyhteisöjä pureutumaan seuraaviin kysymyksiin:

Miksi kynnyksen ilmoittaa väkivallasta pitää olla kouluissa niin korkea?
Miksi opettajat sietävät väkivaltaa?
Miksi väkivallasta ei koulussa tehdä rikosilmoitusta vaikka muualla tehtäisiin?
Tulevatko kaikki väkivaltatilanteet rehtorin tietoon?
Miten rehtori reagoi väkivaltatilanteisiin?
Miten kouluissa voitaisiin karsia rumaa kielenkäyttöä?
Uskalletaanko väkivaltaisesta käytöksestä tehdä lastensuojeluilmoituksia?
Miten pitäisi varautua väkivaltatilanteiden kohtaamiseen yksittäisenä opettajana ja kouluyhteisönä?
Valmistaudutaanko väkivaltatilanteisiin niin, että opettajan asema ja persoona on turvassa?

Näistä asioista olisi syytä keskustella jokaisella koululla ja kirjata yhteiset näkemykset selkeiksi toimintaohjeiksi. Muita ajatuksia, vinkkejä ja linkkejä alueasiamies keräsi keskustelun pohjalta seuraavaan:

Kaikuja Työsuojeluillasta 15.4.2019

Työsuojeluilta koettiin mielenkiintoiseksi ja tarpeelliseksi. Työsuojeluillan syksyn 2019 aiheeksi toivottiin Väkivallan uhka- toimintamalleja käytäntöön sekä Sosiaalisen median uhat.

Tuula
alueasiamies