Työsuojeluvaltuutetut kokoontuivat ensimmäistä kertaa alueen yhteiseen tilaisuuteen

Anders Holmberg

Härmän kuntokeskuksessa järjestetty ensimmäinen Työsuojeluilta 11.5.2017 kokosi hyvän joukon työsuojeluvaltuutettuja, työsuojelun varavaltuutettuja ja työsuojeluasiamiehenkin keskustelemaan työsuojeluun liittyvistä aiheita. Illan aluksi alueasiamies kertoi OAJ Pohjanmaan tavoitteista ja koulutuksista. Kokkolan päätoiminen työsuojeluvaltuutettu Anders Holmberg valotti huonon sisäilman ja oireilun jatkotoimenpiteitä ja rohkaisi kaikkia työsuojeluvaltuutettuja käyttämään rohkeasti sitä valtuutusta, jolla heidän pitäisi huolehtia opettajien työhyvinvoinnista ja tilojen terveellisyydestä. Vaasan päätoiminen työsuojeluvaltuutettu Margareeta Verronen valotti työn psykososiaalisia kuormitustekijöitä ja penäsi mahdollisuuksia puuttua työuupumukseen ennen kuin se johtaa pitkiin sairaslomiin ja masennukseen. Työuupumus on koko työyhteisön asia.

Margareeta Verronen

Työsuojeluillan tunnelma oli raskaista asioista huolimatta hyvä ja illan loppukeskusteluissa löytyi myös valoisia asioita. Alueyhdistys sai myös kättä pitempää edunvalvontatyönsä tueksi kun koolla ollut joukko nosti esille asioita, joista on hyvä puhua läjhiesimiesten, virkamiesten ja päättäjien kanssa. Alueyhdistys vie yhteisiä asioita eteenpäin. Alueellinen työsuojelutoimijoiden verkottuminen koettiin niin tärkeäksi, että päätettiin kokoontua uudelleen syksyllä jo ennen syyslomaa ja järjestäjäksi tarjoutui Optiman väki Pietarsaaresta.

Alueasiamies kiittää kaikkia mukana olleita rohkeista avauksista, luottamuksellisista keskusteluista ja ennen kaikkea tärkeästä työstänne työsuojelun airueina.

tv.Tuula
alueasiamies

Yhteysopettaja-arvonta kevät 2017 voittajat!

OAJ Pohjanmaan alueyhdistyksen yhteysopettaja-arvonnan kevään 2017 voittajat ovat
Kaj Högdahl Pietarsaari ja
Päivi Mäkelä Alavus.

Voittajille on luvassa tavarapalkinto. Onnea voittajille ja kiitokset kaikille arvontaan osallistuneille!
Uusi Yhteysopettaja-arvonta on alkanut ja voit osallistua arvontaan osoitteessa:
https://my.surveypal.com/Yhteysopettaja-arvonta-2017--3.arvonta

Seuraava arvonta suoritetaan 25.9.2017.

Tuula
alueasiamies

OAJ Pohjanmaan hallitus ja toimihenkilöt

Hallitus

Toimihenkilöt

Lakeuden konferenssi päätti kevään verkostotapaamisten kierroksen

Lapualaiset tarjosivat maittavan illallisen 4.5.2017 Lakeuden konferenssin väelle Lapualla. Keskustelu sivusi ys-ajan määrittelyä ja tulkintoja, työajan seuraamisen haasteita sekä hieman valoisampien taloudellisten näkymien mahdollista vaikutusta opettajien palkkaukseen. Lakeuden konferenssin väki pohti paikallisen edunvalvonnan haasteita sekä keskusteli virkatäyttöihin liittyvistä haasteista. Uuden OPS:in mukainen arviointi, siinä käytettävät kaavakkeet ja ohjelmistot eivät aina toimi niin kuin pitäisi ja opettajien työaikaa kuluu niiden oikkuihin mukautuessa. Kevät on jälleen kiireinen ja täynnä työn tohinaa.

Lopuksi käännettiin katseet tulevaan lukuvuoteen ja kuulosteltiin millaisia koulutuksia alueyhdistys tarjoaa paikallisen edunvalvonnan tueksi. Tulossa on mm. yhteysopettajille elokuvailtoja, EduTeemailtoja työajan seurannasta, kuntapäätöksentekoon vaikuttamisesta ja työhyvinvoinnista sekä lähiesimiehille kouluastekohtaisia keskusteluillallisia. Paljon muuta hyvää koulutusta on myös tarjolla. Uusi puheenjohtaja ja alueasiamies ideoivat myös tulevalle lukuvuodelle rohkeita avauksia alueyhdistyksen ulostulolle mediaan ja yhteydenpitoon opetuksen järjestäjiin. Kannattaa pitää tiedot alueyhdistyksen koulutuksista ajan tasalla tsekkaamalla säännöllisesti nettisivut osoitteessa oajpohjanmaa.fi!
Lakeuden konferenssi kutsui itse itsensä ensi syksyksi Kauhavalle.
Alueasiamies kiittää kaikkia verkostotapaamisiin mukaan tulleita paikallisia edunvalvojia ja toivottaa hyvää kevättä!


tv. Tuula
alueasiamies

Kuva: Matti Sippola

Kari Nieminen Ari Rousun seuraajaksi

JUKON päätoimisena pääluottamusmiehenä Seinäjoella toimiva Kari Nieminen valittiin 24.4 Härmän kuntokeskuksessa pidetyssä OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen vuosikokouksessa yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi jatkamaan vuonna 2009 perustettua yhdistystä alusta asti johtaneen Ari Rousun työtä. Puheenjohtajavaalissa Kari Nieminen voitti vastaehdokkaansa seinäjokelaisen Marika Horilan äänin 51-26. Yhdistyksen hallituksen jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen vahvistettiin vuosikokouksen toimesta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi alla olevan liitteen mukaisesti:

Hallitus 2017-2018

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Inger Damlin Vöyriltä ( vas ) ja sihteerinä Paula Kotirinta Jalasjärveltä.

Ajankohtaiskatsauksen kokousväelle piti OAJ:n järjestöjohtaja Pasi Pesonen.

Yhdistyksen työvaliokunnan naiset muistivat pitkän ja ansiokkaan ay-uran tehnyttä Ari Rousua hauskoin puhein ja lahjoin.

Kuvat ja teksti:

Lasse Mansikka-aho

Päiväkodinjohtajien lähiesimieskeskusteluillalliset päättivät tämän lukuvuoden kierroksen Vaasassa

LTO Lähiesimieskeskusteluillalliset kokosi 6.4.2017 yli 30 henkisen joukon päiväkodinjohtajia ja lastentarhanopettajien edunvalvojia keskustelemaan ja kuuntelemaan OAJ:n asiantuntevaa työmarkkina-asiamies Timo Mäkeä. Mäki kuvasi varhaiskasvatuskentän tämän hetkistä tilaa pyörremyrskyksi, jossa maakuntauudistus, kiky, paikallinen sopiminen, sopimussuojaan liittyvät paineet, leikkaukset ja yksityisen varhaiskasvatuksen liiketoiminnan voitontavoittelumalli aiheuttavat pyöritystä.

Mäki patistikin päiväkodinjohtajia ja lastentarhanopettajia selvittämään tehtävänkuvansa ja huolehtimaan työajastaan. Myös palkkauksessa kannattaa olla tarkkana, mutta ensin on saatava tehtävänkuvat selviksi, jotta voidaan pohjata palkkauksen muutokset tehtävien muutokseen. Mäki odottaa varhaiskasvatuslain 2. osan valmistumista, jossa kelpoisuuksia selvennetään. Päiväkodeissa on nyt nostettava pedagoginen johtaminen ja pedagoginen toimnnan kuvaus keskiöön, jotta varhaiskasvatuksessa opettajuus vahvistuisi. Lopuksi nautittiin yhdessä maittava illallinen.

Lähiesimieskeskusteluillalliskierros jatkuu ensi lukuvuonna paikkanaan Kokkola. Myös Kokkolassa oleviin kouluastekohtaisiin lähiesimiesillallisiin ovat tervetulleita kaikki OAJ Pohjanmaan alueen lähiesimiehet ja paikalliset edunvalvojat. Tavoitteena on, että illan annin lisäksi yhteisillä automatkoilla voidaan keskustella esille nousseissa asioissa paikallisista ratkaisuista. Siksi toivomus on, että lähiesimiehet ja edunvalvojat tulisivat keskusteluillallisille yhdessä!

Tuula
alueasiamies

Koulutuskaffit Kokkolassa 3.4.2017

Ylärivi: Marjut Kontiokoski, luottamusmies, Ulla-Maria Åstrand, puheejohtaja OAJ Kokkola, Antti Ylinen Alueyhdistys OAJ Pohjanmaa vpj, Tuomo Puumala, kansanedustaja, sivistysvaliokunnan pj
Alarivi: Timo Rajaniemi pääluottamusmies (Kokkola), Maarit Marjusaari luottamusmies (Kla), Dieter Heiermann pääluottamusmies (Kpedu, Centria Oy)

Koulutuskaffit juotiin Hotelli-ravintola Kaarlessa. Kahvittelun ohessa keskusteltiin koulutusasioista, erityisesti toisen asteen tilanteesta ja tulevasta reformista. Aiheena oli myös opettajuus ja opettajan roolin muutos.

Timo Rajaniemi

Itäinen konferenssi keskusteli opettajien työajasta

Itäinen konferenssi kokoontui 30.3.2017 Kuortaneella Haapaniemen Hiippakuntakartanossa hyvän ruoan ja antoisien keskustelujen äärelle. Keskustelut ruotivat vuosityöajan mahdollisuuksia, opettajien työajan seurantaa ja kiky:n lisätyöajan toteuttamista eri kunnissa.

Olipa opettajien työaika mitattu opetusvelvollisuuksina tai vuosityöajassa, opettajien tulisi oppia seuraamaan omaa työaikaansa ja tekemään näkyväksi työhön kuuluvat erilaiset osaset. Vasta sitten voitaisiin päästä konkreettisesti sovittamaan opettajan tehtäviä sovittuun työaikaan. Paikallisyhdistysten avaukset kiky:n lisätyön toteuttamiseksi tukevat rehtoreiden tehtävää suunnitella ys-aikaa ja vesoja osaksi lukuvuosisuunnitelmaa. Paikallisyhdistysten kannattaa siis olla aloitteellisia ja yhteisestä keskustelusta saatiin hyviä vinkkejä miten kannattaa toimia.

Itäinen konferenssi päätti kokoontua seuraavan kerran syksyllä 2017 Alajärvellä.

Tuula
alueasiamies

Keskikonferenssissa treenattiin perustelemista

Keskikonferenssin väki kokoontui Karijoen koululle 28.3.2017 ajankohtaisten kuulumisten äärelle ja pohtimaan sitä, miten opettajien työhyvinvointia voitaisiin edistää. Työajan seurannan lisäksi olisi opittava kertomaan opettajan työn yksityiskohdista siten, että päättäjät ymmärtävät mistä ovat päättämässä ja mitä tehdyt ratkaisut vaikuttavat kouluarkeen. Paikallisyhdistyksissä voitaisiin koota opettajien näkökulmia ja antaa niitä evääksi luottamusmiehille, kun he käyvät neuvottelemaan asioista. Vaikuttaminen ja kuulluksi tuleminen on jokaiselle opettajalle tärkeää. Samalla paikallisyhdistyksen ja luottamusmiehen roolit selkiytyisivät ja neuvottelutilanteessa luottamusmiehen olisi tukevampi nojata yhteisiin näkemyksiin.

Järjestörakenneuudistuksen innoittamana Kauhajoen paikallisyhdistysrakennetta ollaan muuttamassa. Muutos on odotettu ja vie mennessään turhia päällekkäisyyksiä. Kuntatalouden tiukat ajat näkyvät edelleen ja juustohöylä ei enää auta; on tartuttava kirveeseen. Paljon hyvää kuitenkin myös löydettiin ja ilta päättyi oikein iloisissa tunnelmissa.

Seuraavaan kokoontumiseen syksyllä 2017 Keskikonferenssi kutsui itsensä Ilmajoelle!

Tuula
alueasiamies

Järjestörakenneuudistuksesta potkua edunvalvontaan

OAJ:n Järjestöasiamies Kirsti Hietaranta ja FSL:n pj. Christer Holmlund järjestörakenteen kimpussa Härmässä.

Paikallisyhdistysten tärkein tehtävä on jäsenpito ja jäsentensä edunvalvonta, kiteytti OAJ:n järjestöasiamies Kirsti Hietaranta Härmässä 23.3. 2017 pidetyssä järjestörakenneuudistusta koskevassa keskusteluillassa. Paikallisyhdistyksen tulisi palvella entistä paremmin niin järjestön, aktiivitoimijoiden ja jäsenistön edunvalvontatarpeita muuttuvassa toimintaympäristössä. Siksi OAJ:n valtuusto suositteleekin työnantajakohtaisia paikallisyhdistyksiä. Millaisia ne käytännössä olisivat riippuu hyvin pitkälle alueesta, koulutuskentästä ja opettajarakenteesta. Tavoitteena olisi henkilöjäsenyyteen perustuva A-mallinen paikallisyhdistys tai henkilöjäsenyyteen ja yhdistysjäsenyyteen perustuva B-mallinen paikallisyhdistys.

Meillä OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistksen alueella on muuta maata enemmän C-mallisia paikallisyhdistyksiä, joissa jäseninä on eri opettajayhdistyksiä. Hietaranta ja FSL:n puheenjohtaja Christer Holmlund kertoivat niitä haasteita ja mahdollisuuksia, joita järjestörakenteen muuttaminen toisi tullessaan. Mikäli paikallisyhdistys toimii hyvin, paikallisia toimijoita riittää ja edunvalvonta on laadukasta, muutokseen ei ole kiire. Jokainen yhdistys tekee päätöksensä itse. Nyt on kuitenkin aika avoimin mielin etsiä vaihtoehtoja ja miettiä yhdessä, mikä olisi paras paikallisyhdistysrakenne kullakin alueella. Valmiita vastauksia ei ollut kellään ja illan aikana keskustelu kävi vilkkaana. Esille nouseviin kysymyksiin Kirsti Hietaranta ja Christer Holmlund lupasivat jatkossakin vastata erittäin mielellään.

Tuula
alueasiamies

EduTeemaillassa saatiin tietoa virkojen täyttöön liittyvistä haasteista

OAJ:n työmarkkinalakimies Kristiina Tuhkiainen kertoi 21.3.2017 Härmässä virkoihin ja työsuhteisiin liittyvistä hakumenettelyistä sekä erilaisista oikeustapauksista, joilla on selvitetty mm. opettajien asemaa määräaikaisissa viroissa, tuntiopettajuuteen liittyvissä haasteissa sekä erilaisissa tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä. Koulutuksenjärjestäjällä on runsaasti päätösvaltaa ja harkinnanvapautta virantäytössä. Siksi jokaisen opettajan tulee tarkasti lukea hakuilmoitus ja huomioida, että esim. julkisesti auki olleeseen virkaan voidaan hakea vain sellainen henkilö, joka on kirjallisesti hakenut tehtävää määräajan päättymiseen mennessä. Kelpoisuusehdot tulee täytettynä olla hakuajan päättymiseen menneessä. Pääsääntö on toistaiseksi voimassa olevien virkojen täyttö muodollisesti pätevillä opettajilla. Mikäli virkavalinnoissa ilmenee selkeitä epäilyksiä, asiasta kannattaa ottaa yhteyttä omaan pääluottamusmieheen ja OAJ:n lakimiehiin. Jäsenetuna OAJ neuvoo opettajia oikeustapauksissa sekä OAJ:n jäsensivuilta löytyy myös valmiita malleja erilaisten valitusten ja oikaisuvaatimusten tekemiseen.

Tuula
alueasiamies

Yhteysopettaja-arvonta 1/2017

Koulutustiimi arpoi yhteysopettaja-arvontaan osallistuneiden kesken kaksi tavarapalkintoa kokouksessaan 8.3.2017. Palkinnot toimitetaan voittajille. Voittajat ovat:

Malla Kamkeris, Alavus
Tuija Nurmela, Kauhajoki

Uusi arvonta on alkanut ja löytyy linkistä:

https://my.surveypal.com/Yhteysopettaja-arvonta-20...

Seuraava arvonta suoritetaan 8.5.2017. Yhteysopettaja-arvonta on avoin kaikille opettajille. Tervetuloa vastaamaan ja onnea arvontaan!

Tuula
alueasiamies

Lähiesimieskeskusteluillalliset kokosi 9.3. YSI rehtorit Vaasaan

OAJ:n kehittämispäällikkö ja rehtoreille suunnatun esimiesten palvelutiimin vetäjä Niku Tuomisto johdatti rehtorit ja luottamusmiehet ennakkokysymysten kautta arviointikeskustelun toteuttamiseen ja kilpailukykysopimuksen käytännön ratkaisuihin.

Tuomisto esitteli vuosityaikakokeilun kariutuneita suunnitelmia ja opetusvelvollisuustyöajan rehtorin direktio-oikeuden alaisia tuntimääriä. Lopuksi paneuduttiin rehtoreiden työajan rakenteeseen. Tuomisto oli erityisesti huolissaan koulunjohtajien johtamistyöajan vähyydestä. Erityisen mielenkiintoisia olivat myös OAJ:n tekemän rehtoreiden työajan suunnittelusta ja seurannasta kertovan tutkimuksen tulokset.
Tuomisto rohkaisi kaikkia rehtoreita liittymään OAJ:n jäseneksi ja tutustumaan jäsensivujen rehtorien näkökulmasta laadittuihin materiaaleihin aivan rehtoreiden oman edunvalvontansa varmistamiseksi. OAJ on myös rehtoreiden asialla!

Illan päätteeksi nautittiin maittava illallinen ja jatkettiin pöytäseurueissa mielenkiintoisia keskusteluja. Puheen sorina jatkui vielä jälkiruoankin jälkeen.

Tuula
alueasiamies

Kuvat Lasse Mansikka-aho

Kevään verkostotapaamiset starttasivat Pohjoisen alueelta

Halsuan uusi koulu ihastutti Pohjoisen konferenssin osallistujia 13.3.2017. Uuden koulun toimivia tiloja esitteli Katja Hakala ja Raine Jussinmäki. Pohjoisen konferenssissa pohdittiin laajemminkin koulutiloja alueella sekä mahdollista korjaustarvetta. Turhan pitkään joudutaan monissa paikoissa odottamaan epäterveissä tiloissa remontteja ja pelkona on niin oppilaiden kuin opettajien terveyden menettäminen.

Toinen esille nousut syvällinen keskusteluaihe kiteytyi työssäjaksamiseen. Opettajien työtaakka on koko ajan kasvamassa. Opettajien pitäisi oppia pitämään paremmin huolta itsestään ja seuraamaan omaa työaikaansa. Työajan seuranta olisikin erittäin tärkeää avain työssäjaksamiseen. Jokainen pieni arkiratkaisu vaikuttaa siihen kokonaiskuormaan, mitä työ opettajalle kasaa. Näihin ratkaisuihin opettaja itse voi vaikuttaa. Tietoisuus työajan rajallisuudesta ja toisten opettajien työn arvostaminen auttavat opettajaa hänen yrittäessään hallita omaa työtaakkaansa. Se mitä kuuluu tehtäväksi tehdään hyvin, mutta kaikkea ei tarvitse tehdä aina "sata lasissa". Opettajan tulisi olla armollinen itselleen omassa työssään.

Pohjoisen konferenssi kokoontuu seuraavan kerran syksyllä 2017 Perhossa. Tie Perhoon on nyt tuttu!

Tuula
alueasiamies

OAJ Pohjanmaalle keväällä uusi puheenjohtaja

YSI jaosto esittää OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Kari Niemistä Seinäjoelta. Väistyvä puheenjohtaja Ari Rousu sekä kukkaistyttöinä toimineet alueasiamies Tuula Ala-Lantela ja alueyhdistyksen sihteeri Paula Kotirinta onnittelivat puheenjohtajaehdokasta kukkasin.

LTO jaosto on myös tehnyt esityksensä alueyhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi . Hän on Marika Horila Seinäjoelta. Kummankin puheenjohtajaehdokkaan esittelyt voit lukea 7.4.2017 ilmestyvästä Pohjanmaan Opettaja lehdestä.
Puheenjohtajaehdokas Marika Horila, Seinäjoki
Puheenjohtajaehdokas Kari Nieminen, Seinäjoki
Uusi puheenjohtaja valitaan alueyhdistyksen vuosikokouksessa 24.4.2017. Onnea puheenjohtajaehdokkaille!

Tuula
alueasiamies

OAJ Pohjanmaa tapasi maakuntajohtajat

Vuosittaisella maakuntajohtajien kanssa käytävässä aamupäivätapaamisessa oli tänä vuonna mukana Etelä-Pohjanmaan maakuntajohtaja Asko Peltola ja Keski-Pohjanmaan maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula. Keskustelu käytiin puheenjohtaja Ari Rousun johdolla OAJ:n kuntavaalitavoitteiden aiheiden pohjalta ja siitä poikettiin mielenkiintoisiin pohdintoihin laajemminkin.

Lastentarhanopettajien puolesta Miia Raunio toi esille sen, että alueellamme on jo nyt pulaa pedagogisesti koulutetuista lastentarhanopettajista. Ruotsinkielinen lastentarhanopettajien koulutus siirtyy Pietarsaaresta Vaasaan ja suomenkieliset hakevat oppiaan Tampereelta. 1.8.2017 voimaan tuleva Vaka-laki tuovat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat lisäävät lastentarhanopettajien työaikaa. Erityisen toiveikkaita oltiin siitä, että alueellamme olisi 2 pedagogisesti koulutettua lastentarhanopettajaa jokaisessa ryhmässä ja päiväkodissa saataisiin aikaan eriytyneet tehtävänkuvat. Pitkään pohdittiin sitä mitä vaatisi varhaiskasvatuksen maksuttomuus; voisiko se olla mahdollista ja voitaisiinko se toteuttaa lapsilisäjärjestelmän muuttamisella maksuttoman varhaiskasvatuksen suuntaan.

Perusopetuksen osalta tuotiin esille tasa-arvoisuuden rapistuminen. Erilaisin leikkauksin jotkut oppilaat saavat peruskoulunsa aikana jopa ½ vuotta vähemmän opetusta kuin toiset. Tämä ei voi olla vaikuttamatta osaamiseen. Samoin oltiin huolissaan Pisa ja TIMS tutkimuksen perusteella peruskouluikäisistä pojista, joiden suoriutuminen osoittaa selkeää laskua. Samoin tuotiin esille kolmiportaisen tuen kautta yleisopetuksen luokkiin siirrettyjen tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden tuomat työrauhaan ja oppimistuloksiin vaikuttavat huomiot. Jatko-opintojen kannalta vahva peruskoulu olisi ensiarvoisen tärkeä askel osaavaan työvoimaan.

Ammatillisen koulutuksen leikkausten ja reformin läheisyys puhutti. Asiaa alusti Antti Ylinen. Lähiopetuksen määrää on laskettu rajusti ja huimimpien arvioiden mukaan lähiopetusta olisi enää vain 15 h/viikko. Ammattikoululaisen koulupäivät olisivat lyhyempiä kuin esikoululaisen. Lisäksi huolletti opetushenkilöstön irtisanomiset ja tehtävänkuvien muutokset. Alueen ammatilliset oppilaitokset eivät pysty tekemään yhteistyötä ja ne vetäytyvät suojelemaan omaa toimintaansa. Samalla oman oppilaitoksen kehittämiseen käytettävät varat ovat pudonneet 25%:sta jopa 3%:iin. Ammattikoulutus on nyt vaarallisessa vapaassa pudotuksessa eikä eikä työpaikoilla tapahtuva kouluttautuminen ole nykynuorille mahdollista. Jopa 10% ikäluokasta putoaa tuottavasta työstä. Tämä huolestutti maakuntajohtajiakin.

Amk:n tilanne nähtiin koulutussektoreittain vakaimpana. Amk:n ja yliopiston yhteistyö nähtiin tarpeellisena, mutta miten yhteistyö käytännössä toteutetaan riippuu niin oppilasaineksesta kuin opintosuunnasta. Kielten opiskelun siirtyminen Vaasasta Jyväskylään puhututti, mutta asiaan on löytynyt jo jonkinlaisia vastauksia. Heli Katajamäki toi käytännön esimerkkejä amk ja yliopistorintamalta.

Uuden maakuntahallinnon muotoutuminen on vielä kesken ja maakuntajohtajat näkivät maakuntamallin hyvänä mahdollisuutena. Uusia kuntaliitoksia maakuntajohtajat ennakoivat tapahtuvan vasta n. 5-10 vuoden kuluttua kunhan maakuntamalli pääsee juurtumaan ja todelliset vaikutukset konkretisoitumaan. Kuntien budjeteista, laskentatavasta riippuen, siirtyy n. 50% -75% maakunnille ja perustehtäväksi jää pääasiassa vain koulutuksen järjestäminen. Näin ollen tulevat kuntavaalit ovat erittäin merkittävässä roolissa koulujen kannalta. Kuntavaaleihin toivottaisiin mukaan osaavia, taitavia ja kokeneita paikallispoliitikkoja, joiden toisaalta pelätään suuntaavan voimansa maakuntahallinnon suuntaan. Maakuntajohtajat suunnittelivat järjestävänsä laajamittaisesti täydennyskoulutusta hallintonsa alle tuleville sekä pitävänsä jatkossakin yhteyttä OAJ:n ja KT:n. Yhteisten tilaisuuksien järjestäminen olisi hieno tapa koota voimia.

Tapaamisen lopuksi tuotiin esille muutosten ja koulujen rakenteiden tuomat vaikutukset opettajien työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Hyvän koulun ja laadukkaiden oppimistulosten taustalla on osaava ja työhönsä sitoutunut hyvinvoiva opettaja. Maakuntauudistuksen jälkeen alueyhdistys kutsuu tapaamiseen erityisesti koulutusasioista vastaavia maakunnallisia virkamiehiä. Maakunnan tasoinen vaikuttaminen on alueyhdistykselle erittäin tärkeää ja kaikki opettajaryhmät huomioiden tarpeellista. Tapaaminen oli tunnelmaltaan vapaa ja rakentava. Kiitokset maakuntajohtajille ja mukana olleille!

Tuula
alueasiamies

Lakeuden konferenssi pohti opettajien työssäjaksamista Seinäjoella

Almassa Seinäjoella 24.11.2016 kokoontunut Lakeuden konferenssi pohti laajasti opettajien työssäjaksamista kolmiportaisen tuen tuoman oppilasaineksen haasteellisuuden, uuden OPS:in tuomien arviointikeskustelujen ja kikysopimuksen tuoman työajan lisäyksen näkökulmasta. Opettajat ovat erityisen väsyneitä tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien lasten yleisopetuksen luokkiin tuomien haasteiden sekä alati moninaistuvien erityisen tuen oppilaiden haasteiden edessä. Samalla kamppaillaan suurten opetusryhmien ja heikon sisäilman kanssa. Uuden OPS:in tuomat arviointikeskustelut tuovat valmistelujen osalta opettajan virkaan kuuluvaa lisätyötä sekä vanhempien ja oppilaan kanssa käytävien keskusteluiden osalta lisäävät yt-aikaan kuuluvaa koulun ja kodin yhteistyön aikaa. Monilla opettajilla keskustelut vanhempien ja oppilaiden kanssa venyvät helposti yli puoleen tuntiin per keskustelu. Seinäjoella on ohjeistettu, että varsinaiseen keskusteluun käytettäisiin vain 15 min/oppilas. Hyvin keskusteluaiheet rajattuna tämä aika riittää ja opettajan yt-aika pysyy siedettävissä rajoissa.

Edunvalvonnan kannalta nyt onkin erittäin tärkeä aika jokaisen opettajan tarkkailla omaa toimintaansa ja tiedostaa työajan rajaaminen. Kikyn tuoman työajan lisääminen vaatii myös paikallisesti tarkkaa edunvalvonnallista silmää, jotta lisäys kohdentuisi lastentarhanopettajilla suunnitteluaikaan ja OVTES puolella järkevästi täydennyskoulutukseen tai yt-aikaan. Myös rehtoreiden työssäjaksamisesta ollaan oltu erityisen huolissaan ja Seinäjoki onkin tehnyt rehtorien työssäjaksamisesta laajamittaisen kyselyn. Tuloksista kuullaan kun ne on ensin koottu ja analysoitu. Lakeuden konferenssi päätti kokoontua seuraavan kerran Lapualla 4.5.2017.

Alueasiamies kiittää kaikkia syksyn verkostotapaamisiin eli konferensseihin osallistuneita ja toivottaa Joku Roti -ajatuksia myös joulunalusaikaan!

tv. Tuula
alueasiamies

Koulutuskaffit Kokkolassa 14.11.2016.

Dieter Heiermann ja Marko Forsell.

Kansanedustaja Jutta Urpilainen oli kuuntelemassa ammatillisen ja amk koulutuksen rahoituksen leikkauksien vaikutuksia. Huoli ammatillisen koulutuksen osaamisesta tuli esille, työnantajien mahdollisuutta ohjata tai opettaa pidettiin yrityksissä haastavana. Ammatillisen puolen jatkuvat ja nopeasti kohdentuvat leikkaukset tekevät koulutuksen reformin toteuttamisen vaikeaksi. Koulutuspaikkaleikkaukset amk-puolella Centriassa olivat huolena, rahoituksen leikkaus on ollut jatkuvaa myös siellä. Ammatillisen puolen saavutettu imago menetetään tällä rahoitusleikkaukselle.

Milka Mattila, Dieter Heiermann, Marko Forsell, Jutta Urpilainen, Marjut Kontiokoski ja Peter Johnson.

Lukiokoulutuksen haasteet liittyvät opetussuunnitelman ja sähköisten kirjoitusten toteuttamiseen. Kuka on vastuussa kaikista digitalisaatioon liittyvistä asioista (digikokeet koeviikolla ja yo-kirjoitukset). On tullut paljon lisää työtä ja lukion aineenopettaja ei ole koulutettu IT-ihminen. Lukion opettajat kaipaavat koulutusta digitaalisista oppimisympäristöistä. Lukion tilakysymykset keskusteluttavat myös Kokkolassa, osa opettajista kannattaa lukion saamista saman katon alle ajanmukaisiin tiloihin. Nykyinen yläkoulujen yhteys ja ahtaat tilat vaikeuttavat opetuksen kehittämistä. Toisaalta yläkoulujen kannalta lukio koetaan rauhoittavana kumppanina. Puhtaat ja terveelliset opetustilat ovat tavoitteena. Kokkolassa käynnistyy lukio- ja perusopetuksenkouluverkon uudet leikkaukset virkamiestyöryhmässä. Perusopetuksen opetussuunnitelman lisäksi tullut uudistunut arviointi, mikä on teettänyt kovasti töitä. Koulutuksenleikkaukset heikentävät opiskelijoiden osaamista ja työllistymistä vakavasti.

Timo Rajaniemi
JUKO pääluottamusmies
Kokkolan kaupunki

EduTeemaillassa pohdittiin paikallista sopimista

OAJ:n neuvottelupäällikkö Eila Urpilainen valaisi lähes täydelle salille paikallisen sopimisen saloja Härmän EduTeemaillassa 8.11.2016. Paikallisen sopimisen kehittäminen on huolestuttanut Pohjalaisia paikallisia edunvalvojia. Paikallinen sopiminen nostettiin kilpailukykysopimuksessa esille, mutta Urpilainen muistutti, että pääsopimukset pitävät ja työnantajien selviytymislausekkeen käyttöönotto vaatii monen asian perusteellista selvittämistä. Mitään kovin äkkinäistä ei tällä saralla voi tapahtua. Paikallinen sopiminen voi tuoda myös positiivisia asioita, mutta paikallisten edunvalvojien ei ole pakko tehdä paikallisia sopimuksia ellei niille ole selkeitä perusteita. Keskustason hyväksyntää ei paikallisille sopimuksille tarvita, mutta selkeitä neuvoja, vinkkejä ja apua Urpilainen OAJ:sta lupasi. Paikalliseen sopimiseen olevia malleja kannattaa myös tutkia huolella. Paikallisen sopimisen kannattaa aloittaa harkinnanvaraisten asioiden periaatteista ja perusteista ja samalla rakentaa pikku hiljaa paikallista neuvottelukulttuuria.Urpilainen kannusti ja rohkaisi paikallisia edunvalvojia; paikallista sopimista ei kannata pelätä.
Seuraava EduTeemailta järjestetään 14.2.2017 ja aiheena on työaika-asiat ja niistä erityisesti vuosityöaikakokeilu.

Tuula
alueasiamies

Itäinen konferenssi keskusteli vilkkaasti edunvalvonnan syvimmästä olemuksesta

Itäisen konferenssin kokoontuminen Lappajärvellä 2.11.2016 pysäytti väen pohtimaan sitä mitä edunvalvonta hyödyllisimmillään on. Vaikka OAJ toivoo paikallisyhdistysten järjestävän edunvalvonnallista jäsenkoulutusta, merkityksellisimmäksi opettajien edunvalvonnan kannalta muodostuu kuitenkin paikallisyhdistysten hyvät ja toimivat suhteet lähiesimiehiin ja opetuksen järjestäjään. Tätä yhteistyötä pitäisi vaalia ja kehittää. Järjestörakenneuudistus herätti myös ajatuksia, mutta niin kauan kuin paikallisyhdistyksissä riittää aktiivitoimijoita ja edunvalvonta toimii, paikallisyhdistys toteuttaa sille annetut tehtävät. Järjestörakenteen muuttamista pitää harkita tarkoin ja kannattaa odotella kokemuksia muilta alueilta. Lopuksi availtiin ovia konferenssin alueen yhteiselle virkistystoiminnalle, jossa paikallisyhdistykset voisivat täydentää erityisiin virkistystoimiin osallistuvien määrää naapuriyhdistysten väellä. Näin harvinaislaatuisempikin aktiviteetti saisi riittävän osallistujamäärän ja voitaisiin toteuttaa.
Itäinen konferenssi kutsui itse itsensä keväälle 2017 Kuortaneelle.

Tuula
alueasiamies

Kuntavaalit 2017: ääniopetukselle.fi

Teuvalla kiinni edunvalvonnan ytimeen

Teuvalla 13.10.2016 kokoontunut Keskikonferenssi pohti monelta kantilta paikallisen edunvalvonnan haasteita ja mahdollisuuksia. Hyvien neuvotteluyhteyksien merkitys koulutuksen järjestäjään nähtiin ensiarvoisen tärkeäksi. Opettajien mielipiteet pitäisi ottaa todesta ja opettajien tulisi saada äänensä kuuluviin. Jo päätösten valmisteluvaiheessa mukanaolo ja asioista keskusteleminen antaa paremmat eväät kaikkia tyydyttäviin ratkaisuihin.
Myös jokaiselle jäsenelle pitäisi saada riittävät perustiedot, jotta edunvalvonta ei kaatuisi joidenkin opettajien tietämättömyyteen tai välinpitämättömyyteen. Paikallisyhdistysten jäsenkoulutukset avaavat mahdollisuuden yhtenäiseen edunvalvontaan, kunhan jäsenet saadaan vain houkutelluksi sanan äärelle. Omasta työ- ja virkaehtosopimuksesta sekä paikallisesta palkkausjärjestelmästä löytyy vastauksia monien kysymyksiin. Paikallinen edunvalvonta on sekä ennakoivaa yhteistyötä että sovituista asioista kiinni pitämistä.
Iloinen joukko nautti parsafetapiirakkaa, raikasta salaattia ja kahvin kanssa virkistävää juustokakkua. Eniten kuitenkin tapaamisesta jäi mieleen yhteinen keskustelu ja avoin ajatusten jakaminen. Verkostotapaamiset ovat löytäneet oman paikkansa alueyhdistyksen vertaistukimuotona. Teuvalle kannatti ajella!
Keskikonferenssi päätti kokoontua seuraavan kerran keväällä 2017 Karijoella.

Tuula
alueasiamies

Verkostotapaamiset starttasivat Toholammilta

Syksyn ensimmäinen verkostotapaaminen kokosi 11.10.2016 Pohjoisen konferenssin väen Toholammille. Alueasiamiehen ajankohtaisten asioiden jälkeen käytiin syvällistäkin keskustelua paikallisen edunvalvonnan mahdollisuuksista ja siitä miten opettajien ajamat asiat kääntyvät joskus itseään vastaan, jos koulumaailman arkea ei nähdä päätöksenteossa. Kouluihin sijoitettua rahaa ei tahdo löytyä, opettajat nähdään kulueränä ja rahaa satsataan perusasioiden ohi sellaiseen, joka ei aina palvele oppilaita ja kouluarkea. Sisäilmaongelmat vaanivat aivan nurkan takana. Todettiinkin, että yhdessä kannataa nostaa asioita esille ja opettajien on kaikkien seisottava yhteisessä linjassa koulumaailman tärkeiden asioiden puolestapuhujina. Puhdas turvallinen koulu, riittävät oikein kohdennetut resurssit ja opettajien työn arvostus voisivat olla vaikka ensi kevään kuntavaalien yhteisiä teemoja.

Pohjoisen konferenssi päätti kutsua itsensä kylään Halsualle keväällä 2017 katsastamaan Halsuan uutta koulua.

Tuula
alueasiamies

Reksiklubi-ilta

Pohjalaiset rehtorit ja OAJ Pohjanmaa järjestivät oppilaitosjohdon ammattilaisille Reksiklubi-illan. Paikka oli Marttilan Talli Seinäjoella ja tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä.

Puhujina olivat mm. Irene Turenius (Pohjalaisten rehtorien uusi puheenjohtaja), Kaisa Isotalo (SuRe:n hallituksen jäsen) ja Ari Rousu (OAJ Pohjanmaan puheenjohtaja)

Matti Sippola

OAJ on the Road 3.10.2016 Kokkolassa

OAJ on The Road kiertue pysähtyi maanantaina Kokkolaan. Päivä oli rakennettu täyteen koulutus-, kasvatus- ja tutkimusaiheista ohjelmaa. Aamun alussa OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen tapasi paikallisten toimijoiden kanssa Kokkolan kaupungin päättäjiä keskustellen mm. Kokkolan koulutussuunnitelmista ja valtion päätösten näkymisestä kokkolalaisessa koulumaailmassa.
Chydenia- kauppakeskuksessa olleessa yleisötilaisuudessa esittelivät Kokkolan koulut monipuolisesti omaa toimintaansa. Yleisöä viihdyttivät mm. Kiviniityn päiväkotiryhmä, kitararyhmä Konservatoriolta ja musiikin aikuisopiskelijat. Alueyhdistyksemme onnenpyörällä riitti vipinää. Yleisötapahtuman kruunasi paneeli, jonka juonsi OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen. Paneeliin osallistuivat kansanedustaja Tuomo Puumala, Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila, sivistystoimenjohtaja Peter Johnson, rector Bernt Klockars, päiväkodinjohtaja Maarit Marjusaari, rehtori Hanna Pernu ja opettaja Mikko Pihlajakangas. Suuri joukko kiinnostuneita kerääntyi kuuntelemaan panelistien mielipiteitä ja näkemyksiä mm. OPS:in vaikutuksesta opetukseen, digiloikan toteutumisesta ja paikallisesta koulutuksen kehittämisestä. Paneelin lopuksi OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen muistutti tulevista kuntavaaleista ja siitä miten merkittävistä vaaleista on kyse. Koulutus on tulevaisuudessa monen kunnan päätehtävä. Nyt tarvitaan niitä henkilöitä kuntien päättäviin elimiin, joilla on hyvät tiedot nykykoulun haasteista ja mahdollisuuksista.

Yleisötilaisuuden jälkeen oli vuorossa vielä ammatillisten, ammattikorkean ja yliopistoväen yhteistapaaminen. Kokkolan koulutuksellinen kenttä on vahvaa myös näillä sektoreilla ja näille koulutusasteille leikkaukset ja uudistukset purevat eniten. Keskustelu käytiin hyvässä hengessä.

Päivän päätteeksi 100 opettajaa kokoontui Hotelli Kaarleen viettämään yhteistä iltaa, syöden ja kuunnellen hyvää musiikkia. Illan juhlapuheen pitänyt OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen päätti puheensa kiteytykseen " opettajan tärkein asia on keskittyä oppilaan oppimisen edistämiseen". OAJ on the Roadin järjestelyistä vastasi pääasiassa Kokkolan paikallisyhdistyksen aktiiviset toimijat. Päivä oli tapahtumia täynnä ja juhlisti hienosti MOP eli maailman opettajien päivää alueellamme.

Kiitos hienosta päivästä ja hyvää Maailman Opettajien Päivää kaikille opettajille!

Tuula
alueasiamies

Lähiesimiesillalliset

OAJ Pohjanmaan järjestämille Lähiesimiesillallisille kokoontui kolmisenkymmentä yliopiston, ammattikorkeakoulujen ja ammattiopistojen esimiestä ja luottamusmiestä. Illallisilla OAJ:n AMK-erityisasiantuntija Hannele Louhelainen ja esimiespalvelutiimin vetäjä Niku Tuomisto kertoivat, mitä juuri nyt valtakunnassa on meneillään ja mitä OAJ:ssa ajatellaan ja tehdään.

Heli Katajamäki

EduTeemaillat alkoivat

OAJ Pohjanmaan uusi työmuoto EduTeemaillat starttasi lastentarhanopettajien palkkauskysymyksiä pohtien Härmässä 13.9.2016. Paikalle oli kokoontunut pieni innokkaiden luottamusmiesten joukko, jota kiinnosti erityisesti uuden varhaiskasvatuslain soveltamisen mukanaan tuomat palkkaukselliset haasteet sekä erityisesti lastentarhanopettajien suunnitteluaika eli ryhmän ulkopuolinen työaika. Seinäjoen plm Kari Nieminen ja alueyhdistyksen LTO jaoston pj. Monika Koivumäki vastailivat kysymyksiin ja kertoivat Seinäjoen ja Vaasan tilanteista sekä siitä miten niitä on pyritty ratkaisemaan. Illan lupsakka tunnelma antoi niin tietoa kuin vahvisti luottamusmiesverkostoa.

Seuraava EduTeemailta järjestetään 8.11.2016 aiheella Paikallinen sopiminen. EduTeemaillat jatkuvat uusilla aiheilla vielä kevään puolella. Kaikkiin EduTeemailtoihin voi ilmoittautua seuraavasta linkistä: https://my.surveypal.com/EduTeemaillat-2016-2017

Tuula, alueasiamies


Ammatillinen ilta

Alueyhdistyksen OAO jaoston järjestämässä ammatillisessa illassa 8.9.2016 työmarkkina-asiamies Markku Perttunen OAJ:sta kertasi eläkejärjestelmän muutoksia, kiky-sopimuksen vaikutuksia eri ammatillisten liitteisiin sekä lomauttamiseen liittyvää ongelmatiikkaa. Perusteellisemmin käytiin läpi vuosityöaikakokeilun sopimukseen liittyviä yksityiskohtia. Sopimuksen sisältö on saatu työnantajapuolen kanssa sovittua ja siitä ei voida poiketa. Paikallisesti vain on tehtävä päätös siitä lähdetäänkö yhdessä kokeiluun mukaan. Ammatillisten leikkausten ja reformin keskellä kamppailevalla joukolla riitti kysymyksiä vuosityöaikakokeilun toteutuksesta ja vaikutuksesta. Perttunen piti ammatillista vuosityöaikakokeilua merkittävänä mahdollisuutena rajata opettajien sitomattoman työajan määrää. Ammatilliset vuosityöaikakokeilut luovat pohjaa muillekin kouluasteille suunnitteilla oleville vuosityöaikakokeiluille ja pitkällä tähtäimellä antavat pohjaa kokonaisuudessaan kaikkien opettajien palkkauksen kehittämiselle.

Tuula, alueasiamies


OAJ:n uutiskirjeen tilauslinkki

Pohjanmaan opettaja

Lehden vanhoja numeroita löytyy kohdasta: Materiaalia -> Lehti


Opettajan vastuut ja velvollisuudet

OAJ:n sivuilta löytyy paljon hyödyllistä materiaalia. Kirjaudu jäsensivuille jäsennumerollasi. Sitten Opettajan ammatti -> Opettajan vastuut ja velvollisuudet.