Skip navigation

OAJ Österbottens regionförening r.f.

OAJ Pohjanmaa somessa

24.3.2023, 11:58

Ett förhandlingsresultat har nåtts för universiteten och övningsskolorna

Ett förhandlingsresultat nåddes den 24 mars om kollektivavtalen för universitet och övningsskolor. Vi berättar om innehållet i...

17.3.2023, 08:53

OAJ:s fond för arbetshälsa fick 133 ansökningar

OAJ:s utvecklingsdirektör Jari Cavernelis glädjer sig över att det kom flera ansökningar till fonden för arbetshälsa än väntat. Det...

15.3.2023, 08:29

Fredsnyckel-priset år 2023 - föreslå en pristagare inom utbildningssektorn

Fredsnyckel-priset ska för första gången delas ut. Förslag på pristagare inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet ska...

14.3.2023, 13:25

OAJ:s fullmäktige gav styrelsen fullmakt att besluta om eventuella organisatoriska åtgärder

OAJ:s fullmäktige var sammankallat till ett extra möte tisdagen den 14 mars. Fullmäktige gav styrelsen fullmakt att under vårens...

14.3.2023, 05:30

Stödet måste nå fram - OAJ föreslår en radikal reform av stödet för lärande

Problemen med stödet för lärande inom den grundläggande utbildningen, det så kallade trestegsstödet, har diskuterats mycket på...

7.3.2023, 12:42

En lösning har nåtts om kommunsektorns avtalsförhöjningar

Ett förhandlingsresultat nåddes fredagen den 3 mars om hur referensbranschernas avtalslösningar påverkar kommunsektorns och...

2.3.2023, 12:37

Avtalsförhandlingarna för universiteten fortsätter den 13 mars

Förhandlingarna om kollektivavtalet för universitet fortsätter den 13 mars. Eftersom parterna inte nådde en lösning den 1 mars om de...

28.2.2023, 13:42

Förhandlingarna om kommunsektorns avtalsförhöjningar fortsätter

Förhandlingarna om hur referensbranschernas avtalslösningar påverkar avtalsförhöjningarna för kommunsektorn och välfärdsområdena...