Skip navigation

OAJ Österbottens regionförening r.f.

6.10.2021

Kallelse till medlemskväll 2021

Kallelse till medlemskväll 2021 inbjudan, Karleby 6.10. och Vasa 7.10.

OAJ Pohjanmaa somessa

16.9.2021, 13:50

OECD:s färska rapport: Finlands utbildningsfinansiering blir ständigt efter i nordisk jämförelse – OAJ kräver finansiering som motsvarar målen

OECD:s indikatorpublikation Education at a Glance bekräftar att Finland ligger långt efter de andra nordiska ländernas finansiella...

15.9.2021, 13:16

Ett nytt löne- och arbetstidssystem under planering

I ett klämförslag som godkändes vid OAJ-fullmäktiges vårmöte förutsattes att en ny typ av löne- och arbetstidssystem ska utvecklas....

9.9.2021, 13:24

OAJ-ordföranden är bekymrad över lärarnas ork

OAJ:s ordförande Olli Luukkainen är bekymrad över lärarnas och chefernas ork i arbetet i skolor, daghem och läroanstalter.

6.9.2021, 12:02

Medlemsguide för OAJ-medlemmar i högskolor

OAJ är också fackorganisationen för dig som är lärare eller forskare vid universitet eller yrkeshögskola. Vi presenterar OAJ:s...

3.9.2021, 12:55

Studentskrivningar för fjärde gången i avvikande förhållanden

Om drygt en vecka börjar höstens studentskrivningar. Även om situationen med tanke på corona är bättre än under de föregående...

30.8.2021, 12:56

Närmare en miljon euro i understöd för lärarnas välbefinnande i arbetet

OAJ delar i höst ut nästan en miljon euro i understöd från fonden för arbetshälsa. Bidrag har beviljats för 35 olika projekt. Det är...

18.8.2021, 17:00

Krångel med OAJ:s nya registersystem – kö till vår medlemsservice

OAJ fick ett nytt medlemsregistersystem i somras. I registret finns uppgifter om medlemmar, föreningar, arbetsgivare och förtroendevalda....

4.8.2021, 06:00

Målet för det nya läsåret är återhämtning från undantagstiderna

OAJ:s webbundersökning visar att lärarna i huvudsak har klarat bra av coronatiden. Ändå har erfarenheterna av undantagsförhållandena...