Skip navigation

OAJ Österbottens regionförening r.f.

OAJ Pohjanmaa somessa

23.5.2022, 09:18

Kommunsektorns förhandlingar pausade

Förhandlingsorganisationerna FOSU och JAU samt KT Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna nådde inget resultat i dagens sondering...

20.5.2022, 11:32

Nya sonderingar i kommunsektorns förhandlingar

Kommunsektorns arbetsmarknadsparter har de senaste dagarna förhandlat i sonderande tecken för att få ett nytt tjänste- och...

11.5.2022, 12:18

Fullmäktige valde ny styrelse för OAJ

Nyvalda OAJ:s ordförande Katarina Murto får en ny styrelse att arbeta med. Fullmäktige valde 20 styrelsemedlemmar och lika många...

11.5.2022, 09:30

Förlikningsförslaget har förkastats – OAJ skulle ha godkänt förslaget efter grundligt övervägande

Förlikningsförslaget som förlikningsnämnden gav igår har förkastats eftersom alla förhandlingsparter inte godkände det. FOSU och OAJ...

10.5.2022, 10:27

Ett löneprogram föreslås för kommunsektorn - förlikningsnämnden gav sitt medlingbud idag

Kommunsektorn får ett femårigt löneprogram om medlingsbudet som förlikningsnämnden gav idag godkänns. Avtalsperioden skulle vara tre...

10.5.2022, 08:38

Katarina Murto är ny ordförande för OAJ

Vicehäradshövding, dansläraren Katarina Murto har valts till ny ordförande för OAJ. Murto valdes i första omgången vid OAJ:s...

9.5.2022, 14:23

Nya fullmäktige är samlat i Helsingfors

OAJ:s nya fullmäktige är samlat i Helsingfors till sitt första möte och på måndagen valdes fullmäktigeordförande. OAJ:s avgående...

9.5.2022, 08:26

Strejkerna slutar den här veckan – medling fortsätter

Idag är sista dagen av den en vecka långa strejken i kommunsektorn. Imorgon ger förlikningsnämnden ett medlingsbud. Strejken i femton...