Ohita navigaatio

BLOGG mars 2023

När jag bläddrade i tidningen Läraren 2/2023 fäste jag blicken vid annonsen om den årliga studieresan till Tyskland för organisationens aktiva. Samma tema fortsatte när jag städade bland mina mappar och hittade mina reseminnen från många år tillbaka. När jag läste mina texter flög tankarna iväg på en fantastisk resa. Jag kände mig nostalgisk. Här följer några glimtar ur texten.
”Tyskland – tio poäng
Ända från sin födsel poängsätts människor i olika sammanhang. Om du ger OAJ din medlemsavgift men också din tid får du varje år poäng t.ex. för din verksamhet i lokalavdelningens styrelse, som förtroendeperson eller kanske som medlem i OAJ:s fullmäktige. När du tror att dina poäng räcker till i tävlingen om de tjugo mest aktiva fackföreningsmänniskorna behöver du bara klicka dig vidare till OAJ:s webbplats. Här kan du fylla i ansökan till Tysklandsresan och hoppas på det bästa…
De guidade turer som nämns i förhandsinformationen var inga rundturer på orten, utan det krävdes god kondition och bra skor för att hänga med vår hurtiga guide Patricia. Under hela den tio dagar långa resan promenerade vi över hundra kilometer. På så sätt blev det bevisat att fackföreningsmänniskor förutom sittmuskler också behöver starka ben…
Hela resan var oförglömlig och en väldigt berikande upplevelse. Kännedomen om och förståelsen för bland annat det tyska skolsystemet ökade enormt. Vi såg, hörde och upplevde mycket sådant som vi aldrig fått möjlighet till på egen hand. Länge leve samarbetet mellan OAJ och Deutsche Auslandsgesellschaft!”
Om det här väckte ens lite intresse hos dig har du nu din sista chans att få komma med på sommarens resa. Ansökningstiden går nämligen ut den 15 mars. Resan är förmånlig eftersom OAJ:s ordföraren beviljar ett stipendium till de som valts till deltagare i resan. Stipendiet täcker en ansenlig del av resekostnaderna.
Inlämnade ansökningar om och förslag på förtjänsttecken finns alltid med på föredragningslistan för lokalavdelningens styrelsemöten.
Beklagligt ofta måste vi konstatera att det inte kommit in en enda ansökan. Jag önskar därför att lokalavdelningarnas styrelser skulle ansöka om OAJ:s förtjänsttecken och medaljer för kultur och motion till framstående aktörer eller medlemmar. Vad kunde vara finare än att fira OAJ:s pågående 50-årsjubileum genom att uppmärksamma medlemmarna. Ansökningsblanketter för dessa bevis på uppskattning hittar du på OAJ-areena (via sidobalken Yhdistystoiminta/yhdistysopas). För mig har fackföreningsverksamheten alltid varit inspirerande, kraftgivande och gett stöd för att orka i arbetet. Jag rekommenderar det!

Paula Kotirinta
ordförande för sektionen för allmänbildande lärare
sekreterare för OAJ Österbotten

Tapahtumat

Tapahtuma | 7.3.2024

Kutsu Jäsenilta 7.3.2023

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut