Ohita navigaatio

Haastava ja mielenkiintoinen kevät 2022

Tammikuun 24. päivänä vietettiin kansainvälistä koulutuksen päivää. YK:n yleiskokous julisti teemapäivän joulukuussa 2018, joten kyseessä on suhteellisen tuore kansainvälinen päivä. Päätöksessä korostetaan koulutuksen merkitystä sekä yksilön että yhteiskunnan hyvinvoinnille että kehitykselle.
Koulutus on sekä ihmisoikeus että julkinen vastuu, ja koulutus mainitaan myös YK:n 17 kestävyystavoitteessa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kaikille tarjottava osallistava ja korkealaatuinen koulutus on yksi jokaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin, terveyden ja tasa-arvon tärkeimmistä perustoista. Pandemia ei saa johtaa pysyviin oppimisaukkoihin ja epätasa-arvoon koulutuksessa. Jokaisella lapsella on jokaisena päivänä oikeus varhaiskasvatukseen ja tukeen varhaiskasvatussuunnitelmansa mukaan – myös pandemian aikana. Yhtälö on vaikea ratkaista, koska osaavista ammattilaisista on suurta pulaa ja samalla sijaisten löytäminen on erittäin vaikeaa.
Nyt jos koskaan olisi aika panostaa varhaiskasvatukseen. Lasten oikeus oppimiseen tulee turvata ja henkilökunnan jaksaminen ja hyvinvointi on varmistettava! Pandemia on jo aiheuttanut ja aiheuttaa edelleen syviä jälkiä sekä lapsiin että aikuisiin, ja vahinkojen korjaaminen vaatii jatkuvia resursseja.
Maaliskuussa vietettävän varhaiskasvatuksen päivän teemana on Maailman tärkein työ – pienten lasten opettajat. Toivon, että mahdollisimman monella meistä on mahdollisuus tuoda työtämme näkyviin mm. liiton materiaalin avulla.
Pandemiasta ja sen haasteista huolimatta kevään aikana tapahtuu myös muita asioita. Parhaillaan käydään neuvotteluita uudesta sopimuksesta ja toivon, että ne johtavat tulokseen, jossa varhaiskasvatuksen opettajia nostetaan esille.
Sekä SFL:n että OAJ:n valtuustovaalien ehdokasasettelu on juuri saatu päätökseen. Huolimatta siitä, että ehdokkaiden löytäminen näytti olevan vaikeaa, olemme ilmeisesti onnistuneet melko hyvin molempien vaalien osalta. Tarvitsemme henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita puolustamaan oikeuksiamme myös tämän kevään jälkeen. Toivotan kaikille ehdokkaille onnea vaaleihin!
”Kaikesta huolimatta, meidän on aina uskottava, että huominen on parempi, että toivomuksemme täyttyisivät ja että seisomme uuden ja valoisamman ajan kynnyksellä” (virke on lainattu liiton katsauksesta vuodelta 1969).

Christel Sandell
Vaka-jaoston puheenjohtaja

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut