Ohita navigaatio

Helmikuussa: "Kaikkien on hyvä olla"

OAJ kampanjoi jäsenistön paremman työhyvinvoinnin puolesta 2019 – 2020. Elokuussa alkaneen kampanjan aikana on vaihtuvat teemat, joilla vaikutetaan kasvatuksessa ja koulutuksessa ilmeneviin työhyvinvoinnin ja turvallisuuden ongelmiin. Kampanjan tavoitteena on saada työhyvinvoinnin ja turvallisuuden merkitys vahvemmaksi ja jokaiselle kuuluvaksi asiaksi niin, että se näkyy jokaisella työpaikalla ja tuntuu omalta myös johtamisessa. Kaikkien on hyvä olla työpaikalla, kun on toimiva työyhteisö eli arki sujuu hyvin. Kaikkien on voitava olla työpaikalla myös ilman pelkoa, häirintää ja epäasiallista kohtelua. Kampanjan tavoitteena on hyödyntää aikaisempia malleja ja kehitellä uusia ratkaisukeskeisiä ja positiivisia malleja vastaamaan työhyvinvoinnin ongelmiin.

Arjen sujumisella tarkoitetaan työpaikan perusasioita, selkeitä tavoitteita, kunnon työvälineitä, työssä kehittymisen mahdollisuutta, palautetta ja riittävää tukea työhön niin esimieheltä kuin työyhteisöltä. Hyvä, mahdollistava johtaminen on avain työhyvinvointiin. Se luo perustan osallistumiselle ja yhteiselle toiminnalle. Johtajan ja esimiehen tärkeimpiä tehtäviä on luoda rakenteita, jotka mahdollistavat yhteistä vastuunottoa ja yhdessä luomista. He rakentavat aitoa yhteistoimintaa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa, he ovat läsnä vuorovaikutuksessa, kuuntelevat ja mahdollistavat ideoiden ja ajatusten esiintuloa. Mahdollistava johtajuus antaa tilaa kaikille työyhteisön jäsenille, se nostaa työntekijän keskeisempään, aidosti vaikuttavaan rooliin.

Työssä innostumisen kivijalkana on myös sujuva arki. Innostuminen, työn imun kokeminen ja työuupumuksen välinen raja on kuitenkin kuin veteen piirretty viiva ja siksi tarvitaan palautumisosaamista. OAJ tarjoaakin työkaluja työssäjaksamiseen läpi lukuvuoden. Aivotutkija Minna Huotilainen antaa konkreettisia vinkkejä videoilla opettajan hyvinvoinnin tukemiseksi. Opettajan työssä on erityisiä kuormitustekijöitä ja kognitiivista ergonomiaa ei hallita oppilaitoksissa. Esimerkiksi työn järjestelyt ja erilaiset digitaaliset ratkaisut kuormittavat, valtava keskeytysten määrä, jatkuvat muutokset, huonot työtilat ja puutteelliset työvälineet ovat osa opettajan arkea. Yhdistyksen ja yksittäisen opettajan kannattaa hyödyntää kampanjan välineitä ja malleja, joten käy tutustumassa vinkkeihin ja hyvinvointietuihin OAJ:n sivuilla.

OAJ Pohjanmaa OAO-jaosto
Margareeta Verronen
puheenjohtaja

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut