Ohita navigaatio

Innostumisen viemää

Useimmat opettajat ovat opiskelleet opettajiksi, koska ovat olleet opettajan ammatista, työtehtävistä ja sen merkityksellisyydestä innostuneita. Samainen merkityksellisyys on varmasti johdattanut opettajia ammattiyhdistyksen aktiiveiksi, jotta opettajan työn mielekkyys ja arvostus säilyisivät jatkossakin.

Pidimme OAJ Pohjanmaan tiedotustiimin kokouksen, jonka jäsenistä yksi totesi, että hän odottaa syksyltä jotain uutta, jotain uusia tuulia, jotain mistä innostuisi. Innostuminen on ihanaa, sillä silloin työn tekeminen ei tunnu ollenkaan niin työläältä.

Mikä saa ihmiset innostumaan työstään? Innostumisen syynä voi olla jokin ulkopuolinen, uusi asia, jonka takia on esimerkiksi muutettava ja kehitettävä jotain toimintatapaa uudenlaiseksi. Tämä edellyttää nähdäkseni sitä, että uuteen asiaan ja/tai muutostarpeeseen pystyy asennoitumaan positiivisesti. Positiivinen asenne auttaa, vaikka syy ja tarve onkin muiden asettama eikä itse välttämättä näe sitä tarpeelliseksi. Mukavinta on, kun syy tuntuu itsestäkin järkevältä. Kenties joku keksii myös uuden teeman tai toimintatavan, joka toimii innostavana ja jota haluaa itsekin päästä kokeilemaan.

Innostuksen syynä on usein myös sisäinen motivaatio, joka johdattaa meitä opettelemaan uusia asioita. Asioiden opetteleminen saattaa viedä meitä tutustumaan ihmisiin, jotka kannustavat meitä ja joiden kanssa voimme jakaa ajatuksiamme meille entuudestaan tuntemattomasta asiasta. Toisten antamalla kannustuksella ja tuella on valtava merkitys niin työssä jaksamiselle kuin innostuksen säilymiselle. Silti kaikki asiat vaativat aina aikaa, samoin kuin kannustus ja tuen antaminen vie energiaa, joten innostuneisuuden tunteen viemisillä on yhtäläisyyksiä tuulen viemisten kanssa.

Heli Katajamäki
Puheenjohtaja
YLL-jaosto
OAJ Pohjanmaa

Tapahtumat

Tapahtuma | 7.3.2024

Kutsu Jäsenilta 7.3.2023

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut