Ohita navigaatio

”Kari olis karismaattinen puheenjohtaja!”

OAJ Pohjanmaa kampanjoi valtuustossa Karin tukena

Kari Niemisestä taharotahan OAJ:n puheenjohtajaa, ainakin jos kysytähän OAJ Pohjanmaan tukiryhmältä.

Huhtikuun valtuuston neuvottelupäivillä puheenjohtajaehdokkaat ovat pitäneet puheita ja olleet tentattavana. Tukikampanja jatkui tentin jälkeen huoneissa. Karin huoneessa kävi kova kuhina, ja tukiryhmä oli pannut parastaan, jotta Karin osaaminen tulisi näkyväksi.

Tukiryhmä lätkötti tarroja niin kukkasiemenpusseihin, keittopusseihin kuin tulitikkurasioihin. Iskevien lauseiden keksimisessä ei ollut ongelmia, ja jos aikaa riittäisi, uusia tuotteita mainoslauseineen syntyisi kuin liukuhihnalta. 😉 Mitäs pirättä iskulauseista?

Tuotteet pakattihin kirjekuoriin Karin kirjoittaman puheen kera. Vaikka kirje onkin osoitettu puheenjohtajan valinnasta päättäville OAJ:n valtuutetuille, saa sen muutkin lukea! Karin toivottaa tervetulleeksi kaikenlaisen keskustelun – se on kaiken kehittämisen keskiössä. Sille varataan aikaa ja tilaa, mikäli Karista puheenjohtaja saadaan, nyt pruukaa olla vähän kiirusta. Mutta silti, mitä sun mielessäs pyörii?

@oajpohjanmaa @oaj #oajpuheenjohtajakampanja #oaj #jäsenyys #jäsen

 

Arvoisa OAJ-valtuutettu

Lämpimät onnittelut vaalimenestyksestäsi ja saavuttamastasi OAJ:n valtuustopaikasta. Olet saanut OAJ:n jäseniltä valtakirjan edustaaksesi heitä OAJ:n päätöksenteossa. Sinä voit vaikuttaa järjestön tulevaisuuteen ja tuoda esiin jäsenistön äänen. Tehtäväsi on tärkeä, arvokas ja vas-tuullinen.

OAJ:n valtuusto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan järjestölle uuden puheenjohtajan. OAJ:n puheenjohtajan tehtävä on monin tavoin merkittävä.

OAJ:n puheenjohtaja on ennen kaikkea järjestön puheenjohtaja, jolla tulee olla omakohtaista kokemusta OAJ:n järjestön eri tasojen toiminnasta. Tuntemalla johtamansa järjestön puheen-johtajalla on mahdollisuus tukea ja kehittää OAJ:tä toimimaan entistä paremmin jäsenistömme parhaaksi.

Puheenjohtajalla tulee olla vankka kokemus opettajien edunvalvonnasta. Puheenjohtajan tulee tietää ja ymmärtää jäsenistömme arjen työtä ja siihen liittyviä edunvalvonnallisia tarpeita.

Puheenjohtajalla tulee olla myös opettajien edunvalvontaan liittyvää neuvottelukokemusta.

Olen toiminut luottamusmiehenä 17 vuotta, josta suurimman osan päätoimisena opettajien pääluottamusmiehenä. Työni on raakaa edunvalvontatyötä: neuvottelemista, vaikuttamista, ongelmienratkaisua ja jäsenten kuuntelemista heidän työhönsä liittyvissä asioissa. Valtakunnal-lisella tasolla toimin OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan puheenjohtajana, siinä roolis-sa toimin neuvottelijoiden taustatukena ja asiantuntijana.

Olen pitkäaikainen OAJ:n aktiivitoimija. Minulla on vankka kokemus paikalliselta, alueelliselta ja valtakunnalliselta tasolta. Olen ison alueyhdistyksen puheenjohtaja, pitkäaikainen OAJ:n val-tuutettu, OAJ:n hallituksen jäsen sekä OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan puheenjoh-taja. Olen ratkaisuhakuinen, kaikkien mielipiteitä kuunteleva ja arvostava sekä yhteistyökykyi-nen tiimitoimija.

Haluan OAJ:n puheenjohtajan olevan tulevaisuudessa entistä paremmin jäsenistöä ja sen valit-semaa valtuustoa kuunteleva ja vuoropuhelua kehittävä. Keskustelemalla ja arvostavalla koh-taamisella meillä on mahdollisuus luoda OAJ:stä entistäkin yhtenäisempi, kaikkien opettajien ja esihenkilöiden parhaaksi toimiva edunvalvontajärjestö.

Valintani OAJ:n puheenjohtajaksi tarkoittaa kotini siirtymistä Seinäjoelta pääkaupunkiseudulle. Olen valmis aloittamaan OAJ:n puheenjohtajan työn 11.5.

Valtuutettuna olet tärkeän valinnan edessä. Puheenjohtajaa äänestäessäsi Sinulla on valta vai-kuttaa järjestömme tulevaisuuteen. Toivon, että valintasi kohdistuu minuun. Tiedät, että minä tiedän, miten toimia opettajien edunvalvonnan ja järjestömme parhaaksi.

Tehdään tulevaisuus yhdessä!

Terveisin Kari
Puh. 0400 906310 <> e-mail: kari.nieminen⌈@⌉ seinajoki.fi <> www: karinieminen.net

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut