Ohita navigaatio

Katse eteenpäin kaikesta huolimatta!

Olemme nyt eläneet yli vuoden erilaisissa toimintaedellytyksissä ja keskellä pandemiaa, jota kukaan ei pystynyt aavistamaan. Me varhaiskasvatuksen opettajat olemme koko tämän ajan työskennelleet eturintamassa ja mahdollistaneet yhteiskunnan toimivuuden. Huolimatta siitä, että tämä aika on ollut sekä raskas että vaikea, on tärkeää, että jaksamme katsoa eteenpäin.
OAJ:n Sitoutunut-kampanjassa käytetään iskulausetta ”Tulevaisuus ei vain tapahdu, se tehdään”. Pystymme vaikuttamaan tulevaisuuteen jo tänään. Opettajien tehtävä on tulevaisuuden kokoinen. He luovat sen pohjan, jolle huomisen maailma rakennetaan. He tekevät tulevaisuuksia meille kaikille, koko Suomelle ja koko maailmalle. Yksi sukupolvi kerrallaan. Yksi ihminen kerrallaan.
Poikkeuksellisista ajoista huolimatta kaksi työryhmää ovat työstäneet ja julkaisseet kaksi merkittävää raporttia, jotka molemmat vaikuttavat varhaiskasvatukseen:
1. Kehityksen ja oppimisen tuki sekä inklusiivisuus varhaiskasvatuksessa Selvitys nykytilasta kunnallisissa ja yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa sekä esitys kehityksen ja oppimisen tuen malliksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:13
2. Kansallinen lapsistrategia. Valtioneuvoston julkaisut 2021:9

Yllä mainittujen raporttien keskeinen sanoma on, että pedagoginen laatu riippuu vahvasti henkilöstön pätevyydestä. Kansallisessa lapsistrategiassa korostetaan, että varhaiskasvatuksen laatua tulee parantaa, mm. varmistamalla korkeakoulutetun henkilöstön riittävä saatavuus sekä arvioimalla ja kehittämällä toimintaa monipuolisesti.
Huolestuttavaa on se, että pätevän henkilökunnan saatavuus ei ole läheskään riittävä. Yliopistot ovat ryhtyneet toimenpiteisiin mm. lisäämällä opiskelijapaikkojen määriä sekä muodostamalla monimuotokoulutusta. Mutta riittääkö tämä? Miten parannamme työmme houkuttelevuutta?

Voimme ainakin katsoa eteenpäin, sitoutua ja olla ylpeitä työstämme!

Konkreettinen tuleva tapahtuma on 1.9.2021 tapahtuva varhaiskasvatuksen opettajien siirtyminen KVTES:sta OVTES:n piiriin. Lisäksi voimme toivoa, että rokotustahti kiihtyy ja pandemia laantuu, jotta voimme tavata kansallisilla varhaiskasvatuspäivillä Raumalla syyskuussa!

Pidä huolta itsestäsi!

Christel Sandell
VAKA-jaoston puheenjohtaja

Tapahtumat

Tapahtuma | 7.3.2024

Kutsu Jäsenilta 7.3.2023

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut