Ohita navigaatio

Lomautukset vesittävät OKM:n myöntämät avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustuksia kunnille tasoittamaan korona-ajan poikkeusolojen vaikutuksia perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Haettavissa on vastaavat avustukset myös toisen asteen koulutukseen. Keväällä poikkeusoloissa toteutettu etäopetus on aiheuttanut osalle oppilaista oppimisvajetta, jonka korjaamiseen kyseistä tukea tarvitaan.

Erityisesti kuntien taloudellinen tilanne on jo pitkään ollut huono ja korona on huonontanut sitä edelleen. Tämä on näkynyt peruspalveluiden huononemisena kautta linjan. Siksi onkin tärkeää, että OKM:n erityisavustukset poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen kohdistuvat oikein.

Jo myönnettyjen avustusten osalta opetusministeri Andersson on todennut, että ”koronatuki peritään takaisin niiltä kunnilta, jotka lomauttavat opetushenkilöstöä tai varhaiskasvattajia niissä toiminnoissa, joihin koronatuki on saatu”. Harvinaisen selkeää puhetta poliitikolta! Samanlaista suoraselkäisyyttä kaivataan lomauttavien kuntien päättäjiltä. Nyt johtavat viranhaltijat on pakotettu keksimään keinoja kiertää tukiehtoja siten, että lomauttaminen voisi olla mahdollista. Onneksi alueeltamme löytyy ainakin yksi kunta eli Lappajärvi, jonka päättäjät pyörsivät lomautuspäätöksen saadessaan OKM:n erityisavustusta.

Perusopetukseen kohdennetulla koronatuella esimerkiksi Seinäjoki palkkaa kolme erityisopettajaa ja ohjaajaa, joita ei voida lomauttaa koronatukiehtojen vuoksi. Tuntuu perin oudolta, että muutama erityisopettaja ja ohjaaja voivat paikata kevään poikkeusolojen vaikutuksia tuhansien oppilaiden osalta, mutta muut opettajat voidaan lomauttaa. On opettajia kohtaan loukkaavaa, kun Seinäjoen päättäjät eivät arvosta 500 ammattitaitoisen opettajan ponnisteluja oppilaiden eteen aikana, jolloin heitä tarvitaan kaikkein eniten. Opettajia lomauttamalla ainoastaan lisätään oppilaiden tarvetta niin tuki- kuin erityisopetukseen. Tulevan lukuvuoden opetuksen toteuttaminen on tarpeeksi vaikeaa ilman lomautuksiakin.

Paikallisen edunvalvonnan kannalta on olennaista valvoa, että OKM:n myöntämät avustukset kohdennetaan oikein. Erityisen tarkkana tulee olla niissä kunnissa, joissa kuntapäättäjät lomauttavat opettajia.

Turvallisuutta ja terveyttä alkaneeseen lukuvuoteen!

Kari Nieminen

puheenjohtaja

OAJ Pohjanmaa

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut