Skip navigation

Permitteringar urvattnar undervisnings- och kulturministeriets bidrag

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat bidrag till kommunerna för att balansera upp de konsekvenser som undantagsförhållandena under coronakrisen orsakade inom grundläggande utbildning och småbarnsfostran. Motsvarande bidrag kan också sökas för utbildning på andra stadiet. Distansundervisningen under våren har gett upphov till brister i inlärningen hos en del elever, och bidraget i fråga behövs för att korrigera dessa brister.

I synnerhet kommunernas ekonomiska situation har redan länge varit dålig och coronakrisen har försämrat den ytterligare. Detta har framkommit i en försämrad basservice. Av denna orsak är det viktigt att undervisnings- och kulturministeriets specialbidrag för att jämna ut de konsekvenser som uppstått under undantagsförhållandena riktas rätt.

I fråga om redan beviljade bidrag har undervisningsminister Andersson konstaterat att ”coronastödet begärs tillbaka från de kommuner som permitterar personal inom utbildning eller småbarnsfostran inom de funktioner som omfattas av coronastödet”. Det är ord och inga visor från en politiker! Likadan rakryggighet krävs av de som fattar beslut om permitteringar. Nu har de ledande tjänsteinnehavarna tvingats hitta på metoder för att kringgå stödvillkoren så att permitteringar blir möjliga. I vårt verksamhetsområde finns tack och lov åtminstone en kommun, Lappajärvi, där beslutfattarna drog tillbaka sitt permitteringsbeslut då de beviljades undervisnings- och kulturministeriets specialbidrag.

Med hjälp av coronastödet som riktats till den grundläggande utbildningen anställer till exempel Seinäjoki tre speciallärare och handledare som inte kan permitteras på grund av villkoren för coronastödet. Det känns väldigt konstigt att några speciallärare och en handledare skulle kunna lappa ihop de skador som undantagsförhållandena orsakat för tusentals elever, medan de övriga lärarna kan permitteras. Det är kränkande mot lärarna att beslutfattarna i Seinäjoki inte uppskattar de ansträngningar som de 500 professionella lärarna gjort för eleverna under en tid då de behövts allra mest. Genom att permittera lärare ökar man i stället elevernas behov av stöd- och specialundervisning. Under det kommande läsåret kommer undervisningen att vara tillräckligt svår att genomföra även utan permitteringar.

Med tanke på den lokala intressebevakningen är det väsentligt att övervaka att de bidrag som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet riktas rätt. Speciellt noggrann ska man vara i de kommuner där kommunens beslutsfattare permitterar lärare.

Med önskan om ett tryggt och friskt nytt läsår!

Kari Nieminen

ordförande

OAJ Österbotten