Ohita navigaatio

Mikä on sinulle merkityksellistä? – Haastattelussa Heikki Luoma

Kun Heikki Luoma vuosi sitten liittyi mukaan OAJ:n toimintaan, halusi hän nähdä, mihin hänen jäsenmaksunsa menevät, ja saada mahdollisuuden vaikuttaa asioihin. Heikkiä haastatellessamme esiin nousi kolme hänelle merkityksellistä teemaa. Ensimmäisenä niistä on  juuri mainitsemamme vaikuttaminen.

Heikille tärkeitä asioita, joihin hän itse haluaisi vaikuttaa, ovat opettajan työn houkuttelevuuden sekä työmotivaation parantaminen esimerkiksi palkkauksen kautta. Aktiivisten opettajien työpanos pitäisi huomioida nykyistä paremmin palkkauksessa. Lisäksi Heikki haluaa painottaa avoimen tiedottamisen tärkeyttä. Alueyhdistysten ja paikallisyhdistysten välisen tiedottamisen tulisi toimia saumattomasti sekä olla selkeää ja avointa kaikille osapuolille.

Toisena pinnalle nousseena aiheena on oppiminen. Kuten kaikki tietävät, elämä on yhtä oppimista. Tätä mieltä oli myös Heikki, kun hän noin vuosi sitten hyppäsi mukaan ennestään tuntemattomaan ammattiyhdistystoimintaan. Vaikuttamisen sivussa toiminta on tarjonnut mahdollisuuksia oppia kollegoilta sekä jakaa omaa osaamistaan muun muassa tietoteknisissä asioissa.

Kolmas ja mahdollisesti Heikille merkityksellisin teema on yhteisöllisyys. Vaikuttamisen ja oppimisen ohella ennen kaikkea tärkeintä on tavata samanmielisiä ihmisiä ja vaihtaa ajatuksia kollegoiden kanssa. Myös ammattiyhdistyksen järjestämät tapahtumat ovat oivallisia mahdollisuuksia tähän. Heikki toivoisikin, että yhä useammat ottaisivat osaa yhteisiin tapahtumiin ja että niistä saataisiin mahdollisimman monelle mukava kokemus. Tiivistetysti sanottuna, ammattiyhdistystoiminta tuo elämään kohtaamisia ja yhteisöllisyyttä.

 

– Emilia Ikonen, Veera Väisänen, Henri Lehikoinen, Vihtori Nurminen, Lotta Huotarinen

#oaj #oajpohjanmaa #sosome2022 #sosomekurssi #univaasa​

Tapahtumat

Tapahtuma | 7.3.2024

Kutsu Jäsenilta 7.3.2023

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut