Ohita navigaatio

Minulle merkityksellinen asia

Yhteisöllisyys, yhteistyö ja edunvalvonta. Nämä asiat nousevat Pia Latomäen mieleen, kun hän pohtii itselleen merkityksellistä asiaa OAJ Pohjanmaan toiminnassa. Erityisen tärkeänä asiana Latomäki painottaa yhteenkuuluvuuden tunnetta alueyhdistyksessä, jossa ystävyys ja vertaistuki ovat vailla vertaa. Latomäki nostaa esiin myös alueyhdistyksen edunvalvonnan, johon myös itse opettajat pääsevät ryhmänä vaikuttamaan. Tämä puolestaan nostaa Latomäen mukaan opettajien välistä verkostoitumista, yhteishenkeä sekä yhteisymmärrystä.

Pia Latomäki toimii OAJ Pohjanmaan alueasiantuntijana sekä on OAJ Pohjanmaan hallituksen ja OAJ:n valtuuston jäsen. Opetustyötä hän tekee erityisopettajana yläkoulussa Lapualla.

Edunvalvonnan merkityksellisyys

Pia Latomäki nostaa merkitykselliseksi sen, että OAJ Pohjanmaa on enemmän kuin vain alueellinen kaikkien opettajien järjestö. Alueyhdistystä hän pitää kokoavana voimana, mikä huolehtii muun muassa opettajien edunvalvonnasta. Opettajien ollessa suuri ja järjestäytynyt ammattikunta tulee heidän edunvalvonnastaan pitää huolta. Opettajien edunvalvonnan Latomäki kokeekin olevan OAJ Pohjanmaassa ykkösasia, minkä hän toteaa kokoavan opettajia yhteen ja mahdollistavan heidän keskinäisen verkostoitumisensa.

Opettajien yhteisöllisyys on avaintekijä

Yhteisöllisyyden tunne on järjestön käytännöntoiminnassa käsinkosketeltavaa. Opettajien väliseen yhteisymmärrykseen Latomäki viittaa mainitsemalla, että kyllä opettajan oloja ymmärtää parhaiten olemalla opettaja itse. Latomäki kokee, että erinäisten asioiden ja ongelmien jakaminen työtovereiden kesken on helppoa kollegiaalisen tuen ansiosta. Tuki ympäröi opettajia ja luo yhteenkuuluvuuden tunnetta.

”Annoin pikkusormen, ja se vei koko käden”, Latomäki toteaa pohtiessaan järjestötoiminnan koukuttavuutta. Järjestötoiminnan hän kokee palkitsevaksi erityisesti, kun yhteisiä asioita ajetaan yhdessä eteenpäin, ja kun siinä vielä onnistutaan. Vaikka työ on antoisaa, Latomäki toteaa myös, että järjestötoiminnalla on aikaa vievä puolensa. Samaan hengenvetoon hän kertookin, että harrastuksesta onkin tullut jo osa työtä. Ihmiset ja uudet kohtaamiset pitävät Latomäen kiinteästi mukana toiminnassa. ”Mitä paremmin tuntee porukan, sitä paremmin viihtyy”, Latomäki toteaa hymyillen pohtiessaan työtovereidensa tuomaa energiaa jokaiseen työpäivään.

Sisältö on Sovella sosiaalista mediaa -kurssin tuottama.

Tapahtumat

Tapahtuma | 7.3.2024

Kutsu Jäsenilta 7.3.2023

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut