Ohita navigaatio

Kari Nieminen: "Minulle tärkeä asia"

Kari Nieminen kokee itselleen henkilökohtaisesti merkitykselliseksi asiaksi heikomman osapuolen puolustamisen. Tämä näkyy vahvasti OAJ Pohjanmaan toiminnassa, ja siitä Nieminen on erityisen ylpeä. Ammattiyhdistysliikkeen toiminta perustuu työntekijän aseman vahvistamiseen ja puolustamiseen suhteessa työnantajaan. Työelämässä työntekijä on aina heikommassa asemassa kuin työnantaja, joten siksi tuki on hyvin tärkeää ja tarpeellista.

Meille kaikille tulee elämän aikana vastaan yllättäviä tehtäviä ja vastuuta, joihin emme välttämättä osaa varautua. Tämän takia on äärimmäisen tärkeää, että työntekijällä on olemassa niin sanottu vakuutus ammattiyhdistysliikkeen kautta siitä, että apua ja tukea saa aina, kun tilanne sitä vaatii. Ammattiliiton jäsen on aina myös työttömyyskassan jäsen, ja tämä on merkittävä etu. Juuri näistä syistä ammattiliittoon kuuluminen on erityisen tärkeää ja suositeltavaa jokaiselle.

Nieminen kertoo myös, että monet ihmiset ovat turhan arkoja ottamaan vaikealta tuntuvia asioita esille esimiesten kanssa. On kuitenkin hyvin tärkeää oikaista vaikeudet, ennen kuin niistä tulee isompia ongelmia. Asioiden oikaiseminen myös palvelee sekä työnantajan että työntekijän etua pidemmällä tähtäimellä ja turvaa hyvää työilmapiiriä. Hyvä työnantaja ymmärtää, että luottamushenkilö on aina asian puolella. Luottamushenkilö toimii sovittelijana osapuolten välillä ja auttaa ratkaisemaan eteen tulleet vaikeat tilanteet sopimusten mukaisesti.

Sisältö on Sovella sosiaalista mediaa -kurssin opiskelijoiden tuottamaa.

Tapahtumat

Tapahtuma | 7.3.2024

Kutsu Jäsenilta 7.3.2023

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut