Ohita navigaatio

Monika Koivumäki - Pienten lasten opettajuuden puolestapuhuja

Monika Koivumäki on toiminut varhaiskasvatuksen opettajana koko uransa, ja vuoden alusta hän on siirtynyt luottamusmiehestä pääluottamusmieheksi Vaasassa. Luottamusmieheksi työn ohella Koivumäki päätyi 10 vuotta sitten, kun tarve luottamusmiehelle nousi esiin. Koivumäen työura alkoi yksityisellä puolella, jolloin hän oli mukana myös oman yhdistyksensä toiminnassa huolehtimassa eduistaan. Varhaiskasvatuksen opettajien etujen puolustamiselle on ollut tarvetta koko ajan, ja Koivumäki pyrkii tekemisellään erityisesti tuomaan esiin varhaiskasvatuksen tärkeyttä.

Monika Koivumäki

Varhaiskasvatuksessa tärkeää on lapsien tasa-arvoinen kasvun ja oppimisen tukeminen esimerkiksi sosiaalisten taitojen, tunnetaitojen ja ryhmätyötaitojen edistämisen kautta. Konkreettisesti tämä tapahtuu pääasiassa leikkien avulla. Esimerkiksi kauppaleikeissä opetellaan laskemaan, tunnistamaan kirjaimia, keskustelemaan sekä odottamaan omaa vuoroaan. On tärkeää toimia varhaiskasvatuksessa suunnitelmallisesti ottaen huomioon lasten tarpeet ja kiinnostuksen kohteet, jotta voidaan vastata lasten yksilöllisiin tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla ja tukea lapsen kasvua sen kautta. Menetelmät opettamiseen ovat vapaat, ja luovuutta saa käyttää. Pohjalla on kuitenkin opetussuunnitelma, jossa eri ikäryhmien tavoitteet otetaan huomioon. Näiden tavoitteiden toteutukseen tarvitaan ammattitaitoa.

Koivumäki toteaa, että vaikka kotihoito ja päiväkotihoito asetetaan joskus vastakkain, ne eivät kilpaile keskenään, vaan lapselle sopivimman hoitomuodon valitsee vanhemmat. Varhaiskasvatukseen osallistuminen on nykyään jokaisen lapsen oikeus. Huolehtimalla varhaiskasvatuksen opettajien palkkauksesta, työoloista ja koulutusmääristä voimme saada kaikkiin päiväkoteihin koulutettu, asiantunteva ja työnsä osaava opettaja.

Sisältö on sovella sosiaalista mediaa -kurssin opiskelijoiden tuottama.

Teksti ja kuva: Anna V, Outi V ja Otso V

Tapahtumat

Tapahtuma | 7.3.2024

Kutsu Jäsenilta 7.3.2023

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut