Ohita navigaatio

On vuosi 2021!

Vuosi 2020 koetteli koko maailmaa COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian takia. Siksi on mukava aloitella vuotta 2021, sillä on toivoa, että tänä vuonna virukseen kehitetyt rokotteet auttavat pandemian taltuttamisessa ja voimme palata normaaliin elämään – ainakin jossain määrin.

Suomalaisissa yliopistoissa etäopetusta on annettu enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Myös Vaasan yliopisto siirtyi keväällä etäopetukseen COVID-19-epidemian takia. Etäopetusta jatkettiin syksyllä lukuun ottamatta juuri yliopistossa aloittaneita ensimmäisen vuoden opiskelijoita, joille alkusyksystä yritettiin järjestää lähiopetuksena osa kursseista.

COVID-19 on kiihdyttänyt digitaalisen opetuksen käyttöönottoa yliopistoissa. Trendi jatkunee myös pandemian väistyttyä muun muassa eri hankkeiden kautta. Yksi tällaisista hankkeista on Digivisio 2030. Digitaaliseen opetukseen siirtyminen muuttaa henkilöstön työympäristöä, samoin kuin tietenkin myös opiskelijoiden työskentelyä. Digitaalista opetusta kehitettäessä pyrkimykseksi on asetettava laadukas yliopistotasoinen opetus. Toivottavasti yliopistojen perusrahoitus tulevaisuudessakin riittää varmistamaan laadukkaan opetuksen.

Laadukas yliopistotasoinen opetus tarkoittaa sitä, että henkilöstön pedagogiseen ja digipedagogiseen koulutukseen sekä toimiviin työkaluihin on panostettava. Lisäksi yliopistoissa opetuksen pitäisi olla tutkimukseen perustuvaa, mikä vaatii sitä, että pitäisi olla jonkin verran perillä uudesta tutkimustiedosta. Tutkimukseen perustuvasta tiedosta perillä oleminen ei riitä silloin, kun tavoitteena on työelämätaitojen opettaminen. Monissa asioissa työelämän käytännön taitoihin liittyvät tiedot ja taidot muuttuvat nopeasti eikä niistä ole tutkittua tietoa – ainakaan vielä. Siksi myös tieto työelämän muutoksista voi olla yliopistossa opettavalle tarpeen.

Opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen pitäisi myös olla aikaa. Vuoden 2020 aikana moni yliopistossa opettava on aloittanut opetusvideoiden muokkaamisen saavutettavuuskriteerien mukaisiksi, mikä käytännössä tarkoittaa videossa olevan puheen tekstittämistä. Opetuksen suunnittelun ja kehittämisen lisäksi on oltava aikaa antaa palautetta. Opiskelijat tarvitsevat tekemistään tehtävistä palautetta, jotta he voivat kehittää itseään alansa asiantuntijaksi. Sekä opetuksen laadun että opiskelijoiden tasa-arvoisen kohtelun vuoksi aikaa täytyy olla lisäksi siihen, että vilpillisillä keinoilla toteutetut tehtävät huomataan, osataan tunnistaa ja käsitellään käytäntöjen mukaisesti. Varmasti näihin esille nostamiini opetuksen laatuun liittyviin asioihin voisi lisätä vielä monta muutakin asiaa. Mitä sinulle tulisi mieleen?

Heli Katajamäki

Tapahtumat

Tapahtuma | 7.3.2024

Kutsu Jäsenilta 7.3.2023

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut