Ohita navigaatio

Opettajan työ sai ansaittua huomiota

Pohjanmaan kauppakamari on palkinnut vuosittain yrityksen, joka tekee vuoden aikana kehittänyt toimintaansa digitaalisuuden osalta. Tänä vuonna moni yritys on joutunut tekemään koronan takia poikkeuksellisen suuren digiloikan, minkä vuoksi Pohjanmaan kauppakamari katsoi, että yksittäisen yrityksen palkitseminen olisi ollut vaikeaa. Tästä johtuen Pohjanmaan kauppa-kamari teki aiemmasta poiketen ratkaisun ja päätti palkita alueensa opettajat korona-aikana tekemästään digiloikasta. OAJ Pohjanmaa otti vastaan palkinnon marraskuun lopulla https://www.ostro.chamber.fi/vuoden-2020-digiloikkaaja-on-joka-ikinen-opettaja/.

Palkinnon perusteluissa todetaan, että opettajat kaikilta kouluasteilta ovat ottaneet tänä vuonna valtavan digiloikan, jolla on laaja ja kauaskantoinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Opettajat ovat tehneet valtavan työn ja osoittaneet suurta kriisivalmiutta siirtyessään keväällä etäopetukseen ilmiömäisellä nopeudella. Lisäksi opetusmenetelmiä on onnistuttu kehittämään oppimista tukien. Edelleen perusteluissa todetaan, että opettajien työllä on iso merkitys elin-keinoelämälle ja yrityksille. Opettajat luovat työllään sitä osaamispohjaa, jolle yritykset ja työ-yhteisöt rakentavat tulevaisuuttaan.

Palkintoa vastaanottaessani totesin, että digiloikka ei olisi ollut mahdollista ilman korkeasti koulutettujen opettajien osaamista. Osaaminen yhdistettynä opettajan työn suureen autonomiaan ja yhteiskunnan luottamus opettajia kohtaan olivat niitä tekijöitä, jotka mahdollistivat etäopetuksen käynnistämisen keväällä lyhyellä varoajalla.

Koronakriisissä on jäänyt vähemmälle huomiolle opettajien rooli yhteiskunnan tukipilarina. Lähes kaikki opettajat ovat antaneet korona-aikana opetusta joko normaalisti lähiopetuksena tai etänä. Varhaiskasvatuksen opettajat ovat olleet töissä koko korona-ajan. Päiväkotien auki-olo on mahdollistanut sen, että muiden alojen työntekijät ovat voineet käydä töissä normaalisti. Tässäkin suhteessa Suomi on selviytynyt koronasta hyvin: siinä, missä muualla maailmassa kouluja ja päiväkoteja on laitettu koronan takia kiinni, meillä on kasvatus- ja koulutuspalveluja tarjottu lähes normaalisti.

Poikkeusoloilla on ollut vaikutuksensa opettajien jaksamiseen, joka on ollut koetuksella. Kokemukseni mukaan yhtenä syynä on ollut, että opettajien vaatimukset itseään ja oman opetuksensa tasoa kohtaan ovat korkeat. Monesti on todettu, että opettajan paremman jaksamisen takeena on hyvä itsensä johtaminen. Vaikka se kuulostaa korulauseelta, sitä se ei missään nimessä ole. Suosittelen välillä pysähtymään ja miettimään, kuka vaatii sinua tekemään työsi niin perusteellisesti ja käyttämään esim. opetuksen suunnitteluun niin paljon aikaa. Uskon, että hieman vähemmälläkin työmäärällä voit todeta, että teet työsi hyvin.

Onneksi joulu lähestyy ja lähes kaikille opettajille koittaa ansaittu loma työteliään vuoden päätteeksi. Toivotan kaikille OAJ:n jäsenille hyvää ja rentouttavaa joulunaikaa sekä kaikkea hyvää uuteen vuoteen!

Kari Nieminen
puheenjohtaja
OAJ Pohjanmaa

Tapahtumat

Tapahtuma | 7.3.2024

Kutsu Jäsenilta 7.3.2023

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut