Ohita navigaatio

Paluu arkeen

Eräs kollegani toivotti joka syksy lukuvuoden alkaessa kaikille ”hyvää uutta vuotta”. Todellakin, opettajat saavat aloittaa ”uuden vuoden” kahdesti vuodessa. Uusi lukuvuosi sisältää paljon vanhaa ja rutiininomaista, mutta myös jotain ihan uutta. Niin myös tänä vuonna.

Viime vuodet ovat olleet opettajille ja esihenkilöille hyvin kuormittavia. Monet uudistukset niin varhaiskasvatuksessa kuin kaikilla kouluasteilla ovat monen opettajan mielestä vieneet fokuksen opettajan perustyöstä – opettamisesta – aivan moneen muuhun. Projektit, opetussuunnitelmien uudistamiset, erilaisten lomakkeiden täyttäminen ja lukuisat palaverit ovat esimerkkejä tehtävistä, joihin monikaan opettajaksi opiskelemaan aikoinaan hakeutunut ollut varautunut.

OAJ:n yksi pääviesti tulevalle lukuvuodelle on opettajien mahdollisuus keskittyä perustyöhön. Erilaiset uudistukset on syytä jättää vähemmälle ja keskittyä korjaamaan korona-aikana syntynyttä oppimisvajetta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisavustuksia mm. varhaiskasvatukseen ja esi-ja perusopetukseen koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi. Syksyllä on tulossa uusi haku vuosille 2022-2024. Toivon alueemme kuntien aktivoituvan ja hakevan erityisavustusta.

Kelpoisten opettajien pula on saavuttanut myös Pohjanmaan. Erityisesti pula korostuu varhaiskasvatuksessa ja erityisopetuksessa. OAJ onkin vaatinut varhaiskasvatuksen opettajien aloituspaikkojen määrän korottamista resurssivajeen paikkaamiseen. Varhaiskasvatuksen opettajapula ei johdu pelkästään pienistä koulutusmääristä. Isompi haaste on saada em. opettajat pysymään päiväkodeissa. Katseet kohdistuvat tässä työnantajiin. Hyvät työolot ja kilpailukykyinen palkka ovat parhaita pitovoimatekijöitä varhaiskasvatuksessakin.

Tulevan vuoden talousarviovalmistelut ovat täydessä käynnissä kunnissa. Ensi vuonna kasvatus- ja opetussektori muodostaa yli puolet kunnan menoista. Kunnan kamreerit yleisesti ajattelevat, että isoilta sektoreilta on helpompi löytää säästöjä. Heitä on syytä muistuttaa, että kasvatuksen ja koulutukset säästöt kohdistuvat suoraan lapsiin ja nuoriin sekä heidän tulevaisuuteensa. On hyvä muistaa, että lapsiin ja nuoriin tehtävät satsaukset tulevat myöhemmin moninkertaisina takaisin. Esim. tutkimusten perusteella varhaiskasvatukseen sijoitettu euro tulee seitsenkertaisena takaisin. Mikä muu kunnassa tehtävä investointi tuottaa edes yhtä hyvän tuoton?

Toivotan Pohjanmaan kaikille opettajille ja esihenkilöille hyvää alkanutta syksyä ja voimia työhön!

Kari Nieminen
puheenjohtaja
OAJ Pohjanmaa

Tapahtumat

Tapahtuma | 7.3.2024

Kutsu Jäsenilta 7.3.2023

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut