Ohita navigaatio

Tehdään tulevaisuuksia!

OAJ:n jäseniä edustavat valtuutetut ovat kantaneet huolta opettajan jaksamisesta ja opettajuuden arvostaminen ja sen vahvistaminen onkin yksi keskeinen osa OAJ:n strategiaa, joka on noussut valtuustosta. Arvostuskampanjan alussa on myös jäseniltä kysytty, mistä he ovat ylpeitä ja mitä he haluaisivat suomalaisten ymmärtävän työstään nykyistä paremmin. Näin on saatu jäsenten osallisuus ja ääni kuuluville. Vuoteen 2022 ulottuvan kampanjan aikana nostetaan esiin eri jäsenryhmien tekemää työtä useasta näkökulmasta ja tavoitteena on vahvistaa opettajuuden arvostusta ja saada päättäjät ja kansalaiset näkemään opettajan työn tärkeys.
Maaliskuussa käynnistyi Tehdään tulevaisuuksia –kampanja. Sitoutunut-viesteillä opettajat eri koulutusasteilta ovat kertoneet työnsä merkityksestä, arvoista ja asioista, joiden edistämiseen he ovat opettajina sitoutuneet. Lisäksi OAJ julkaisee Painava sana –blogia, jossa opettajat ja esihenkilöt nostavat vaikeat asiat rohkeasti pöydälle.
Maailman opettajien päivänä 5.10.2021 käynnistyi kampanja, jossa kannustetaan jokaista sanomaan kiitos opettajalle. Tällä näyttävällä kampanjalla halutaan muistuttaa jokaista suomalaista siitä, miten arvokasta kaikkien opettajien tekemä työ on.
Sen lisäksi, että opettajia kiitetään, on tärkeää, että päättäjät ja työnantajat löytävät keinot, joilla vähennetään opetusalan ammattilaisten kuormitusta. OAJ toi laajasti julkisuudessa esille huolen opettajien jaksamisesta. Samalla nostettiin esiin sellaisia arvostustekoja, joita tarvitaan päättäjiltä ja työnantajilta, jotta opettajien kuormitus ja liiallinen työmäärä vähennetään ja turvataan tulevaisuudessakin osaavat opettajat.
OAJ kampanjoi näkyvästi ja se tukee edunvalvontaa nostamalla esiin työn vaativuuden ja kuormittavuuden yhä useamman kansalaisen ja päättäjän tietoisuuteen.

Margareeta Verronen
OAO-jaosto

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut