Ohita navigaatio

Tekoäly opetuksen tukena

Tekoälyn rooli opetuksessa on noussut voimakkaasti esiin viimeisen vuoden aikana, herättäen vilkasta keskustelua opettajien keskuudessa. Tämä kehitys herättää monia kysymyksiä, erityisesti siitä, miten opiskelijat hyödyntävät tekoälyä tehtäviin vastatessaan ja miten se vaikuttaa opettajien työhön. Keskusteluissa on noussut esiin huoli siitä, että opiskelijat voisivat käyttää tekoälyä vilpillisiin tarkoituksiin. Erityisesti on herättänyt pohdintaa se, kuinka selvästi opettajat voivat erottaa opiskelijoiden itsensä tuottamat tekstit tekoälyn luomista. Epäselvyys tekstin alkuperästä ja sen luotettavuudesta lisääntyy, mikä saattaa vaikuttaa opetuksen eettiseen puoleen.

Tekoälysovellukset perustuvat suuriin kielimalleihin (large language models), jotka ovat viime aikoina kehittyneet huomattavasti. Esimerkiksi ChatGPT on ottanut viime kuukausien aikana suuria harppauksia, ja tämä kehitys herättää kysymyksiä siitä, miten tämä vaikuttaa opetukseen. Kaikkia muutoksia emme edes vielä, saati osaa käyttää, koska ne eivät kaikkien saatavilla.

OAJ on myös kiinnittänyt huomioita siihen, kuinka tekoäly on ottamassa paikkaansa yhteiskunnassa, erilaisissa työtehtävissä ja sitä kautta myös oppilaitoksissa. OAJ on ottanut tavoitteekseen ensi vuonna jakaa jäsenistölle hyviä käytäntöjä ja tietoa. Jäsenistössämme on tekoälyn huippuosaajia.

Opettajien osaamisen kehittäminen

Opettajien osaamisen kehittäminen tekoälyn käytössä vaatii monipuolista koulutusta ja valmistautumista. Tämä voi herättää meissä opettajissa epävarmuutta, hämmennystä ja jopa ahdistusta, mutta samalla tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta ja parantaa opetusta. Oma panostuksemme tai innostuksemme ei kyllä pelkästään riitä, myös koulutuksen järjestäjien tulee tarjota meille mahdollisuuksia tämän osaamisen kehittämiseen. Tämä voi tapahtua esimerkiksi työpajojen, verkkokurssien, koulutuksien ja mentoroinnin avulla. Meidän tulee myös olla avoimia kokeilemaan uutta teknologiaa ja reflektoimaan omia kokemuksiamme

Keskeisiä huomion kohteita osaamisen kehittämisessä ovat mm:
• Perusteknologioiden ymmärtäminen.
• Opetustavoitteiden saavuttamisen tukeminen tekoälyn avulla.
• Vuorovaikutustaidot oppilaiden kanssa tekoälyn käytön yhteydessä.
• Eettiset kysymykset ja niiden tarkastelu tekoälyn käytössä.
• Jatkuva oppiminen ja ammatillinen kehittyminen.
• Yhteistyö muiden opettajien ja teknologian asiantuntijoiden kanssa.

Tekoäly tarjoaa opettajille ja myös opiskelijoille uusia mahdollisuuksia oppimisen parantamiseen. Opettajien osaamisen kehittäminen on avainasemassa tämän muutoksen onnistumiseksi, ja koulutuksen järjestäjien tulee tarjota monipuolisia mahdollisuuksia tämän osaamisen kehittämiseen. Yhteistyöllä ja avoimuudella voimme varmistaa, että tekoäly integroituu opetukseen vastuullisella ja tehokkaalla tavalla.

Tämä blogin kirjoittaja ottaa haparoivia ensi askelia tekoälyn käytössä. Tämän blogin kirjoittamisessa on hyödynnetty ChatGPT 3.5 tekoälyä

Mika Nurminen
OAO-jaoston puheenjohtaja
OAJ Pohjanmaa

Tapahtumat

Tapahtuma | 7.3.2024

Kutsu Jäsenilta 7.3.2023

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut