Ohita navigaatio

Uusi lukuvuosi ja uudet mahdollisuudet

Toivon, että olette kaikki saaneet nauttia ihanasta kesälomasta ja levätä erittäin erikoisen ja kiireisen kevään jälkeen.
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua ja tasa-arvoa parantava Oikeus oppia -kehittämisohjelma 2020–2022 on loppusuoralla.
Hankkeen 2. tavoite: Oppimisen tuella on suurin vaikutus varhaisvuosina, ja siksi on tärkeää panostaa varhaiseen oppimisen tukeen. Varhaiskasvatuslain uudistus näyttää valmistuvan syksyn aikana.
Hanke näyttää kuitenkin päättyvän mahalaskuun, koska valtion rahat eivät riitä kaikkeen tärkeään – tärkeysjärjestykset vaihtelevat. Olli Luukkanen on todennut, että on ristiriitaista, että erilaisiin kehityshankkeisiin löytyy suuria summia, mutta hyvän lain laatimiseen ei. Tukea tarvitsevan lapsen tulisi saada tukea ja opetusta erityisopettajalta.
Vuosi sitten kirjoitin, että esimiesten/johtajien työtaakka on ollut valtava jo kauan eikä tilanne ole valitettavasti muuttunut. Päiväkodin johtajat tarvitsevat edelleen kipeästi enemmän resursseja. Tarvitaan vahvaa lainsäädäntöä, joka säätelee päiväkodin johtajien vastuuta ja asemaa. Lisäksi työtehtävät tulisi mitoittaa siten, että työ voidaan tehdä normaalin työajan rajoissa.
KT on jo useita vuosia sitten ottanut kantaa siihen, ettei päiväkodin johtajien kuuluminen työaikalain piiriin ole epäselvää. Uudet työsuojelusäännökset korostavat työnantajan velvollisuutta puuttua kuormittaviin työolosuhteisiin. AVI:n lakimies Eriksson muistuttaa, että työaika on myös kuormituskysymys: ”Työnantajan on tarkkailtava ja arvioitava työaikojen kuormittavuutta jo työturvallisuuttakin silmällä pitäen.” (Turun hovioikeuden tuomio asianumero R 20/853, 31.8.2021 )
Tärkeä merkkipaalu saavutettiin pari viikkoa sitten, kun sopimuksemme siirtyi KVTS:sta OVTS:n piiriin 1. syyskuuta alkaen. 30 vuoden kovan eri tasoilla tehdyn työn jälkeen varhaiskasvatuksen opettajat kuuluvat nyt muiden opettajien kanssa samaan sopimukseen. Työ ei kuitenkaan vielä lopu, vaan nyt alkaa seuraava sopimuskierros.
Toinen positiivinen asia on se, että Varhaiskasvatuslaki oikaistiin 1. elokuuta 2021 alkaen koskien päiväkotien mitoitusta (36 §). Henkilöstön mitoituksesta ei ole mahdollista poiketa syistä, jotka johtuvat henkilöstön poissaoloista.
Tämä tarkennus on askel oikeaan suuntaan. Nyt työnantajien tulisi kehittää sijaishenkilöstöjärjestelmä, jottei päiväkodin johtajan tarvitse loputtomasti ”metsästää” sijaisia.

Toivon kaikille voimia uuteen toimintavuoteen!
Christel Sandell
Vaka-jaoston puheenjohtaja

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut