Ohita navigaatio

Uusi vuosi, vanhat kujeet

Silmäilin työhuoneeni lehtipinoa ja löysin vanhan Opettaja-lehden numeron vuodelta 2014. Kyseisessä numerossa haastateltiin mm. muutamia OAJ:n valtuutettuja koulutuspoliittisesta vaikuttamisesta. Otsikossa todettiin, että koulutuspoliittinen vaikuttaminen on nyt OAJ:n tavoitteiden ykkönen.

Koulutuspoliittinen vaikuttaminen on edelleen OAJ:n tavoitteiden keskiössä. Kesällä aloittanut maan hallitus ja sen nelivuotinen hallitusohjelma vaatii OAJ:ltä ja sen yhdistyksiltä vaikuttamistoimia.

Kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen sektoreille on luvassa sekä leikkauksia että panostuksia. Hallitusohjelma lupaa perusopetuksen vahvistamiseen 50 miljoonaa euroa sekä ammatilliseen ja lukiokoulutukseen yhteensä 10 miljoonaa euroa vuodelle 2024. Nämä ovat erinomaisia päänavauksia.

Valitettavaa on, että samanaikaisesti kuntien valtionosuuksia leikataan jäädyttämällä indeksikorotukset. Tämä leikkaa suurelta osin perusopetuksen vahvistamiseen tarkoitettua 50 miljoonan euron lisäsatsausta. Kun huomioidaan, että kuntien menoista suurin osa koostuu kasvatuksen ja koulutuksen henkilöstömenoista, niin vuodesta 2024 tulee äärimmäisen tiukka. Epäilen, että kunnissa tullaan käymään lukuisia yt-neuvotteluja ja monissa tullaan lomauttamaan kasvatus- ja opetushenkilöstöä tulevana vuonna. Väistämättä edellä kuvatusta lisäresursoinnista ja sen jälkeisistä leikkauksista tulee mieleen vanha kansansatu peiton jatkamisesta.

Hallitusohjelma sisältää myös paljon hyviä kirjauksia: varhaiskasvatuksen opettajamäärien lisääminen, perusopetuksen tuntimäärän kasvattaminen, oppimisen tuen ulottaminen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, lähiopetuksen määrän turvaaminen ammatillisessa koulutuksessa, lukiodiplomin aseman vahvistaminen, TKI-rahoitus parlamentaarisen sovun mukaisesti ja taiteen perusopetuksen lainsäädännön uudistaminen. Toivon hartaasti, että näihin kohdentamaan rahaa heti tulevan vuoden talousarviossa. Muuten uhkana on, että tehdään selvityksiä ja mietintöjä eli pahimmillaan haudataan hyvät asiat byrokratian rattaisiin.

Yksi suurimmista opettajia koskevista heikennyksistä on aikuiskoulutustuen (tuetun opintovapaan) lakkauttaminen. Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen on hyvin vahingollista opetusalan työvoimapulan kannalta. Esimerkiksi erityisopettajista on tällä hetkellä huutava pula. Aikuiskoulutustuen avulla opettaja on pystynyt irrottautumaan esim. vuodeksi omasta työstään, ja tänä aikana pätevöitymään, vaikka erityisopettajaksi. Aikuiskoulutustuen ja sen mahdollistaman opintovapaan poisottaminen tullee lisäämään työvoimapulaa myös muilla aloilla. Tuntuu käsittämättömältä, että nykyisen työvoiman osaajapulan aikana lisäpätevöitymistä hankaloitetaan poliittisin päätöksin.

OAJ:llä ja sen kaikilla tasoilla riittää töitä koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa. Yksinkertaisin vaikuttamistapa on kertoa omasta työstään ja siihen liittyvistä murheista paikalliselle päättäjälle. Kannustan kaikkia opettajia ja esihenkilöitä tähän työhön. Koulu kun on hyvin erilainen kuin silloin, kun päättäjät ovat olleet koulun penkillä.

Hyvää alkanutta työsyksyä ja voimia tärkeään työhönne!

Kari Nieminen
puheenjohtaja
OAJ Pohjanmaa

Tapahtumat

Tapahtuma | 7.3.2024

Kutsu Jäsenilta 7.3.2023

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut