Ohita navigaatio

Vaalikevät varhaiskasvatuksessa

Eduskuntavaalit lähestyvät ja puolueet julkaisevat vaaliohjelmansa. Varhaiskasvatuksen opettajat ja päiväkotien johtajat odottavat uuden hallituksen muodostamista ja hallitusohjelmaa sekä jännityksellä että myös pelon sekaisin tuntein. Edellisten hallitusten poukkoileva varhaiskasvatuspolitiikka on aiheuttanut varhaiskasvatukseen lisää työtä ja epävarmuutta tulevasta. Varhaiskasvatuksessa opettajat ja johtajat toivovat työrauhaa ja nopeita ratkaisuja opettajapulaan.

Tammikuun lopussa Educassa pidetyssä puoluejohtajien tentissä puolueet tekivät vahvoja koulutuspoliittisia lupauksia. Useimmilla puolueilla vaikutti olevan poliittinen yhteisymmärrys siitä, että varhaiskasvatuksen tulisi olla maksutonta ja esiopetus tulee säätää kaksivuotiseksi. Yhteinen käsitys oli myös siitä, että varhaiskasvatuksen opettajan koulutusmääriä on nostettava merkittävästi ja pitkäkestoisesti.

Educan tentissä sai vaikutelman, että useimmissa puolueissa on vihdoin ymmärretty laadukkaan varhaiskasvatuksen merkitys osana lapsen koulupolkua. Lapsiperheitä ajatellen lupaukset maksuttomasta varhaiskasvatuksesta ja kaksivuotisesta esiopetuksesta kuulostavat hyvältä ja ovat linjassa OECD:n 29.9.2022 julkaiseman arviointiraportin kanssa. Raportissa OECD on antanut suosituksia varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseksi ja lisäksi raportissa suositellaan rahoitusjärjestelmään muutoksia. Suosituksissa nostetaan esille myös varhaiskasvatuksen laadun vahvistaminen mm. henkilöresurssien turvaamisen osalta.

Kestää kuitenkin useamman vuoden ennen kuin varhaiskasvatuksen opettajien nostetut koulutusmäärät näkyvät konkreettisesti sekä sijaisten saatavuudessa että kohonneina hakijamäärinä avoimena oleviin opettajan toimiin tai virkoihin. Opettajapula varhaiskasvatuksessa ei helpotu hetkessä, vaan tilanne tulee todennäköisesti pahenemaan hetkellisesti, jos päätös maksuttomasta varhaiskasvatuksesta etenee nopealla aikataululla.

Maksuton varhaiskasvatus tulee näkymään päiväkodeissa kahdella tavalla: Yhä useampi lapsi hakeutuu varhaiskasvatuksen piiriin ja näin osallistumisaste lähtee nousuun. Lisäksi osa perheistä päätyy nostamaan lapsen varhaiskasvatuksen osallistumistunteja. Kun maksua ei peritä, on perheellä mahdollisuus esim.20 viikkotunnin sijaan käyttää yli 35 viikkotuntia. Kohonneet lapsimäärät ja vielä vuosia jatkuva pula varhaiskasvatuksen opettajista aiheuttaa nyt töissä olevissa varhaiskasvatuksen opettajissa ja johtajissa huolta. Miten selvitään tämä ylimenokausi, kunnes varhaiskasvatuksen opettajia alkaa valmistua enemmän?

Pelkästään palkkoja nostamalla ei saada kaikkia jo koulutettuja varhaiskasvatuksen opettajia pysymään alalla. Työnantajilta tarvitaan nopeasti kovia panostuksia työhyvinvointiin, työkuorman rajaamiseen sekä palkitsemisjärjestelyihin. Näin säilytetään varhaiskasvatuksen pitovoima. Vain laadukkaalla, varhaiskasvatuksen opettajan antamalla, varhaiskasvatuksella tasataan lasten osaamiseroja ja turvataan lapsen oppimisen tuki. Tulevien vuosien kuopan pohjalla tarvitsemme myös vetovoimaa eli houkuttimia saada takaisin varhaiskasvatukseen jo kaikki aiemmin koulutetut opettajat.

Työnantaja, joka varmistaa veto- ja pitovoimatekijöitä tällä haastavalla ylimenokaudella, saa avoimiin varhaiskasvatuksen opettajan toimiin/virkoihin edelleen riittävästi hakijoita ja jopa määräaikaisia sijaisia. Pätevät opettajat varmistavat varhaiskasvatuksen laadun ja erot kuntien välillä tulevat varmasti tulevina vuosina näkymään.

Marika Horila
VAKA- jaoston puheenjohtaja
OAJ Pohjanmaa

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut