Ohita navigaatio

Varhaiskasvatus ja yhdistystoiminta käsi kädessä

Saimme haastatella Minna Herttua-Niemeä Scandic Waskian tiloissa tämän yhdistystyön merkityksellisyydestä.

Minna kokee merkitykselliseksi ay-yhdistystoiminnassa yhteisöllisyyden. Konkreettisesti tämä tarkoittaa hänelle perspektiivin saamista muilta yhdistyksen jäseniltä: ”Voi peilata muiden kautta, saada uusia näkökulmia ja jakaa omia muille.” Tekevänä ja sosiaalisena ihmisenä Minnalle on myös merkityksellistä opettajaryhmien yhteisiin asioihin vaikuttaminen.

Minnan toimintaa ajaa tahtotila tuoda varhaiskasvatuksen suunnitteluaika (sak-aika) samalle tasolle muiden opettajien kanssa. Tärkeäksi kulmakiveksi hän mainitsee myös yhdistyksen tuoman tiiviin yhteisön ja tukijoukot. Arvokkaaksi hän kokee verkostoitumisen eri koulutuskuntiin kuuluvien ihmisten kanssa.

Siirtyminen KVTES:sta OVTES:iin paransi tasa-arvoa, mutta vielä on matkaa. Minna kuitenkin on toiveikkaana tulevaisuudesta: ”Kun me uskotaan siihen meidän työhön, niin muutkin uskoo.”

 

 

 

– Ella, Vera, Milla, Oona, Siiri

 

Sisältö on Sovella sosiaalista mediaa-kurssin tuottamaa sisältöä

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut