Skip navigation

Det finns enkäter och så finns det enkäter

När jag valdes till vice ordförande för FSL såg jag framför mig en roll präglad av nära samarbete med ordföranden. En roll där jag kunde lära känna förbundets verksamhet och samtidigt vara en stark påverkare. Jag tänkte inte tanken på att det skulle vara jag som kliver in som ordförande. Men här är jag. Jag jobbar från och med 14.4 som t.f ordförande för FSL tills vi har valt en ny ordförande.

Det känns roligt och spännande att få ha den här uppgiften. Jag får insyn i alla delar av förbundets verksamhet och jag kan vara med och påverka. Det känns tryggt att jobba med ett kansli som fungerar bra och en styrelse som är engagerad. Dessutom är vi ju i ett läge där det finns massor med aktuella frågor.

Under den senaste tiden har det kommit enkäter som ska fyllas i från många olika håll. FSL ville göra en undersökning för att se hur våra medlemmar mår och hur förändringarna gått. Vi ville veta hur det står till med arbetsredskap hos lärarna, hur mycket tid man satt ner på undervisningen samt vad lärarna anser om beredskapen att övergå till distansundervisning. Vi behöver en trovärdig grund att stå på när vi för fram både positiva och negativa effekter av de förändringar som gjorts inom skolvärlden på grund av Covid-19. Resultaten ger oss vägledning för vårt fortsatta arbete.

Jag tar avstånd från att andra instanser, till exempel mediehus, skickar ut enkäter till föräldrar och lärare i syftet att kunna jämföra, peka finger och rangordna kommunerna.

Jag förstår inte vad idén med det här är, vad är det man tänker sig kunna åstadkomma? När man i dessa undantagstider frågar om man är nöjd med den undervisning som skolan gett är svaren subjektiva. Det som förälder A är nöjd med kanske inte förälder B gillar. Man kan inte dra så stora slutsatser av svaren på sådana frågor, speciellt inte när man får en känsla av att tidningar bara vill skapa rubriker.

Vi kan utgående från svaren i vår egen undersökning konstatera att lärarna har satt ner mycket tid på att ställa om sin undervisning, de har det ganska bra ställt med datorer och pekplattor men de flesta lärare saknar egna arbetstelefoner. Många lärare ser det här som en möjlighet att lära sig något nytt och kan se det positiva i förändringen. Utmaningarna har funnits i att bland annat kunna sätta gränser för sitt eget arbete. Ni kan läsa mera om resultaten i detta nummer av Läraren och på webben. Lärare i undantagstider gör en enorm insats. Ert jobb spelar roll. Var snälla med er själva och varandra.

Linda Felixson

Vice ordförande, FSL

Kyselyitä on monenlaisia

Kun minut valittiin Suomen ruotsinkielisten opettajien liiton FSL:n varapuheenjohtajaksi, näin edessäni tehtävän, johon liittyi läheinen yhteistyö puheenjohtajien kanssa ja jossa oppisin tuntemaan liiton toiminnan ja toimisin samalla vahvana vaikuttajana. En missään vaiheessa ajatellut, että minä olisin se, joka astuu puheenjohtajan saappaisiin. Mutta tässä minä olen. Toimin 14.4. alkaen FSL:n puheenjohtajana määräaikaisesti, kunnes uusi puheenjohtaja on valittu.

Tehtävä tuntuu hauskalta ja samalla jännittävältä. Saan perehtyä kaikkiin liiton toiminnan osa-alueisiin ja voin olla mukana vaikuttamassa. On turvallista työskennellä hyvin toimivassa toimistossa sekä yhteistyössä innostuneen hallituksen kanssa. Tällä hetkellä olemme myös tilanteessa, jossa ajankohtaisia kysymyksiä riittää.

Viime aikoina kyselyitä on jaettu täytettäväksi monelta eri taholta. FSL halusi toteuttaa oman tutkimuksen jäsentensä hyvinvoinnista ja muutosten vaikutuksista. Halusimme kartoittaa tilanteen koskien opettajien työkaluja, miten paljon aikaa he ovat panostaneet opetukseen ja mitä mieltä he ovat etäopetukseen siirtymisen valmiuksista. Tarvitsemme uskottavan perustan, kun esitämme koulumaailmassa tehtyjen muutosten myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia coronavirusepidemian aikana. Tulokset antavat opastusta tulevassa työssämme.

Vastustan sitä, että muut tahot kuten mediatalot, lähettävät vanhemmille ja opettajille kyselyitä, jotta ne voivat vertailla kuntia keskenään, osoittaa niitä sormellaan ja asettaa ne paremmuusjärjestykseen.

En ymmärrä tämän tarkoitusta, mitä kyselyillä ajetaan takaa? Vastaukset siihen, ovatko vanhemmat tyytyväisiä koulun tarjoamaan opetukseen ovat subjektiivisia. Asia, johon yksi vanhempi on tyytyväinen saattaa herättää toisessa tyytymättömyyttä. Tällaisten kysymysten vastausten perusteella ei voida vetää kovin suuria johtopäätöksiä, varsinkaan kun kyselyt antavat vaikutelman siitä, että lehdet haluavat vain saada aikaan suuria otsikoita.

Oman tutkimuksemme vastausten perusteella voimme todeta, että opettajat ovat panostaneet paljon aikaa opetuksensa sopeuttamiseen poikkeusoloihin. Opettajilla on melko hyvin tietokoneita ja tabletteja, mutta useimmilla opettajilla ei ole omaa työpuhelinta. Monet opettajat kokevat, että etäopetus on antanut mahdollisuuden oppia uutta, ja he pystyvät myös näkemään muutoksen myönteiset puolet. Haasteita aiheuttaa se, että omalle työlle on vaikea asettaa rajat. Kyselyn tuloksista voitte lukea lisää tästä Opettajan numerosta sekä verkosta. Opettajien työpanos poikkeusaikana on valtava. Työllänne on merkitystä. Olkaa kilttejä itsellenne ja toisillenne.

Linda Felixson

varapuheenjohtaja, FSL