Skip navigation

Vem är vi

OAJ Österbotten är en av OAJs 17 regionföreningar. Vår uppgift är att stå för intressebevakningen och påverka utbildningspolitiska linjedragningar inom regionen. Medlemsföreningarna har tillsammans ca 7800 personmedlemmar.

Vi stöder OAJs lokalföreningar och andra föreningar inom utbildningsområdet med intressebevakning och genom att ordna skolningar.

Läs mera om vår verksamhet!

Regionföreningens administration

Regionföreningens verksamhet lotsas av styrelsen, arbetsutskottet, sektionerna och teamen.

Regionföreningens styrelse väljs vartannat år. Styrelsen har 16 medlemmar och ordförande.

Varje lärargrupp / sektion är representerade i styrelsen.

Styrelseplatsernas fördelning

  • VAKA 2 platser – bekanta dig med sektionen här!
  • YSI 8 platser – bekanta dig med sektionen här!
  • FSL 2 platser 
  • OAO 4 platser – bekanta dig med sektionen här!
  • YLL 1 plats – bekanta dig med sektionen här!

 

 

Regionombudsmannen

är OAJs representant tillsammans med ordförande inom regionen

Avtalsbevakare

  • kartläggning av lokala lönesystem samt uppföljning och utveckling av dem
  • stödperson för lokalföreningarna och de aktiva inom regionen

Utbildningspolitisk påverkare

  • stöder styrelsens påverkningsarbete inom utbildningspolitiska frågor
  • nätverkar och håller kontakt med samarbetspartners inom verksamhetsområdet
  • har tätt samarbete med regionföreningens ordförande och styrelse

OAJ Österbottens regionombudsman är Pia Latomäki, pia.latomaki(at)lapua.fi

Bekanta dig med styrelsemedlemmarna och regionens OAJ fullmätigemedlemmar!

Kansli

Niina Suokas

Organisationsassistent puhelin: 050 470 1199 tavoitettavissa: ti, ke ja to klo 8.00-15.00 niina.suokas@oajpohjanmaa.fi

Styrelsens ordinarie medlemmar

Kari Nieminen

Ordförande kari.nieminen@seinajoki.fi

Pia Latomäki

Regionombudsman pia.latomaki@lapua.fi

Paula Kotirinta

Sekreterare paula.kotirinta@kurikka.fi

Tiina Hagström

Ordinarie medlem

Anne Kärki

Ordinarie medlem

Veli-Matti Kukkola

Ordinarie medlem

Kyösti Pihlajamäki

Ordinarie medlem

Heikki Luoma

Ordinarie medlem

Mika Nurminen

Ordinarie medlem

Jarkko Piikkilä

Ordinarie medlem

Seppo Säätelä

Ordinarie medlem

Soili Vuollo

Ordinarie medlem

Marika Horila

Ordinarie medlem

Heli Katajamäki

Ordinarie medlem

Stefan Träskvik

Ordinarie medlem

Monia Lindholm

Ordinarie medlem

Saara Kangas

Ordinarie medlem

Funktionärer

Paula Kotirinta

Sekreterare paula.kotirinta@kurikka.fi

Sami Peltoharju

Informationssekreterare oajpohjanmaa@gmail.com

Niina Suokas

Skolningssekreerare niina.suokas@oajpohjanmaa.fi

Lisa Ström

Ansvarig för social media 050 543 7329 lisaoajp@gmail.com

Styrelsens suppleanter

Mikko Metsäranta

Suppleant

Kajsa Karlsson

Suppleant

Jaakko Kemell

Suppleant

Jaakko Syrjänen

Suppleant

Ulla Siljamäki

Suppleant

Sanna Karppinen

Suppleant

Tuija Nurmela

Suppleant

Marja-Liisa Saariaho

Suppleant

Katarina Vironen

Suppleant

Terhi Kaunisto

Suppleant

Merja Tomperi-Olkkonen

Suppleant

Marina Loo

Suppleant

Marjut Levoska

Suppleant

Suvi Isohella

Suppleant

Tomas Söderlund

Suppleant

Jonas Pettil

Suppleant

OAJ Österbottens fullmäktigemedlemmar

Pia Latomäki (YSI)

Fullmäktigeledamot pia.latomaki@lapua.fi

Paula Kotirinta (YSI)

Fullmäktigeledamot paula.kotirinta@kurikka.fi

Maija Huuki-Anthopoulou (YSI)

Fullmäktigeledamot maija.huuki-anthopoulou@edu.kannus.fi

Tiina Hagström

Fullmäktigeledamot tiina.hagstrom@edu.kokkola.fi

Jussi Maijala (YSI)

Fullmäktigeledamot jussi.maijala@alavus.fi

Jaakko Syrjänen (YSI)

Fullmäktigeledamot jaakko.syrjanen@kauhajoki.fi

Martin Ahlskog (FSL)

Fullmäktigeledamot martin.ahlskog@pedersore.fi

Nancy Back (FSL)

Fullmäktigeledamot nancy.back@edu.kokkola.fi

Monika Koivumäki (VAKA)

Fullmäktigeledamot monika.koivumaki@vaasa.fi

Maari Marjusaari (VAKA)

Fullmäktigeledamot maarit.marjusaari@kokkola.f

Jussi Kuoppala (OAO)

Fullmäktigeledamot jussi.kuoppala@sedu.fi