Skip navigation

Vem är vi

OAJ Österbotten är en av OAJs 17 regionföreningar. Vår uppgift är att stå för intressebevakningen och påverka utbildningspolitiska linjedragningar inom regionen. Medlemsföreningarna har tillsammans ca 7800 personmedlemmar.

Vi stöder OAJs lokalföreningar och andra föreningar inom utbildningsområdet med intressebevakning och genom att ordna skolningar.

Läs mera om vår verksamhet!

Regionföreningens administration

Regionföreningens verksamhet lotsas av styrelsen, arbetsutskottet, sektionerna och teamen.

Regionföreningens styrelse väljs vartannat år. Styrelsen har 16 medlemmar och ordförande.

Varje lärargrupp / sektion är representerade i styrelsen.

Styrelseplatsernas fördelning

  • VAKA 2 platser – bekanta dig med sektionen här!
  • YSI 8 platser – bekanta dig med sektionen här!
  • FSL 2 platser 
  • OAO 4 platser – bekanta dig med sektionen här!
  • YLL 1 plats – bekanta dig med sektionen här!

 

 

Regionombudsmannen

är OAJs representant tillsammans med ordförande inom regionen

Avtalsbevakare

  • kartläggning av lokala lönesystem samt uppföljning och utveckling av dem
  • stödperson för lokalföreningarna och de aktiva inom regionen

Utbildningspolitisk påverkare

  • stöder styrelsens påverkningsarbete inom utbildningspolitiska frågor
  • nätverkar och håller kontakt med samarbetspartners inom verksamhetsområdet
  • har tätt samarbete med regionföreningens ordförande och styrelse

OAJ Österbottens regionombudsman är Pia Latomäki, pia.latomaki(at)lapua.fi

Bekanta dig med styrelsemedlemmarna och regionens OAJ fullmätigemedlemmar!

Kansli

Niina Suokas

Organisationsassistent puhelin: 050 470 1199 tavoitettavissa: ti, ke ja to klo 8.00-15.00 niina.suokas@oajpohjanmaa.fi

Styrelsens ordinarie medlemmar

Kari Nieminen

Ordförande kari.nieminen@seinajoki.fi

Pia Latomäki

Regionombudsman pia.latomaki@lapua.fi

Paula Kotirinta

Sekreterare paula.kotirinta@kurikka.fi

Tiina Hagström

Ordinarie medlem

Riina Mäkelälammi

Ordinarie medlem

Felix de Silva

Ordinarie medlem

Kyösti Pihlajamäki

Ordinarie medlem

Ossi Viitala

Ordinarie medlem

Margareeta Verronen

Ordinarie medlem

Marja-Liisa Saariaho

Ordinarie medlem

Seppo Säätelä

Ordinarie medlem

Merja Tomperi-Olkkonen

Ordinarie medlem

Christel Sandell

Ordinarie medlem

Marika Horila

Ordinarie medlem

Heli Katajamäki

Ordinarie medlem

Linda Felixson

Ordinarie medlem

Simon Ekstrand

Ordinarie medlem

Funktionärer

Paula Kotirinta

Sekreterare paula.kotirinta@kurikka.fi

Lasse Mansikka-aho

Informationssekreterare mansikkalasse@gmail.com

Monika Koivumäki

Skolningssekreerare monika.koivumaki@edu.vaasa.fi

Sirpa Kotamäki

Ekonom sirpa.kotamaki@uwasa.fi

Styrelsens suppleanter

Veli-Matti Kukkola

Suppleant

Anne Kärki

Suppleant

Jaakko Syrjänen

Suppleant

Anne Sankelo

Suppleant

Outi Pyykkö

Suppleant

Maarit Hotakainen

Suppleant

Eija-Liisa Jänkä

Suppleant

Jussi Kuoppala

Suppleant

Sinikka Palosaari

Suppleant

Dieter Heiermann

Suppleant

Mika Nurminen

Suppleant

Marina Loo

Suppleant

Maarit Marjusaari

Suppleant

Suvi Isohella

Suppleant

Tomas Söderlund

Suppleant

Jonas Pettil

Suppleant

OAJ Österbottens fullmäktigemedlemmar

Kari Nieminen (YSI)

Fullmäktigeledamot kari.nieminen@seinajoki.fi

Kyösti Pihlajamäki (YSI)

Fullmäktigeledamot kyosti.pihlajamaki@soini.fi

Pia Latomäki (YSI)

Fullmäktigeledamot pia.latomaki@lapua.fi

Paula Kotirinta (YSI)

Fullmäktigeledamot paula.kotirinta@kurikka.fi

Maija Huuki-Anthopoulou (YSI)

Fullmäktigeledamot maija.huuki-anthopoulou@edu.kannus.fi

Jaakko Syrjänen (YSI)

Fullmäktigeledamot jaakko.syrjanen@kauhajoki.fi

Inger Damlin (FSL)

Fullmäktigeledamot inger.damlin@korsholm.fi

Martin Ahlskog (FSL)

Fullmäktigeledamot martin.ahlskog@pedersore.fi

Linda Felixson (FSL)

Fullmäktigeledamot linda.felixson@korsholm.fi

Monika Koivumäki (VAKA)

Fullmäktigeledamot monika.koivumaki@vaasa.fi

Maaret Siltanen (VAKA)

Fullmäktigeledamot maaret.siltanen@seinajoki.f

Margareeta Verronen (OAO)

Fullmäktigeledamot margareeta.verronen@edu.vaasa.fi

Jussi Kuoppala (OAO)

Fullmäktigeledamot jussi.kuoppala@sedu.fi