Skip navigation
Tunnuskuva

Stöd för föreningarna

Regionföreningens skolnings- och välmående team planerar skolnings- och fritidsaktiviteter för föreningarna. Vi strävar till att ordna mångsidig skolning, där olika lärare, medlemsgrupper och områden tas jämlikt i beaktande.

Visst tar du kontakt med oss om du har goda utvecklingsideer!

Medlemsföreningarna kan ge önskemål om skolningar via sektionerna till styrelsen och skolnings- och välmående teamet.

Medlemsföreningarna kan också bjuda in regionföreningens olika aktörer som sakkunniga till egna tillfällen.

Mera information och ansökningsförfarande

OAJ Österbottens regionförenings händelsekalender

OAJ Österbottens regionföreningens anvisningar för skolningstillfällen