Skip navigation
Tunnuskuva

Stöd för föreningarna

Regionföreningens skolnings- och välmående team planerar skolnings- och fritidsaktiviteter för föreningarna. Vi strävar till att ordna mångsidig skolning, där olika lärare, medlemsgrupper och områden tas jämlikt i beaktande.

Visst tar du kontakt med oss om du har goda utvecklingsideer!

Medlemsföreningarna kan ge önskemål om skolningar via sektionerna till styrelsen och skolnings- och välmående teamet.

Medlemsföreningarna kan också bjuda in regionföreningens olika aktörer som sakkunniga till egna tillfällen.

Mera information och ansökningsförfarande

OAJ Österbottens regionförenings händelsekalender

OAJ Österbottens regionföreningens anvisningar för skolningstillfällen

Former:

Toimeksiantolomake ulkopuoliseen palveluun

Matkakorvauslomake

Verkkolaskutiedote_