Skip navigation

En aktiv höst för lärarföreningen?

För lite drygt ett år sedan, den 16 mars 2020, följde vi alla med statsminister Marins presskonferens där hon meddelade om att undantagsförhållande råder i Finland. Alla minns vi säkert känslan som vi hade då, alla var vi osäkra på hur de närmaste veckorna kommer att se ut. Kanske viruset drar över snabbt? Senast i maj kommer vi nog att återgå till det normala! Vilken tur att vi inte visste vilket år vi hade framför oss.
Det är få av oss som har upplevt krig och katastrofer. Vi har haft lyckan att leva i ett fredligt och välfungerande samhälle. Ur det perspektivet har detta år varit så mycket mer annorlunda. Nu, med ett års corona-anpassad livsstil, tar vi för givet att det inte arrangeras några evenemang, vi träffar mycket färre människor och när vi går i butiken är det svårt att veta med som döljer sig bakom munskyddet. Vi har på ett sätt blivit fientligt inställda till vår egen omgivning, fientligt inställda till människorna runt omkring oss.
I skrivandets stund finns ännu de varnande beskrivningarna i media. Ännu hör vi: Håll avstånd! Träffa endast din egen familj! Använd alltid munskydd! Men för första gången på väldigt länge finns en tydligt och hoppingivande budskap som försöker slå sig fram: Vaccineringen går framåt, färre vårdas på sjukhus, incidensen (visste någon vad det var för två år sedan?) sjunker! Från myndighetshåll har man till och med använt orden: sommaren kan bli ganska normal!
Människor trivs inte ensamma, vi vill vara tillsammans. Alla hoppas vi på att vi kan återvända till ett normalare liv till hösten. I detta sammanhang skulle jag vilja lyfta fram lärarföreningens roll. Till lärarföreningens huvuduppgift hör att bevaka medlemmarnas fackliga intresse, men fackföreningen har även den indirekta uppgiften att arbeta för ökad gemenskap bland sina medlemmar. Olika lärarföreningar har olika traditioner, olika årligt återkommande träffar. Det senaste året har, av förståeliga skäl, endast det mest nödvändiga ordnats. Men nu finns det en utmärkt chans för lärarföreningar runt om i Österbotten att stiga fram och ta igen lite av den gemenskap som gått förlorad. Här finns också en utmärkt chans för OAJ Österbotten att aktivt gå in och stödja lokal lärarföreningar. Nu uppmanar jag alla Österbottens styrelseaktiva: börja planera för höstens evenemang! Återuppta era traditioner eller varför inte hitta nya gemensamma aktiviteter och evenemang! Och sist men inte minst, var i aktiv kontakt till OAJ Österbottens styrelse, så att vi kan stödja din förenings lokala verksamhet på bästa sätt!

Simon Ekstrand
Styrelsemedlem OAJ Österbotten