Skip navigation

Hur mår läraren och har läraren ork att verka

Ett faktum är att lärarna har blivit utmattade under coronaåret. En undersökning utförd av Helsingfors universitet visar att över 70 procent av lärarna led av utmattning av olika svårighetsgrad i december 2020 och läget har inte blivit bättre. Undervisningen avbröts inte trots att skolor stängde och lärare sattes i karantän. Läraren har varit flexibel och snabbt skaffat sig digital kompetens. Våren 2020 ordnade en del skolor i snabb takt utbildning för lärarna till exempel i användningen av Teams. I en del skolor var läraren tvungen att klara sig ensam eller med kollegernas stöd. Studerandena tog kontakt när som helst under dygnet och lärarna ställde upp eftersom de var oroliga för hur de studerande klarar sig och sina studier. Läraren oroar sig för unga som har inlärningssvårigheter och som riskerar att bli utslagna. Inom yrkesutbildningen ökade dessutom antalet teorilektioner eftersom de studerandes utbildning och praktik på arbetsplatsen inställdes. Inställningarna orsakade tillika extra arbete och arrangemang för lärarna.
När närundervisningen fortsatte har lärarna naturligtvis oroat sig för smittspridningen och också för sin egen hälsa och för sin familjs säkerhet. Instruktionerna gällande användning av munskydd var ungefärliga, och hur många förstod egentligen hur viktiga munskydden är. Lärarna berättade att trots att det fanns tillgång till munskydd var det få som använde dem. Munskyddet skyddar andra personer mot smitta och kan minska smittor, om det används på rätt sätt. Utöver munskydd måste man ha god handhygien och hosta i armvecket eller en näsduk och alltid komma ihåg att hålla säkerhetsavstånd. Alla skolor har emellertid inte så stora lokaler att det går att genomföra undervisningen med säkerhetsavstånd. Lärarna använder munskydd hela dagen och en del har berättat att de lider av huvudvärk. Detta kan bero på en lindrig syrebrist då det inte ens under pauserna är möjligt att ta av munskyddet eftersom också andra lärare befinner sig i samma utrymmen, och det inte finns tid att gå ut och andas frisk luft utan munskydd.
Det finns alltså flera orsaker till att intresset för arbetet har sjunkit starkt under coronatiden. Arbetsgivaren har ansvar för lärarnas ork och upprätthållandet av arbetsförmågan. Ansvar för att arbetsförhållandena är i skick samt att det har reserverats tillräckligt med tid och resurser för arbetet. Ledarskapet ska vara organiserat och läraren ska även ha möjlighet att utveckla sin yrkesskicklighet för att också i fortsättningen kunna ge världens bästa undervisning. Så här inför kommunalvalet är det bra att observera att de beslutsfattare som väljs i kommunalvalet är de som har ansvar. Fostrings- och utbildningstjänsterna utgör kärnan i kommunalpolitiken, och är i allt större grad kommunernas främsta uppgift när social- och hälsovårdstjänsterna överförs till landskapen. Vi alla kan fatta beslut som gäller framtiden eftersom våra arbetsgivare är de av väljarna invalda kommunala beslutsfattarna. Kommunalvalet är alltså av yttersta vikt för aktörerna inom undervisningssektorn och med tanke på den kommande intressebevakningen är det viktigt att vara aktiv just nu.

Margareeta Verronen
Ordförande för yrkeslärarnas sektion