Skip navigation

Samhällets ryggrad - Småbarnspedagogiken

Inom småbarnspedagogiken är vi hårt utsatta just nu. Undantagstillstånd åtminstone fram till mitten på maj p.g.a. coronaviruset gör att vår verksamhet ser helt annorlunda ut än vad den annars skulle göra så här i april. Daghemmen är dock öppna för alla som har behov och som vill. Anitta Pakanen ordförande för Småbarnspedagogikens Lärarförbund betonar att det i detta akuta tillstånd är viktigt att komma ihåg att barn framför allt har rätt till pedagogisk och trygg verksamhet av hög kvalitet, även om omständigheterna nu uppmärksammar föräldrarnas möjlighet till att arbeta. – Vår välutbildade personal ombesörjer barnets utveckling och lärande, och garanterar barnen en känsla av trygghet i en osäker situation.

Men oron finns – föräldrar och barn kan ju vara sjuka fast det inte märks. Vi måste erbjuda en famn och tröst då det behövs och då kan och får inte det rekommenderade avståndet hållas.

Dessutom finns oron över konsekvenserna av detta – närmast ur barnens perspektiv. Får vi en generation som är märkt av detta? Kommer det att finnas många barn som kommer att ha det svårare att lära sig? Undervisnings – och kulturministeriet har tillsatt en forskargrupp som anser att man redan nu måste beakta tiden efter coronakrisen. Gruppen lyfter särskilt fram tilläggsresurser för bl.a. undervisning och utbildning.

Samtidigt som vi skall stå för en ”normal” vardag görs det samarbetsförhandlingar i de flesta kommuner inom regionföreningens område. Kommunerna permitterar bl.a. småbarnspedagogikens arbetstagare allt från 3 dagar upp till tre veckor eftersom antalet barn är betydligt mindre i grupperna just nu. I stället för permitteringar borde vi ha fått möjlighet att ta tag i allt det som eventuellt släpar efter och ha tid för reflektion och utveckling av verksamheten i teamen.

Utöver detta ovanstående är vi just nu avtalslösa sedan 31.3 2020. Förhandlingarna om den kommunalt anställda personalens anställningsvillkor förs nu under ledning av riksförlikningsmannen. Fortfarande står huvudmålet för oss lärare inom småbarnspedagogiken kvar – en förflyttning från AKTA till UKTA. Det största problemet är inte arbetsgivaren, utan syskonorganisationerna. – Nu borde småbarnspedagogikens värde och betydelse för samhället ha stigit. Vi håller detta land igång även i svåra tider. Det är tydligt att detta borde återspeglas i avtalsförhandlingarna och vår lön, säger SFL:s ordförande Pakanen.

En glädjande sak är att vi ( småbarnspedagogikens lärare inom regionföreningen ) fått pengar för att satsa extra mycket på förmän och föreståndare. Speciellt då den gruppen är extremt utsatt just nu. E-post kommer att skickas ut till alla förmän som vi har uppgifter på med mera information.

Det kommer en vanlig vardag igen. När vet vi inte. Just nu skall vi ta ett djupt andetag, hålla oss lugna och komma ihåg att vi gör ett värdefullt arbete!

Christel Sandell
VAKA sektionens ordförande
Speciallärare inom småbarnspedagogik