Skip navigation

VAKA

Lärarna inom småbarnspedagogik (VAKA  sektionen)

VAKA-sektionen representerar alla svensk- och finskspråkiga lärare inom småbarnspedagogik i Österbotten. Sektionen följer med beslut som görs inom småbarnspedagogiken i kommunerna, planerar förutsättningar för lärarnas arbete, främjar intressebevakning samt ordnar skolnings- och medlemstillfällen.

Sektionen består av representanter från olika kommuner – målet är att få en representant från varje kommun samt representanter på båda språken

Sektion

Marika Horila

Ordförande för sektionen

Minna Herttua-Niemi

Vice ordförande för sektionen

Marina Loo

Ordinarie medlem i sektionen

Kristi Kask

Ordinarie medlem i sektionen

Monika Koivumäki

Ordinarie medlem i sektionen

Maarit Marjusaari

Ordinarie medlem i sektionen

Terhi Kaunisto

Ordinarie medlem i sektionen

Mari Pihlajasaari

Ordinarie medlem i sektionen

Anniina Myllymäki

Ordinarie medlem i sektionen

Desireè Böhling

Ordinarie medlem i sektionen

Saara Kangas

Ordinarie medlem i sektionen

Maaret Siltanen

OAJs fullmäktigemedlem

Marja Ahola

OAJs fullmäktigemedlem