Skip navigation

YLL

Lärarnas, forskarnas och undervisningsförvaltningspersonalen vid universiteten (YLL)

Sektion

Heli Katajamäki

Ordförande för sektionen

Laura Havinen

Vice ordförande för sektionen

Tiina Sorvali

Ordinarie medlem i sektionen

Suvi Isohella

Ordinarie medlem i sektionen

Varpu Pöntynen

Jaoston varsinainen jäsen