Ohita navigaatio

OAJ Pohjanmaan terveisiä eduskuntaan

VAKA-jaoston Marika Horila: Yliopistokoulutuksen saaneet karkaavat yksiköistä, jos heitä on päiväkodissa vain vähän. Tarvitaan lisää aloituspaikkoja varhaiskasvatuksen opettajien kouluttamiseen.

YSI-jaoston Paula Kotirinta: Opettajien jaksaminen huolettaa. Miten saadaan pidettyä koulutetut opettajat työssä? Turha sälä töistä pois, jotta voi keskittyä päätehtävään.

Alueasiamies Pia Latomäki: Koulutusta pitäisi kehittää pitkäjänteisemmin. Kun raha loppuu, myös hanke loppuu. Kolmiportaisen tuen ja erityisopetuksen vahvistamista tarvitaan.

OAO-jaoston Mika Nurminen: Ammatillisen koulutuksen rahoitus huolestuttuu. Eri tason tutkintoja pitäisi kohdella samalla kertoimella rahoitusta jaettaessa, jotta pystytään koulutusta monipuolisesti järjestämään.

YLL-jaoston puheenjohtaja Heli Katajamäki: Opiskelijamäärät ja siten myös opetusmäärä opettajille lisääntyy, ja opetuksen laadun varmistamiseksi tarvitaan lisää rahaa. Opetus monimuotoistuu koko ajan. Etäopetuksesta on paljon kokemusta, hyvää sellaista, mutta sekin vaatii osaamista ja aikaa. Vaasassa myös panostetaan lähiopetuksen saatavuuteen erityisesti kandidaatintutkinnon suorittamisen alkuvuosina ja lisäksi on kehitetty omaohjaajajärjestelmää. Kokemukset näistä viitoittavat tulevaa kehitystä.

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut