Ohita navigaatio

Edunvalvonta on sopimista ja vaikuttamista

Viime viikolla netissä surffaillessani päädyin mutkien kautta OAJ Keski-Pohjanmaan sivuille. Sieltä löytyi humoristinen hakuilmoitus järjestöjohtajasta. Ilmoitus sekä huvitti että pysäytti pohtimaan, mitä OAJ:n jäsenet odottavat järjestöltään ja sen toimijoilta. Hakuilmoitus oli seuraava:
”Tehtävänä on pistää asiat kertaheitolla kohdalleen jäsenistön kaikinpuolisen tyytyväisyyden ja itsekunnioituksen takaamiseksi. Tehtävään valittavan tulee täyttää kaikki seuraavat vaatimukset ehdoitta:
– Karpaasi
– Pituus vähintään 2,00 m
– Paino vähintään 140 kg
– Päälle käyvä karisma
– Rajaton paineensietokyky varsinkin öiseen aikaan
– Väsymätön neuvottelija ja painostaja
– Logopedisesti todistettu syvä bassorekisteri ja äänenvoimakkuuden taso tavallisessa keskustelussa vähintään 80 dB
– Vaatimukset täyttäville hakijoille ei tarvitse antaa tarkempia yhteystietoja. He osaavat hakeutua luonnostaan oikeiden henkilöiden puheille. Paikka täytetään ensi tilassa.”
Joskus taannoin työntekijöillä saattoi olla mielikuva, että järjestöjohtajan täytyisi olla edellä kuvatun kaltainen. Jos tuollaisia olisi olemassa, tuloksia tulisi ja nopeasti! Totuus on tietenkin toisenlainen.
Moni meistä OAJ:n aktiivitoimijoista on kuullut kysymyksen: miksi OAJ ei tee mitään? Milloin asia koskee palkankorotusten matalaa tasoa, suuria oppilasryhmiä tai yleisesti opettajien lisääntynyttä työmäärää, josta ei makseta korvausta. Kysymykset ovat sinänsä oikeutettuja, sitä ei ole kiistäminen. Olen vastannut jäsenen kysymykseen ja kertonut niistä erilaisista toimista, mitä OAJ tekee ja on tehnyt. Monesti oma vastaukseni ei kuitenkaan ole ollut jäsentä tyydyttävä.
Se näkemys, että ”OAJ ei tee mitään”, liittyy osaltaan vaikeuteen hahmottaa, mistä asioista OAJ voi sopia ja mistä ei. OAJ:llä on mahdollisuudet vaikuttaa suoraan asioihin, joissa se toimii sopijaosapuolena. Esimerkkinä on valtakunnalliset työ- ja virkaehtosopimukset, joista on päästävä sopimukseen. Sopimuksen syntymistä nopeuttaa aina se, että molemmat osapuolet hyötyvät sopimuksesta.
Opettajan palvelussuhteen ehdot sisältävät monia epäkohtia. Jäseniä monesti ihmetyttää, että miksei niitä saada korjattua, koska epäkohdat ovat niin ilmeisiä. Yksinkertaistaen ajatuksena on, että kun epäkohta saatetaan työnantajan tietoon, niin asia korjaantuu automaattisesti. Sopiminen edellyttää molempien osapuolten hyväksyntää. Joskus jäsenten kanssa keskustellessa tulee itselle käsitys, että sopimisen ja sanelemisen eroa ei aina ymmärretä.
On kuitenkin paljon opettajiin ja heidän työhönsä liittyviä asioita ja epäkohtia, joihin ei voida vaikuttaa sopimusteitse. Tärkeimpänä näistä ovat lainsäädännön kautta tulevat velvoitteet ja muutokset. Lainsäädäntöön, joka on suvereenisti eduskunnan vallassa, OAJ ei voi suoraan vaikuttaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö OAJ pyri vaikuttamaan siihen, millaisia opettajien työhön vaikuttavia lakeja eduskunta säätää. OAJ ja sen asiantuntijat vaikuttavat aktiivisesti niin ministereihin, kansanedustajiin kuin edellä mainittujen avustajiin sekä muihin ministeriöiden virkamiehiin. Vaikuttamistyö on jatkuvaa yhteydenpitoa. Vaikuttamistyössä korostuu asiantuntijuus ja hyvät suhteet eri päättäjätahoihin. OAJ:llä onkin hyvä maine, ja järjestömme on tunnustettu ja arvostettu asiantuntija päättäjien silmissä, jonka näkemyksiä kuunnellaan herkällä korvalla.
Muutokset lainsäädännössä aiheuttavat myös muutostarpeita sopimuksiin. Ja tässä on yksi iso ongelma: sopimus ei voi koskaan vastata kaikkiin niihin tarpeisiin, mitä lainsäädäntömuutokset tuovat tullessaan. Yleensä muutoksia voidaan tehdä vasta seuraavan neuvottelukierroksen aikana.
Opettajien tulee lisäksi noudattaa myös muita kuin suoraan lainsäädännöstä tulevia velvoitteita. Ajankohtainen esimerkki on Ylioppilastutkintolautakunnalta tulevat määräykset. Ylioppilaskirjoitusten toteuttaminen korona-aikana on lisännyt lukion opettajien työmäärää hurjasti. Kuitenkin opetusalan sopimuksessa ei ole suoraan määritelty, miten tästä lisääntyneestä työstä pitäisi korvata. Maan hallitus myönsi viime vuoden puolella pienen, ylimääräisen määrärahan korvauksiin. Tätä määrärahaa ei olisi saatu ilman OAJ:n vaikuttamistoimia.
Alussa kuvaamaani järjestöjohtajaa moni varmaan kaipaisi. Työmarkkinoilla toimiminen on nykyisinkin neuvottelemista, sopimista ja vaikuttamista eli työntäyteistä puurtamista. Eräs kokenut toimija onkin todennut neuvottelemisesta, että se on tuskastumisen sietämistä. OAJ tekee työtä opettajien edunvalvonnan eteen päivittäin – ajoittaisesta tuskastumisesta huolimatta.

Kari Nieminen
puheenjohtaja
OAJ Pohjanmaa

Tapahtumat

Tapahtuma | 7.3.2024

Kutsu Jäsenilta 7.3.2023

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut