Ohita navigaatio

Opettajat tekevät tulevaisuuksia

Opettajan tehtävänä on opettaa lapsia ja nuoria, mutta samalla auttaa heitä myös löytämään niin vahvuuksiaan kuin omaa paikkaansa. Tiina Hagström on OAJ Pohjanmaan hallituksen jäsen, YSI-jaoston jäsen, koulutus- ja hyvinvointitiimin jäsen sekä toimii tällä hetkellä myös OAJ Pohjanmaan yhteyshenkilönä opettajien arvostusta lisäävässä Tehdään tulevaisuuksia -hankkeessa.

Hankkeen kehityskulku

Tehdään tulevaisuuksia -hanke on saanut alkunsa keväällä 2021 ennen kuntavaalien äänestyspäivää. Esille tuotiin opettajien näkökulmaa kertomalla muun muassa heidän sitoutuneisuudestaan työhönsä. Hanke sai jatkoa syksyllä 2021 maailman opettajien päivänä, kun toinen kampanjan kärki julkaistiin. Opettajien työn tärkeyttä haluttiin tuoda esille eri alojen edustajien näkökulmista. Esimerkiksi Jani Toivola ja Ina Mikkola kertoivat omia kokemuksiaan opettajien merkityksestä heidän koulutaipaleellaan. 

Alkuvuodesta 2022 opettajien työn arvoa tuotiin esille opettajien kirjeellä Suomelle, jossa sanomana oli saada julkista huomiota opettajille ja heidän työnsä arvostamiselle. Kirjeessä nostettiin muun muassa esille, kuinka yhä suuremmasta ja vaatimammasta työmäärästä olisi kohtuullista saada oikeudenmukaista korvausta, etenkin opettajien osaamisvaatimusten muuttuessa yhteiskunnan kehityksen mukana. Kirjeessä haluttiin myös kannustaa eri alojen asiantuntijoiden ottavan kantaa omissa puhevuoroissaan opettajien työn arvostukseen.

Opettajuus yhdistää 

Hagströmin tehtävä OAJ Pohjanmaan yhteyshenkilönä on viestiä OAJ:lta tulevaa informaatiota hankkeesta alueyhdistyksen hallitukselle sekä paikallisyhdistysten puheenjohtajille. Tarkoituksena olisi, että informaatiota hankkeesta, sen kulusta sekä siihen osallistumisesta saatettaisiin jokaisen opettajan tietoon. OAJ:n jäsenet ovat toivoneet yhteistä tunnetta opettajuudesta eri kouluasteista käsin, ja tätä toivetta on haluttu lähteä viemään eteenpäin hankkeen kautta. 

Hankkeen perimmäisenä ajatuksena on tuoda näkyville opettajan työn tärkeyttä ja sitoutuneisuutta sekä lisääntynyttä työmäärää ja vaativuustasoa. Ideana on myös herätellä ajatuksia oikeudenmukaisesta korvauksesta yhteiskunnallisesti arvostetusta työstä. Vaikka opettajien työn merkitystä tunnustetaan suomalaisessa yhteiskunnassa, on tärkeää myös tiedostaa ja huomioida haasteet, joita opettajat joutuvat päivittäin työssään kohtaamaan.

 

Haastattelu (22.4.2022) ja teksti:

Venla Aalto, Anni Virolainen, Lisa Bryan & Ida Alexandroff

Sisältö on Vaasan yliopiston Sovella sosiaalista mediaa -kurssin opiskelijoiden tuottamaa.

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut