Ohita navigaatio

Uusi lukuvuosi, uudet kujeet

Meille opettajille lomalta paluu tarkoittaa myös uuden lukuvuoden/toimintakauden aloitusta. Uudet oppijat, opettajakollegat ja usein myös monet uudistukset ja muutokset osuvat syyslukukauden alkuun. Niin myös tänä syksynä.

Mitä uutta tämä syksy tuo tullessaan? Isoimpana uudistuksena on oppivelvollisuuden laajeneminen, mikä vaikuttaa erityisesti toisen asteen koulutukseen. Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vuonna 2005 syntyneet ja sitä nuoremmat. Opetushenkilöstöä koskevat muutokset kohdistuvat erityisesti opojen tehtäviin niin perusopetuksessa kuin toisellakin asteella.

Varhaiskasvatuslakia täsmennettiin henkilöstömitoituksen osalta 1.8.2021. Kunnissa on varmistuttava siitä, että varhaiskasvatuksessa on riittävät ja toimivat sijais- ja muut varajärjestelyt myös henkilöstön äkillisiin ja yllättäviin poissaolotilanteisiin. Lisäksi varhaiskasvatuksen opettajia koskeva sopimusalamuutos tulee voimaan 1.9.2021. Vihdoinkin kelpoiset varhaiskasvatuksen opettajat ja erityisopettajat sekä päiväkodin johtajat siirtyvät OVTES:n piiriin!

Kesäkuussa valitut uudet kunnanvaltuutetut aloittavat nelivuotisen kautensa lähipäivinä. Valtuustokauden aikana kuntien tehtävät tulevat muuttumaan vuoden 2023 alussa, jolloin sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialuielle. Tämän jälkeen kasvatus- ja koulutuspalvelut tulevat olemaan selkeästi kuntien suurin toimiala niin henkilöstön osalta kuin menojen osalta.

Koronapandemia on varjostanut elämäämme jo puolentoista vuoden ajan. OAJ teki jäsenistölleen korona-ajan tilannekuvakyselyn kesäkuun alkupuoliskolla, mihin saatiin lähes 1900 vastausta. Kolme neljäsosaa opettajista ja esimiehistä koki, että opetusalalla koronasta on selvitty kunnialla. Kuormitus on kuitenkin ollut suurta, ja kolmasosa opettajista onkin miettinyt alanvaihtoa. Esimiehistä jopa 84 % on pitänyt työkuormaa kohtuuttomana.

Samasta kyselystä kävi ilmi, että enemmistö opettajista arvioi korona-aikana syntyneen oppimisvajetta oppijoilla. Lisäksi opettajat kertoivat todenneensa oppijoissa ahdistuneisuuden ja levottomuuden kasvua sekä stressiä ja uupumusta erityisesti lukio- ja yliopisto-opiskelijoilla.

OAJ onkin peräänkuuluttanut maan hallitukselta ja kuntapäättäjiltä konkreetteja toimia oppimisvajeen umpeen kuromiseksi. Opettajamäärän lisääminen, ryhmien pienentäminen, perustoimintaan keskittyminen (taukoa kehittämishankkeista) ja lisä-/tukiopetuksen tarjoaminen ovat keinoja, joilla korona-ajasta kärsineiden lasten ja nuorten kasvamista ja oppimista voitaisiin tukea. Nämä keinot ovat kunnan päättäjien hyvä pitää mielessä esim. vuoden 2022 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Hyvää alkanutta lukuvuotta kaikille opettajille ja edunvalvontatarmoa alueemme OAJ-aktiiveille!

Kari Nieminen
puheenjohtaja
OAJ Pohjanmaa

Tapahtumat

Tapahtuma | 7.3.2024

Kutsu Jäsenilta 7.3.2023

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut