Skip navigation

Hänförd av inspiration

De flesta lärarna har studerat till lärare för att de varit intresserade av läraryrket, arbetsuppgifterna och deras meningsfullhet. Samma meningsfullhet har antagligen också fått lärare att bli aktiva medlemmar i fackföreningar och arbeta för att meningsfullheten i lärarens arbete och uppskattningen för yrket ska kunna bevaras även i framtiden.

Under vårt möte med OAJ Österbottens informationsteam konstaterade en av medlemmarna att hen väntar på att hösten ska föra med sig något nytt, nya vindar, något att inspireras över. Det är härligt att bli inspirerad. Det gör att arbetet inte känns alls lika tungt.

Vad får människor att inspireras i sitt arbete? Orsaken till inspirationen kan vara något externt, något nytt på grund av vilket man till exempel måste ändra eller utveckla ett handlingssätt till något nytt. Så som jag ser det förutsätter detta att man kan förhålla sig positivt till det nya och/eller ändringsbehovet. Det underlättar att ha en positiv attityd, även om orsaken och behovet har fastställts av någon annan och man själv kanske inte ens ser det som nödvändigt. Det trevligaste är när man också själv upplever orsaken som förnuftig. Kanske kommer någon på ett nytt tema eller ett nytt handlingssätt som inspirerar och som man också själv vill testa.

Orsaken till inspirationen är ofta även en inre motivation som får oss att lära oss nya saker. Att lära sig saker kan också få oss att lära känna människor som uppmuntrar oss och tillsammans med vilka vi kan dela våra tankar om något som vi inte känner till sedan tidigare. Uppmuntran och stöd från andra har en enorm betydelse både för att orka i arbetet och för bevara sin inspiration. Trots detta tar allt tid och att uppmuntra och stöda andra förbrukar energi. Därför kan man säga att det som känslan av inspiration för med sig har likheter med vad vinden för med sig.

Heli Katajamäki
ordförande
YLL-sektionen
OAJ Pohjanmaa