Skip navigation

”Kari skulle vara en karismatisk ordförande!”

Åtminstone i OAJ Österbottens stödgrupp vill man ha Kari Nieminen till ordförande för OAJ.

Under fullmäktiges förhandlingsdagar i april har ordförandekandidaterna hållit tal och blivit intervjuade. Efter intervjuerna fortsatte stödkampanjen i egna rum. Karis rum kryllade av folk och stödgruppen hade gjort sitt bästa för att synliggöra Karis kunnande.

Stödgruppen klistrade dekaler på blomfröpåsar, påsar med soppa och tändsticksaskar. Stödgruppen hade inga problem med att hitta på slagord, och om det fanns tid skulle nya produkter och nya slagord uppstå på löpande band. 😉 Vad tycker ni om slagorden?

Produkterna packades i kuvert tillsammans med ett tal som skrivits av Kari. Trots att brevet riktas till OAJ:s fullmäktigeledamöter som fattar beslut om valet av ordförande får också andra läsa det! Kari välkomnar all typ av diskussion – det utgör kärnan för all utveckling. För diskussioner reserveras tid och utrymme, om vi lyckas få Kari till ordförande. Nu börjar det bli lite bråttom. Men har du något du funderar på?

@oajosterbotten @oaj #oajordforandekampanj #oaj #medlemskap #medlem

 

Bästa ledamot i OAJ:s fullmäktige

Varma gratulationer till din framgång i valet och din plats i OAJ:s fullmäktige. OAJ:s medlemmar har gett dig fullmakt att representera dem vid OAJ:s beslutsfattande. Du har möjlighet att påverka organisationens framtid och göra medlemmarnas röst hörd. Din uppgift är viktig, värdefull och ansvarsfull.

Vid sitt första sammanträde utser OAJ:s fullmäktige en ny ordförande för organisationen. Uppgiften som OAJ:s ordförande är på många sätt betydande.

OAJ:s ordförande är framför allt organisationens ordförande och ska ha egen erfarenhet av OAJ:s verksamhet på olika nivåer. Genom att känna till den organisation som ordförande leder har ordförande möjlighet att stöda och utveckla OAJ så att organisationen allt bättre kan driva medlemmarnas intressen.

Ordföranden ska ha en gedigen erfarenhet av lärarnas intressebevakning. Ordföranden ska känna till och förstå medlemmarnas dagliga arbete och de intressebevakningsbehov som anknyter till arbetet.

Ordföranden ska även ha erfarenhet av förhandlingar i samband med lärarnas intressebevakning.

Jag har verkat som förtroendeman i 17 år, största delen på heltid som huvudförtroendeman för lärarna. Mitt arbete är ett rent intressebevakningsarbete: förhandlingar, påverkan, problemlösning och lyssnande på medlemmarna i frågor som berör deras arbete. På nationell nivå fungerar jag som ordförande för OAJ:s inkomst- och lönepolitiska kommitté. I den rollen verkar jag som bakgrundsstöd för förhandlarna och som sakkunnig.

Jag är en långvarig och aktiv aktör inom OAJ. Jag har en gedigen erfarenhet på lokal, regional och nationell nivå. Jag är ordförande för en stor regionförening, långvarig ledamot i OAJ:s fullmäktige, medlem i OAJ:s styrelse samt ordförande för OAJ:s inkomst- och lönepolitiska kommitté. Jag är lösningsinriktad, lyssnar på och respekterar andras åsikter och är en samarbetskunnig lagarbetare.

I framtiden vill jag att OAJ:s ordförande ska lyssna på medlemmarna och fullmäktige allt bättre och utveckla interaktionen mellan dem. Genom diskussioner och respekterande bemötande har vi möjlighet att göra OAJ till en allt mer sammanhållen intressebevakningsorganisation som arbetar för alla lärares och chefers bästa.

Valet av mig som OAJ:s ordförande skulle innebära att jag flyttar från Seinäjoki till huvudstadsregionen. Jag är redo att inleda arbetet som OAJ:s ordförande den 11 maj.

Som fullmäktigeledamot står du inför ett viktigt val. När du röstar på ordförande har Du makt att påverka vår organisations framtid. Jag önskar att du ska lägga din röst på mig. Du vet att jag vet hur man arbetar för lärarnas intressebevakning och vår organisations bästa.

Låt oss skapa framtiden tillsammans!

Hälsningar Kari
tfn 0400 906310 <> e-mail: kari.nieminen⌈@⌉seinajoki.fi <> www: karinieminen.net